Kool Boeken: Oude (Staten-) Bijbels
trouvé: 123 livres sur 5 pages. Ceci est page 1
- Page suivante

 
STATENBIJBEL BIBLIA KAERTEN VAN CORNELIS DANCKERS !664-1717
BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
LEYDEN, Johhannes Muller Joh Zoon De W van C Boutesteyn- Samuel Luchtmans, 1718. gebonden in orginele lerenbanxd (onderkant van de rug vakkundig gerestraueerd) met koper beslag ende zes kaarten van C DANCKERS formaat 43 bij 27 cm grootfolio mooi gaaf exemplaar Weinig voorkomende uitgave met volgens de titelpagina verbetert van druckfauten en misstellingen zie Poortman ,,Bijbel en Prent dln 1 blz 160 en Kaarten in Bijbels blz 230-236
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 76600
€  1650.00 | CHF 1770]

 
BIBLIA (KWARTO)AAR
dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.
AMSTERDAM/HAARLEM, De Nederlandsche Bijbel Compagnie. Met Psalmen, Amsterdam 1 juni 1822: kerkbestuur Noord Holland W. Broers, Preses; D.C. van Voorst, Secretaris. en: Evangelische gezangen 1803-1804-1805- Amsterdam P. den Henst en zoon, J. Brandt en zoon en Ruthers Hoyman; te Haarlem Johannes Enschede en zonen en te Groningen R.J. Schiebeek en Wed. M. van Heyningen Bosch 1827, ter drukkerije van Johannes Enschede en zonen 1827 en: 3 Formulieren. Halfleren band; kwarto.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50687
€  245.00 | CHF 263]

 
BIBLE (BROWN, JOHN (1610?-1679)
The self-interpreting Bible, with an evangelical commentary. By the late Rev. John Brown, Minister of the gospel at Haddinton. .
LONDON, 1812. Groot folio met vele illustraties. Leren band met koperwerk. Een ssluiting ontbreekt GROOTFOLIO. AANBIDINGSPRIJS VAN 395 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 4869
€  195.00 | CHF 209.5]

 
BIBLE (BROWN, JOHN (1610?-1679)
The self-interpreting Bible, with an evangelical commentary. By the late Rev. John Brown, Minister of the gospel at Haddinton. .
LONDON, 1812. Groot folio met vele illustraties. Leren band met koperwerk. Een slot ontbreekt.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50669
€  350.00 | CHF 375.5]

 
BIBLIA (KWARTO)
BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet (...)
AMSTERDAM., H. Brandt, D. onder de Linden, P. Schouten, J. de Groot, in compagnie, 1786. En: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland etc. in den jare 1773 met de noodige daar in gemaakte veranderingen Amsterdam bij H. Brandt, D. onder de Linden, J. de Groot en N.T. Gravius, in compagnie 1792. Orig. leren band, 4o. AANBIEDINGSPRIJS VAN 295 NU VOOR Met zgn. 'Eigen geschrift Davids'.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 25690
€  195.00 | CHF 209.5]

 
BIBLIA
Biblia Hebraïca. Ad optimorum codicum et Editionum Fidem recensita et Expressa adjectis Notis Masorethicis aliisque observationibus, nec non versuum et capitum distinctionibus, numeris et summariis Accurante M. Christiano Reinecco. S.S.Theol. Bacc. Consiliario Saxo-Weissenfels. Illustr. Augustei rectore et prof. Publico.
LEIPZIG, Bernhard. Christoph. Breitkopffium, Z.J. Z.j. 516; 580 (78) blz.org lerenband met goudopsnede titelpagina in kleur
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 35445
€  275.00 | CHF 295]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
BIBLIA, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen. aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
DORDRECHT, Bij Pieter en Jacob Keur, 1741. Folio. Orig.17e euwse band met oorspr.2 koperen sluitingen en 4 koperhoekstukken en zes kaarten,( inclusief de Wereldkaart.) Boekblok in goede staat. Keurbijbel compleet met de zes Keur kaarten, Werendkaart Daniel Stoopendaal-,Het Paradijs-de woestijnreis - Jeruzalem -Het beloofde lans- de zendings reize Jan van Lagen V AANBIEDINGPRIJS VAN 1595 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 66237
€  1195.00 | CHF 1282]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
LEYDEN, Johhannes Muller Joh Zoon De W van C Boutesteyn- Samuel Luchtmans, 1718. gebonden in een oude latere half leren band boekblok gaaf Weinig voorkomende uitgave met volgens de titelpagina verbetert van druckfauten en misstellingen zie Poortman ,,Bijbel en Prent dln 1 blz 160 en Kaarten in Bijbels blz 230-236 AANBIEDUNGSPRIJS VAN 1175 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 71434
€  875.00 | CHF 939]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
LEYDEN, Johhannes Muller Joh Zoon De W van C Boutesteyn- Samuel Luchtmans, 1718. gerb leremband met koperem hoeken en hakenf folioo ANNBIEDINGSPRIJS VAN 1395 NUVOOR Weinig voorkomende uitgave met volgens de titelpagina verbetert van druckfauten en misstellingen zie Poortman ,,Bijbel en Prent dln 1 blz 160 en Kaarten in Bijbels blz 230-236
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 76685
€  1095.00 | CHF 1175]

