Kool Boeken: Theologie 18e eeuw
found: 1286 books on 86 pages. This is page 1
- Next page

 
HAGEMAN HENRICUS 1706-1774
Aanhangzel tot de symbolische boeken der evangelisch-luthersche kerke belezende 1 De 16 Torgausche artikelen van LUTHERUS opgestelt 2 De Wederlegging derzelve door de Roomschegezinden. 2 De Verandere Augsburgsche Geloofsbeleidenis door Philippus Melanchton. Uit het Hoogduitsch en Latyn vertaalt en methistorische aanmerkingen verrykt door HAGEMAN HENRICUS leraar der gemeente toegedaan de onveranderde beleidenisse van Augburg,binnen AMSTERDAM
AMSTERDAM, WEEGE DAVID Boekverkoper op den Nieuwendyk,tusschen de twee Haarlemmersluizen in de Luthersche Bybel, 1760/62. titelpagina in kleur (18)246 titelpag aanhangzel )6)196 blz org gen half leer 4o vrijzeldzame druk STCN vermeld 1loc
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 55965
€  225.00 [Appr.: US$ 249.61 | £UK 192 | JP¥ 27440]

 
N.N.
Bekentenisse of belydenis des geloofs des Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten; en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht , over de vyf stucken der leere. .
DORDRECHT, De Vries, 1725. (4 blz 4 in copy) 61, (7) 78 blz. opn. geb. 4o
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 24902
€  135.00 [Appr.: US$ 149.77 | £UK 115.25 | JP¥ 16464]

 
N.N [BREVIARIUM ROMANUM]
Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, & ClementisVIII, Primum, Nunc Denuo Urbani PP. VIII, Auctoritate Recognitum...Pars Verna, a Commune Sanctorum
Antwerpen, Plantiniana, 1719. (30 met gravures)628 Commune sanctorum 227 (3) Org leren band rug beschadigd AANBIEDINGSPRIJS VAN 180 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 44486
€  85.00 [Appr.: US$ 94.3 | £UK 72.75 | JP¥ 10366]

 
N.N. (SMIJTEGELD-MIDDELBURG)
Bundeltje van Heylige leerredenen.Door verscheyde godvruchtige mannen gepredikt waarby gevoegt zyn bedenkinge over verscheyde geestelyke stoffen ect (4) 56 blz 2 preken over Hoogliet 1 vers 4(Smijtegeld) Waarbij Een uytmuntende practikale leerreden door een voornaam Godgeleerden over Ezechiel 24 vers 31 (Smijtegeld) der derdedruk
AMSTERDAM, Douci Adrianus, 1736. 1e werk(4)56 blz 2e werk52 blz beide werkjes hebben een titelpagina opn geb twee bijzonder werkjes welke nog tijdens het leven van Smijtegeld werden uitgegeven deze preken werden later na zijn overlijden uitgeven in de achttal pred en twaalftalpred. zeer zeldzaam
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 40337
€  165.00 [Appr.: US$ 183.05 | £UK 141 | JP¥ 20122]

 
DIEDERICH. COENRAAD 1575-1639 CHRISTIAAN CHEMNITZ (1615-1666) ( JOH. LODEWYK BATTILJE (1736 F
Catechetische onderwyzingen. Getrokken uit de catechismus van D. Mart. Lutherus. ext tweede deel
AMSTERDAM, JAN ROMAN en Jan Roman de jonge, 1736. 664 register 126 blz org geb papieren band
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 71625
€  60.00 [Appr.: US$ 66.56 | £UK 51.25 | JP¥ 7317]

 
N.N.
Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelyke Leere / die in de kercken ende Scholen der Nederlandsche Gereformeerde Kercken geleert werdt. Mitsgaders de Belydenisse des Geloofs, ende naerder Verklaringe van eenige hooft-stukken des selven, overgesien ende gestelt in de Synode Nationael der Nederlandche Gereformeerde Kercken, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Als ook de Lyturgie der selver kercken / ofte de Formulieren van de bedieninge der Heyliger Sacramenten / bevestinge der kercken-dienaren / oeffeninge der kerckelijcke tucht / siecken-troost / ende Christelicke gebeden.
Tot AMSTERDAM, Gedrukt by de erve Hendrik van der Putte, 1750 ca. Z.j. 241 blz. Linnen band. 4o.Ca 1750 niet vermeld in SGT
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 196
€  112.00 [Appr.: US$ 124.25 | £UK 95.75 | JP¥ 13659]

