Kool Boeken: Calviniana/Theologie 17e eeuw
found: 10 books

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Institutie, ofte onderwysinge inde Christelicke religie, in vier boecken begrepen: door Joannem Calvinum. Wt de Latijnsche ende Francoysche spraecke ghetrouwelick verduytschet. Met den sendtbrief desselven Calvini aen den Coninck van Vranckrijck. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der Heyliger Schriftuere, dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest. Op een nieu overghesien ende verbetert. En: Een supplicatie van de noodige reformatie der christelicker kercke in het pausdom, overghegheven van den heere Joh. Calvino, aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op de Rijchsdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake getrouwelick overgeset door Car. Agric., leraer der gemeynte tot Rijnsburch.
AMSTERDAM, Wed. Everard Cloppenburgh, 1645. (10) 268 (x2) (64); (2) 21 (x2) (2) blz. Org. half leren. band, klein folio. AANBIEDINGSPRIJS VAn 175 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 16869
€  95.00 [Appr.: US$ 111.97 | £UK 86 | JP¥ 11860]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Institutie ofte onderwijsingh in de Christelicke religie. In vier boecken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdwiick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven ens terven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; met Calvini eygen verhael van sijne beroepinge tot den Heyligen kerkcen-dienst, ende sijn wedervaren in den selven; item, met getuygenissen eenige Paepsche schrijvers, belangende Johannes Calvinus, ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige reformatie der kercke in 't pausdom, aen keyser Karel de V. ende de rijcx-vorsten: noch met sijn tractaet van de rechte maniere om het christendom te bevredighen ende de kercke te reformeerden: met sijne handelingen van de reliquien der heyligen.
AMSTERDAM, Van Ravesteyn, 1650. (50) 315 (x2) (21) (2) 54 (x2) blz. Opn. geb. in halfleren band met goudstempel. Folio. Portret kopie.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 27286
€  225.00 [Appr.: US$ 265.18 | £UK 203.25 | JP¥ 28090]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Institutie ofte onderwijsingh in de Christelicke religie. In vier boecken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdwiick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven ens terven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; met Calvini eygen verhael van sijne beroepinge tot den Heyligen kerkcen-dienst, ende sijn wedervaren in den selven; item, met getuygenissen eenige Paepsche schrijvers, belangende Johannes Calvinus, ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige reformatie der kercke in 't pausdom, aen keyser Karel de V. ende de rijcx-vorsten: noch met sijn tractaet van de rechte maniere om het christendom te bevredighen ende de kercke te reformeerden: met sijne handelingen van de reliquien der heyligen.
AMSTERDAM, Van Ravesteyn, 1650. (50) 315 (x2) (21) (2) 54 (x2) blz.mert portret . geb. in halflinnenband met goudstempel.Groot Folio.rug gerest boekblok gaaf aAANBIEDINGSPRIJS VAN 295 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 69948
€  195.00 [Appr.: US$ 229.83 | £UK 176.25 | JP¥ 24344]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Joannis Calvini, magni theologi, Commentarii in Librum Psalmorum: nec non in Jesaiam Prophetam. In Psalmorum Commentariis, præter multos locos qui Calvini manu in ipsius exemplari emendati bona fide hic etiam repræsentantur, Hebræus quoquo contextus e regione Latinæ interpretationius additur. Cum Indicibus Locupletissimis. Editio ut postrema ita optima. Waarbij gebonden± Joannis Calvini, Magni Theologi, Commentarii in Jesaiam Prophetam: Primum collecti operâ & diligentiâ N. GALLASII; deinde locupletati & expoliti magno labore & cura ipsius Authoris; tertio recogniti & aucti amplâ accessione locorum Scripturae qui passim in toto opere citantur; nun postremo aliquot locis ex optimarum editionum collatione restituti. Additi funt in fine tres Indices locupletissimi.