 
BIBLIA
Biblis dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. HJaarlem 1782 Waarbij gebHet boek der Spalmen nevens de Gezangen ect de Chr Cath/Formulieren en Gebden der Gereformeerde Kerken Haarlem1777
HAARLEM, Enschede, 1782-1777. (20) 314 (x2) 120 (x2) 141 (x2) blz. Psalmbundel ongepagineerd. Org. leren band met blindstempel en 2 sloten; 4o. ( mooi gaaf ex) AANBIEDINGPRIJS VAN 295 NU VOOR winig voorkomende uitgave
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 69766
€  195.00 | CHF 209.5]

 
BIBLIA
Biblis dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. HJaarlem 1777 Waarbij gebHet boek der psal,rm nevens de Gezangen ect de Chr Cath/Formulieren en Gebden der Gereformeerde Kerken Haarlem1787
HAARLEM, Enschede, 1777/87. (20) 314 (x2) 120 (x2) 141 (x2) blz. Psalmbundel ongepagineerd. Org. leren band =; 4o. ( mooi gaaf ex) AANBIEDINGPRIJS VAN 95 NU VOOR winig voorkomende uitgave
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 77254
€  55.00 | CHF 59]

 
BIBLIA
Biblisa dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. Waarbij het boek der psalmen 1777
HAARLEM, Enschede, 1782. (20) 314 (x2) 120 (x2) 141 (x2) blz. Psalmbundel ongepagineerd. Org. leren band 2 koperen sluitingen 4o. (AANBIEDINGSPRIJS VAN 275 NU VOOR titelpagina met zich op HHaarlem
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 71465
€  150.00 | CHF 161]

 
STATENBIJBEL BIBLIA .
BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagsche spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
ROTTERDAM, D BOLLE, ca1910. 940-334 blz. Geb.met 2 koperen sloten( en een gerestaureerde rug.) Mooi, gaaf exemplaar m. Dr A Kuiper heeft samen met Dr H Bavinck en Dr F L Rutgers een herziene editie van Ravensteyn 1657 verzorgd(die de Flakkeesche bijbel werd genoemd) in de thans gangbare taal overgebracht' Uitgever D Bolle gaf gelijkltijdig een herdruk uit van de J-P Keur uitgave in de nieuwe letter doch de tekts ongewijzigd WEINIG VOORKOMENDE UITGAVE Zie Dr J van Dorp in Kwartaalblad NBV Met andere woorden Sept 1999
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 38089
€  695.00 | CHF 746]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Bijbel, dat is de gansche heilige schrift enz. enz. met volledige kantteekrningen naar de besteuitgave van Keur
LEIDEN, A.W. Sijthoff, 1878. Folio. Met kleuren litho's en kaarten. In de originele bruine band.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 38370
€  75.00 | CHF 80.5]

 
BIBLIA (ZNG FLALKKEESCHE BIJBEL HERZIENE STATENVERETALING DOOR DR KUIPER E.A)
BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
MIDDELHARNIS, Flakkeesche boekdrukkerij, 1896. 1002-338 blz met 5 kaartjes blz. Geb. in leren band . org band met twee koperen sluitingen Dr A Kuiper heeft samen met Dr H Bavinck en Dr F L Rutgers een herziende editie van Ravensteyn 1657 verzorgd(die de Flakkeesche bijbel werd genoemd) in de thans gangbare taal overgebracht' Zie Dr J van Dorp in Kwartaalblad NBV Met andere woorden Sept 1999 huisbijbel formaat komt zelden voor
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50686
€  95.00 | CHF 102]