 
N.N.
Concordia pia et unanimi concensu repetita Confessio fidei et docrinae electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam Confessionem amplectuntur: cui e Sacra Scriptura, unica illa veritatis norma et regula, quorundam Articulorum, qui post D. Martini Lutheri felicem ex hac vita exitum in controuersiam venerunt, solida accessit declaratio; Ante haec tempora communi eorundem Electorum, principum ac ordinum Imperii consilio, post vero singulari serenissimi Saxoniae Electoris Christiani II mandato, instituendis et erudiendis subditis Ecclesiis atque scholis suis ad posteritatis memoriam typis Vulgata. Cum appendice tripartita. Novis indicibus, et seren. ac potent. Polon. Reg. et Sax. elect. privilegio. en: Confutatio Articulorum Confessionis pontificia, in praesentia Caesarea Maiestatis Caroli V. Electorum, principum et aliorum statuum imperii Romani. In publico Concilio imperiali anno MDXXX. Producta et lecta una cum Augustana Confessione a Philippo Melanchthone Anno MDLX variata.
LIPSIAE, In officina Grossiana, 1756. (26) 878 (26) 96 blz. 8o. Met uitvouwbare prent
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 3970
€  155.00 [Appr.: US$ 171.95 | £UK 132.25 | JP¥ 18903]

 
N.N.
Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen.(oranje gezindten en Patriotten)
EMBDEN, 1753. I: (4) 266 (5) blz. II: titelprent 292 (4) blz. 4o aanbiedingsprijs van 175 NU VOOR Titelpagina dl. 1 copy vrijzeldzaam werk niet bekend in de C C v.d K B
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 14083
€  95.00 [Appr.: US$ 105.39 | £UK 81.25 | JP¥ 11586]

 
N.N.
Euangelisch magazijn. 1e deel.
ROTTERDAM, 1774. 546 blz org halfleer geb
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 15582
€  25.00 [Appr.: US$ 27.73 | £UK 21.5 | JP¥ 3049]

 
N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE)
Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. Eerste (1774), tweede (1775), derde (1777) en vierde deel (1778).
ROTTERDAM, by Bennet en Hake, 1778. . Deel IV: (6) 569 (1) blz. Geb.half leer Artikelen vertaald uit The Gospel Magazine o.a van Omicrom Newton; Anna Dutton; Cotton Mather - Jacob en James Herveij; W. Mason-Risdon; Darra Cott, Dr. William Dodd; Christoffel Love; met brieven van zijn vrouw Maria Love; Jota Sigma e.a Compeet komen deze zelden voor.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 4936
€  20.00 [Appr.: US$ 22.19 | £UK 17.25 | JP¥ 2439]

 
N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE)
Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
ROTTERDAM, by Bennet en Hake, z.j. Deel III: (6) 595 (1) blz. Deel IV: (6) 569 (1) blz. Geb. iorg halfleer Artikelen vertaald uit The Gospel Magazine o.a van Omicrom Newton; Anna Dutton; Cotton Mather - Jacob en James Herveij; W. Mason-Risdon; Darra Cott, Dr. William Dodd; Christoffel Love; met brieven van zijn vrouw Maria Love; Jota Sigma e.a Compeet komen deze zelden voor.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 75637
€  45.00 [Appr.: US$ 49.92 | £UK 38.5 | JP¥ 5488]

 
N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE)
Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
ROTTERDAM, by Bennet en Hake, z.j. Deel III: (6) 595 (1) blz. Geb. iorg halfleer Artikelen vertaald uit The Gospel Magazine o.a van Omicrom Newton; Anna Dutton; Cotton Mather - Jacob en James Herveij; W. Mason-Risdon; Darra Cott, Dr. William Dodd; Christoffel Love; met brieven van zijn vrouw Maria Love; Jota Sigma e.a Compeet komen deze zelden voor.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 75638
€  25.00 [Appr.: US$ 27.73 | £UK 21.5 | JP¥ 3049]

 
N.N.
Euangelische magazijn, of gemengde bijdragen, ter bevordering van kennis en beoefening der Godlijke waarheden; uitgegeeven door het Genootschap, onder de zinspreuk: idem omnes simul ardor agit. 2e deel.
ROTTERDAM, Bennet en Hake, 1775. (4) 555 blz. org half leer band 4o
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 18447
€  20.00 [Appr.: US$ 22.19 | £UK 17.25 | JP¥ 2439]

 
M.F.R.P
De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiën overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
HOORN, Gedrukt, by T. Tjallingius, boekverkooper., 1755. pag. 137-200. Papieren omslag. 4o MFRP = Martinus Fraat Roomsch Priester Boek is onderdeel van Gewijde Mengelstoffen, 1755
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 60408
€  30.00 [Appr.: US$ 33.28 | £UK 25.75 | JP¥ 3659]

 
N N
Het geestelyk WAPEN-TUYG noodig aen alle Christenen om de vyanden der saligheyt te bbevechten en ze te overwinnen ect WEAARBIJ vytthein eygendommen ofte ken teekenen der ware liefde ect
ANTWERPEN, Jacobus BernardusJOUBET, 1727. (4)148-152-59 blz geb org leremband 12o
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 71622
€  75.00 [Appr.: US$ 83.2 | £UK 64 | JP¥ 9147]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page