AMSTELODAMI, Apud Joannem Jacobi Schipper, 1667. Folio. Titelpagina in zwart met fraaie portretgravure van de aureur versus blanco, (4), 538, (6) blz. / Het bijgebonden werk: Titelpagina in zwart met portret van Calvijn -spiegelbeeldig t.o.v. portret in voorgaande werk- van versus blanco, (6), 418, (180 blz. In oorspronkelijke perkamenten band. Band en boekblok in prima staat. Colophon vermeldt: Amstelodami, Ex Typographia BORRITII JANSONII SMIT, M.DC.Lxvii.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 20123
€  495.00 [Appr.: US$ 583.41 | £UK 447 | JP¥ 61797]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima à Praefatioone pagina docebit. Met frontspice.
AMSTELODAMI, Joannis Jacobi Schipper, 1671. Deel Iportret :(37) 716 (16) 61 (4). . Deel III: (6) 438 (14) 418 (10). Deel IV:(8) 656 (24) 104 (10). Deel V: (6) 206 (18) 612 (14) Deel VI: (6) 540 (6) 185 (9) 229 (11). Deel VIII:(20) 744 (2) 59 (3). Deel IX:(8) 406 (46) 268 (2). Gebonden in 9 hlinnenbanden compleet werk gaafexemplaar AANBIEDINGSPRIJSVAN 1495 NU VOOR deel 1 Pentateuchum-josua deel 2 Samuelem - Jobumdeel 3 Paalmos jsaiamdeel 4 Jeremiam -Ezechelem deel5 i Danielem - majoris Deel 6 Euangelia Actaapostlolormdeel7 7 Epistolas Pauli Canonicas deel 8 Puscula Varia Theologicadeel 9 Institutiones
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 75961
€  995.00 [Appr.: US$ 1172.7 | £UK 898.5 | JP¥ 124218]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima à Praefatioone pagina docebit. Met frontspice.
AMSTELODAMI, Joannis Jacobi Schipper, 1671. Deel Iontbreekt(4) 481 (11) 639 (15). Deel III: (6) 438 (14) 418 (10). Deel IV:(8) 656 (24) 104 (10). Deel V: (6) 206 (18) 612 (14) Deel VI: (6) 540 (6) 185 (9) 229 (11).deel 7 ontbreekt744 (2) 59 (3). Deel IX:(8) 406 (46) 268 (2). Gebonden in 9 halfleren banden. Folio.deel 7ontbreekt AANBIEDINGPRIJS VOOR deel 1 Pentateuchum-josua ontbreekt deel 2 Samuelem - Jobum deel 3 Paalmos jsaiam deel 4 Jeremiam -Ezechelem deel5 i Danielem - majoris Deel 6 Euangelia Actaapostlolorm deel7 7 Epistolas Pauli Canonicas ontbreekt deel 8 Ppuscula Varia Theologica deel 9 Institutiones
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 30836
€  675.00 [Appr.: US$ 795.55 | £UK 609.75 | JP¥ 84269]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Uitleggingen op alle zendbrieven en de oock op den zendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen.
AMSTERDAM, COLIJN Michiel, 1617. (12) 483 (=1066) (14) 89(=178) (6) blz. Orlg band . band, folio. AANBIEDINGSPRIJS VAN 395 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 77177
€  225.00 [Appr.: US$ 265.18 | £UK 203.25 | JP¥ 28090]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariën Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R., dienaer des Goddelicken Woorts.
AMSTERDAM, D. Pieterz, 1617. Folio. (12), fol. 1 - 483, (14), fol 1 - 89, (6) opn geb half leer Vrij zeldzaam. N.C.C. vermeldt 1 loc.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 33545
€  295.00 [Appr.: US$ 347.69 | £UK 266.5 | JP¥ 36828]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Uitlegginghe op alle sendbrieven ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen.
AMSTERDAM, voor Hans Walschaert, 1617. (12) 483 (=1066) (14) 89(=178) (6) blz. Opn. geb. in half leer. band, folio.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 3932
€  225.00 [Appr.: US$ 265.18 | £UK 203.25 | JP¥ 28090]

 
CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)
Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariën Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R(. =J Regius), dienaer des Goddelicken Woorts.
AMSTERDAM, Cornelid Claeszoon op t water int Schrijboeck, 1582. Folio. (12), 397x2 register 14 blz 912)88x2 blz (Oude herstelde perkemente band goed exemplaar Vrij zeldzaam. AANBIEDINGSPRIJS VAN 1395 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 70323
€  895.00 [Appr.: US$ 1054.84 | £UK 808.25 | JP¥ 111734]

| Pages: 1 |