Kool Boeken: Lutherana
trouv: 183 livres sur 13 pages. Ceci est page 1
- Page suivante

 
[LUTHER, MARTIN, 1483-1546]
Dr. Martin Luthers Praediger, alle Son ob Fest-Tages Evangelier ob Epistler samt Lidelfes Historien
BERGEN, Ed. B. Giertsen og Johan Riefens Volag, 1858. (16) 564 en 2e deel 492 - 89 blz. Origineel geb. leren band, ouderdomsverschijnselen
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 60313
€  85.00 | CHF 91.5]
Catalogue: Lutherana

 
[LUTHER, MARTIN, 1483-1546]
Evangelische Deutsche Original-Bibel von 1741. Hebräischer und Griechischer Original-Text mit der Deutschen Originalüberstetzun Martin Luther. Mit Abbildungen im Text und zusätzlichen Hinwiesen, sowie Harmonien-Tafeln, usw. .
BERLIN, Eva Berndt-Verlags GMBH, 1986. deel 1: 64-666 blz. deel 2:667-1079 en 307 ing
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 60315
€  65.00 | CHF 70]
Catalogue: Lutherana

 
[LUTHER, MARTIN, 1483-1546]
KERKBOEK bevattende 1 een algemeen overzicht v an het evangelische Lurhersch kerkgenootschap in het Koningrijk der Nederlanden. - 2. de namen en Woonplaatsen der eerw Leeraren,ouderlingen,Diaken,Regenten, en regentessen can de Godshuizen der Ev Luth Gemeebnten te Amsterdam 3. De orde der Predikbeurten en katchisatie,welke in voornoemde Gemeente zullen gehouden worden van den 29 Juni 1845 tot den 31 december
AMSTERDAM, Barend Kramer en zoon papier en Kantoor-Winkel op t Rock-in bij de Beurssteeg, zj. Titelprent 60 blz met portrt van Luther in org papierenbandje klein formaat 12o vrijzeldzaam
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 60320
€  95.00 | CHF 102]
Catalogue: Lutherana

 
N.N.
Luther Almanach.
MNCHEN, Chr. Raiser Verlag, 1929. 64 blz. Ing.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 16846
€  5.00 | CHF 5.5]
Catalogue: Lutherana

 
LUTHER MARTIN 1483-1546
Reformation Martin Luther Ein Sachbilderbuch zur Kirchengeschichte von Diertrich Steinwedde
Frieburg, Kaufmann Christohorus, 1983. 58 blz ing
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 48076
€  8.00 | CHF 9]
Catalogue: Lutherana

 
LUTHER MARTIN 1483-1546
Reformation Martin Luther Ein Sachbilderbuch zur Kirchengeschichte von Diertrich Steinwedde
Frieburg, Kaufmann Christohorus, 1983. 58 blz ing
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 60302
€  8.00 | CHF 9]
Catalogue: Lutherana

 
[LUTHER, MARTIN, 1483-1546]
von wahrer und falscher frommigkeit
BAARN, Ten Have. 95 blz.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 60316
€  6.00 | CHF 6.5]
Catalogue: Lutherana

 
DIV. AUTEURS
1. Het leven en sterven van Willem Slootmaker, 48 blz; 2. Jesaja 53. Lijden en Heerlijkheid. Door M. Luther, 47 blz; 3. Gods leidingen in het leven van Jannus den Besten, 46 blz; 4. De Nationale schuld betreffende het overtreden van de dag des Heeren. Door Daniël Wilson, 32 blz; 5. De roem der dagen. Nederlanse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. Door Ds. J. van Prooyen, 40 blz; 6. Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling. Door A. Bergsma, 42 blz; 7. De nieuwe Psalmberijming getoetst. Door Ds. J. van der Haar, 51 blz; 8. De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan, 20 blz; 9. Afscheidsrede bij de gelegenheid van zijn vertrek van Wilnis naar Waddinxveen. Door Ds. L. Vroegindeweij, 28 blz; 10. Wat dunkt U van den Christus? Miskenning en erkenning van de Christus van de Evangeliën. Door theoloog S. v.d. Werf, 11 blz; 11. Kerstpreek. Met het oog op onzen tijd. Door Ds. N.C. Bakker, 15 blz; 12. Lijdenspreek. Door Ds. N.C. Bakker, 16 blz; 13. Een Eénige is Mijne Duive. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz; 14. Blijft bij de Waarheid en scheidt u niet af van de Kerk. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz;
Verschenen bij diverse Uitgevers. Geb. 4o.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 32954
€  15.00 | CHF 16.5]
Catalogue: Lutherana