 
STATENBIJBEL BIBLIA .
BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke Boeken van het Ouden en Nieuwe Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagse spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
UTRECHT, Hertog, 1979. 940-334 blz. Geb.met 2 koperen sloten( AANBIEDINGPRIJS VAN 295 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 66238
€  150.00 | CHF 161]

 
STATENBIJBEL BIBLIA .
BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke Boeken van het Ouden en Nieuwe Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagse spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
UTRECHT, Hertog, 1979. 940-334 blz. Geb Lerenbank met 8 koreren hoeken en.met 2 koperen sloten( AANBIEDINGPRIJS VAN 575 NU VOOR nieuwe druk letter
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 75414
€  275.00 | CHF 295]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
LEIDEN, Sijthoff, z.j. (1) 956; (3) 338; blz. Geïllustreerd (gekleurde litho's) en met kaarten. band. Leren rug met goudbestempreling goed ex
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 48247
€  175.00 | CHF 188]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
DORDRECHT / AMSTERDAM, Jacob en Pieter Keur / Rotterdam, 1710. (44) 332 (x2) 144 (x2) (25) 169 (x2) 58 (x2) blz orig. leren band, rug vernieuwd met orgineel koperbeslag. met 6 KAARTEN VAN STOPENDAEL EN 51 blz met 6 gravures By Jacob en Pieter Keur gedruckt.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 25811
€  1035.00 | CHF 1110.5]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
LEIDEN, Sijthoff, z.j. (1) 956; (3) 338; 224; 53 blz. Geïllustreerd (gekleurde litho's) en met kaarten. Leren band. AANBIEDINGSPRIJS VAN 245 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 25813
€  145.00 | CHF 156]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
LEIDEN, A.W.Sijthoff uitg mij, z.j. (1) 956; (3) 338; 224; 53 blz. Geïllustreerd en met kaarten org..linnenband met goudbestempeling AANBIEDINGSPRIJS VAN 325 NU VOOR Gekleurde litho's van P.J. Mulder en zoon, Leiden.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 25840
€  195.00 | CHF 209.5]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
LEIDEN, A.W.Sijthoff, z.j. (1) 956; (3) 338; 224; 53 blz. Geïllustreerd en met kaarten. . zwarte linnen band laatste blz beschadigd AANBIEDINGSPRIJS NU VOOR Gekleurde litho's van P.J. Mulder en zoon, Leiden.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 25841
€  75.00 | CHF 80.5]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
LEIDEN- ROTTERDAM, A.W.Sijthoff uitg. mij / J.H. Donner A. M.z, z.j. (1) 956; (3) 338 blz. Org. bruine linnen band. AANBIEDINGSPRIJS VAN 345 NU VOOR Met fam. register Willem van Tol 1921, Geertruida Maria van Tol 1923, Arie van Tol 1924, ovl. 1925, Johannes van Tol 1927, alle te s'-Gravenhage.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 25842
€  195.00 | CHF 209.5]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
AMSTERDAM / HAARLEM, Bij de Nederlansche Bijbel Compagnie, 1892. Amsterdam F Brandt en zoon te Haarlem Johannes Enschede en Zonen Te Haerlem gedruckt by Johannes Enschede en zonen Org gebonden(zwart) Leer onderkant gescheurd AANBIEDINGS PRIJS VAN 575 NU VOOR laatste orgineeel gedrukte(keur) statenbijbel (in boekdruk) welke weinig voorkomt
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 29031
€  295.00 | CHF 316.5]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is De gansche H.Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden [...] zonder kanttekeningen wel met verwijs tektsten
UTRECHT, De Liefde, 1896. Geb met 8 koperen hoeken en 2 sloten. Met zwart/wit klein folio. Bindwerk D Blijleven Boekbinderij Vlaardingen AANBIEDINGS PRIJS van 295,00 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 2909
€  195.00 | CHF 209.5]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Page suivante