Kool Boeken: Theologie 16e eeuw
trouv: 10 livres

 
BULLINGER, JOHANN HEINRYCH (1504-1575)
Huysboec. Vyf decades, dat is vyftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der christelicker religie in dry deelen ghescheyden door Heinrychum Bullingerum, dienaer der ghemynte te Zurich. Waerbij nu vannieuws NOCH TWEE ANDERE SCHOONE WERCKEN desgetuigen Autheurs gevoeght zijn namelijk Van den oorspronck afcomst ende voorgaande aller dwalingen die out by den heydenen/Joden ende Chjristenen gheweest zijn ende noch hedendaghse ghevonden worden WAARBIJ VANDen OORSPRONG der Dwalingen twee boecken ect Met seer rijcke registers.
DORDRECHT, PEETER VERHADHEN EN CANIN ABRAHAM/ISAAK, 1595. 573 x2) register 29 blz Uitgever PEETER VERHADHEN.Oorsprong (8)126x2(register98 blz laatyste blz ontbreekt Uitgever CANIN ABRAHAM/ISAAK folio, geb in een oude niet orginele half linnenband AANBIEDINGSPRIJS VAN 945 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 76429
€  485.00 | CHF 519.5]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Joannis Calvini in quinque libros Mosis Commentarii, Genesis seorsim, reliqui quatuor in formam harmoniae digesti : cum triplici indice : quorum primus, Geneseos, alter, quatuor librorum in formam harmoniae dispositorum res notabiliores, tertius, singulorum harmoniae capitum versus sparsim explicatos continet ; eiusdem Calvini in librum Josue commentarius.
[Genevae], SAnctandreana, 1595. (14 met kaartje) 320-594((26) Titeklpagina 79(2) org perkament folio mooi gaaf exemlaar AANBIEDINGSPRIJS VAN 895 NU VOOR zie Alfredus Erichson ,,Bibliographia canviniana
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 72066
€  495.00 | CHF 530.5]

 
HEMERT;ANTOINE NICOLAS CHESNEAU
Trois livres des Paracleses ou consolations des esprits afflige´s traduits du latin d' Antoine Hemert par Nicolas Chesneau.
PARIS, ClaudevFremy, 1565. 438 (4) orgeneel lerenband 12o Mist titel pagina voorwerk 1-6 en 1 of 2 blz van het register
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 56424
€  295.00 | CHF 316]

 
ESPINE, JEAN 1505-1595
Opuscules theologiques de M. Jean de l'Espine Angevin. Comprins en deux parties, le contenu desquelles se void és pages suyvantes. Avec indices propres et de bon usage pour le lecteur chrestien.=( Consolation et instrvction-Excellent TRAICTE de la iustice titelpagina)
Genve, Jacob Stoer, 1598. 1044, [ register tot de letter M(aux)12 v/d 28] p. orgineel gebonden perkament n=met overslaande randen 12o AANBIEDINGSPRIJS VAN 745 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 71908
€  495.00 | CHF 530.5]

 
GRANATEN, I.V.
Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatæ, ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum necessariæ, opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Vigverii Granaten. Apud Tolosam prædicatorum ordini adscripti, sacræ Theologiæ doctoris & professoris. Titulos recens additos in sexta pagella reperies.
VENETIIS, De Turino, 1563. Zonder nummering. Geb. in org. perkamenten band. 4o.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 19021
€  495.00 | CHF 530.5]

 
GRANATEN, I.V.
Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatæ, ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum necessariæ, opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Vigverii Granaten. Apud Tolosam prædicatorum ordini adscripti, sacræ Theologiæ doctoris & professoris. Titulos recens additos in sexta pagella reperies.
VENETIIS, De Turino, z.j.1563. Zonder nummering. Geb. in org. perkamenten band. 4o.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 55435
€  495.00 | CHF 530.5]

 
BIBLIA DEUX AES BIBLIA AUGUSTIN MARLORAT
Biblia: Dat is De Gansche H. Schrift. Grondelick ende trouwelick verduytschet: Met verclaringhe duystere Woorden, Redenen, Spreucken ende verscheyden Lectien die in ander oflicke Duerlettinghen ghevonden ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingeen, der ghelijcke ofte onghelijck stemmenden plaetsen op het aller ghewiste met Scheyt-letteren ende Versen getale. (daer een yeghelijck capittel na Hebreeuscher wijze mede onderdeylt is verteeckent
LEYDEN, JAN Paedtsw Jocobszoon ende JAn Bouvwens, 1590. zeldzame druk met achterin bij nw testament de epistel Pauli tot den Laodicensen de welcke gevonden is in de alder outste bijbel die te Worms ghedruckt is en Achter de psalmen(Datheen) Fotme van ondersoeckinge des Gheloofs voor den aencomelinghen,al-eermen die tot het Nachtmaels desHeeren toe-Laet Orgineel lerenband met twee koperen haakjes(Titelpagina O T in copy en de paginas235-240) 34-326x2 Orginele titelpagina Apocryphi 82x2 blz Orginele titelpagina het Nieuwe Testament 109x2 blz en de Psalmen Davids Catechimus 20 blz (waarvan de blz9 t/m 20 in copy )behoudende de copien een mooi gaaf exemplaar Zeldzame DEUXAESBIJBEL uit 1590! Dit Bijbeltje was de voorloper van de Statenvertaling uit 1637. Exemplaren van deze Bijbel zijn dus moeilijk te vinden! Met toelichting over de Godsnaam 'Jehova' in kanttekening bij Psalm 83:18. aanbiedingsprijs van1650 nu voor Deux-Aes Bijbel met marginale aantekeningen van de Franse reformator Augustin Marlorat, 1506-1562.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 53290
€  1250.00 | CHF 1339]

 
LANSBERGIO PHILLIPUS (1561-1632 GOES-MIDDELBURG
Catechesis Religionis Christianae Quae. In Belgii Palatinatus Ecclesiis, Sermo nibus LII. explicata.
Neostadii, Palatimorum, Harnisch Matthaus, 1595. parchment (16) 533 pgs. very rare vrijzeldzaam niet bekend bij de STCN AANB IEDINGSPRIJS VAN 700 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 59608
€  495.00 | CHF 530.5]

 
DAVIDIS REGIS DRUKKER CHRISTOPHE PLANTIN
Davidis Regis prophtea Psalmorum liber. Ad exemplas complutense Texto griego-latino en portada) (Psaltërion prophëtou kai Basilëos tou Dabid )
ANTUERPIAE, Ex officina Christophori Plantini, 1584. 267 (12) geb in org oud leren bandje met goud bestempelimng (formaat 12 x8,5) goed exemplaar (psalmen in Griego Latin . zeer zeldzaam .
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 53165
€  650.00 | CHF 696.5]

 
TOLETI, FRANCISCUS (1532-1596)
Doctoris Francisci Toleti Cordubensis, e Societate Iesu, In sacrosanctum Ioannis Evangelium Commentarii.
COLONIAE AGRIPPINAE, In officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, 1589. (8) 1056 576 kl. (39) blz. 2 dl. in 1 bnd. geb. linnen 2o
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 3337
€  450.00 | CHF 482]

| Pages: 1 |