 
DIV. AUTEURS
1. Het leven en sterven van Willem Slootmaker, 48 blz; 2. Jesaja 53. Lijden en Heerlijkheid. Door M. Luther, 47 blz; 3. Gods leidingen in het leven van Jannus den Besten, 46 blz; 4. De Nationale schuld betreffende het overtreden van de dag des Heeren. Door Daniël Wilson, 32 blz; 5. De roem der dagen. Nederlanse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. Door Ds. J. van Prooyen, 40 blz; 6. Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling. Door A. Bergsma, 42 blz; 7. De nieuwe Psalmberijming getoetst. Door Ds. J. van der Haar, 51 blz; 8. De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan, 20 blz; 9. Afscheidsrede bij de gelegenheid van zijn vertrek van Wilnis naar Waddinxveen. Door Ds. L. Vroegindeweij, 28 blz; 10. Wat dunkt U van den Christus? Miskenning en erkenning van de Christus van de Evangeliën. Door theoloog S. v.d. Werf, 11 blz; 11. Kerstpreek. Met het oog op onzen tijd. Door Ds. N.C. Bakker, 15 blz; 12. Lijdenspreek. Door Ds. N.C. Bakker, 16 blz; 13. Een Eénige is Mijne Duive. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz; 14. Blijft bij de Waarheid en scheidt u niet af van de Kerk. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz;
Verschenen bij diverse Uitgevers. Geb. 4o.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 53571
€  15.00 | CHF 16.5]
Catalogue: Lutherana

 
DIV. AUTEURS
Luther en het gereformeerd protestantisme.
's GRAVENHAGE, Boekencentrum, 1982. 317 blz. Geb. in linnen band. (stempel op schutbald)
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 32852
€  10.00 | CHF 11]
Catalogue: Lutherana

 
DIV. AUTEURS
Luther en het gereformeerd protestantisme.
's GRAVENHAGE, Boekencentrum, 1982. 317 blz. Geb. in linnen band. (stempel op schutbald)
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 53570
€  10.00 | CHF 11]
Catalogue: Lutherana

 
BAKEL, H. A. DR. VAN
Kleinoodiën uit Luthers's nalatenschap getuigenissen van den hervormer bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door Dr. H. A. van Bakel.(tekts Duits)
AMSTERDAM, Van Looy, 1917. (12) blz. 295 blz. geb half leer Druk van Joh Enschede en Zonen-Haarlem
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 41812
€  25.00 | CHF 27]
Catalogue: Lutherana

 
BAKKER, J. T.
Eschatologische prediking bij Luther.
KAMPEN, Uitgeversmij J. H. Kok N.V., 1964. 105 blz. Ingenaaid.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 1961
€  6.00 | CHF 6.5]
Catalogue: Lutherana

 
BALKE, DR. W. / EXALTO, K. / GENDEREN, J. VAN / GRAAFLAND, C. / HOEK, J. / KAMPHUIS, J. / SPIJKER, W. VAN 'T / TUKKER, C. A.
Luther en het Gereformeerd protestantisme.
'S- GRAVENHAGE, Uitgeverij Boekencentrum B.V., 1982. 317 blz. Geb.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 1906
€  12.00 | CHF 13]
Catalogue: Lutherana

 
[LUTHER, MARTIN, 1483-1546]BIBLIA
BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate Summariën, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiën van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
AMSTERDAM, Gedrukt voor 't consistorie der Luthersche Gemeente, 1748. O.T:titel met portret Luther (18) 358 (x2) (6) 144 (x2), Apocryphe boeken (2) 84 (x2) N.Ttitelpag met portret Luther. (4) 170 (x2) . psalmenb 193(15) Kerkboek 47 blz(blz 48 ontbreekt kwarto linnen band
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 25698
€  225.00 | CHF 242]
Catalogue: Lutherana

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Page suivante