Kool Boeken: Oude (Staten-) Bijbels/Theologie 17e eeuw
found: 5 books

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
DORDRECHT / AMSTERDAM, By Hendrick en Jacob Keur - Marcus Doornick in compagnie, 1690. orginele leren band ( de rug is gerestaureerd ) Met orginele koperen hoeken en sloten . met de zes orginele bijbehorende kaarten (incl Wereldkaart) mooi gaaf org exemplaar AANBIEDINGSPRIJS VAN 1995 euro NU VOOR Groot folio.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 66223
€  1495.00 [Appr.: US$ 1648.35 | £UK 1260.5 | JP¥ 180142]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
DORDRECHT / AMSTERDAM, By Hendrick en Jacob Keur - Marcus Doornick in compagnie, 1690. orginele leren band ( de rug is gerestraureed ) Met orginele 8 plate bewerkte koperen hoeken en twee bewerkte koperen sluitingen met voor en achter een koper midden stuk sl . MET 6 ORGINELE B KEUR KAARTEN MOOI GAAF ORG EXEMPLAAR AANB EDINGS PRIJS VAN 1850 NU VOOR Groot folio.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 66230
€  1250.00 [Appr.: US$ 1378.22 | £UK 1054 | JP¥ 150621]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene orde der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
DORDRECHT / AMSTERDAM, By Hendrick en Jacob Keur en Pieter Keur - en Pieter Rotterdam in compagnie, 1704. oudeleren band ( Met orginele 8 koperen hoeken en twee koperen sluitingen folio MET DE ZES ORGINELE BIJBEHORENDE KEUR KAARTEN MOOI GAAF ORG EXEMPLAAR AANB IEDINGS PRIJS VAN 1550 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 66231
€  995.00 [Appr.: US$ 1097.06 | £UK 839 | JP¥ 119894]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
AMSTERDAM, gedruckt by de Weduwe wylen Paulus van Ravesteyn, 1660. Org. leren band met org. koperen 8 hoeken en 2 haken met op voor en achter koperenplaat in midden.met koperenstrip groot Folio. met zes kaarten Wereldkaert- Paradijs en Jeruzalem van Danckers veertich jarige reyse - beloofde land canaan en reyse apostelen van Nic Visscher GOED EXEMPLAAR GROOT FOLIO AANBIEDINGSPRIJS VAN 2495 NU VOOR achter vermeld t,AMSTERDAM By de Weduwe Zal Paulus van Ravesteyn Anno 1660
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 70082
€  1995.00 [Appr.: US$ 2199.63 | £UK 1682.25 | JP¥ 240391]

 
ROMEIN DE HOOGHE-JAN VAN DEN AVELEN DE 6 ZGN VROME KAARTEN O.A WERELDKAART( STATENBIJBEL)
6 kaarten(1687) van Romein de Hooghe-Jan van den Avelen n.l 1Wereldkaart( prophetien vervulingen (paradijs met wereldbol Romein de Hooghe ) 2 Beschrijving van Oorsprong en volkeren- Jan van Avelen 3 Veertigjarige woestijnreis -Jan vanAvelen 4Jeruzalem Romeyn de Hooghe -5 Het beloofde land Jan vanAvelen- 6 De zendingsreizen.Jan vanAvelenie ,,Kaarten in Bijbels pag pag 216-223 Poortman noemde ze vreemde kaarten die hij aanduidt als Vrome kaarten.
AMSTERDAM, DALEN DANIEL van den Boekverkoper, 1687.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 73432
€  595.00 [Appr.: US$ 656.03 | £UK 501.75 | JP¥ 71695]

| Pages: 1 |