Kool Boeken: Bijbel: commentaar, verklaring, toelichting/biblia
trouvé: 22 livres

 
BIBLE
Bible readings for the home circle. A topical study of the Bible, systematically arranged for home and private study. Containing two hundred readings in which are answered nearly four thousand questions on important religious subjects, contributed by a large number of Bible students. New, revised, and enlarged edition. Illuminated with nearly three hundred beautiful illustrations.
WATFORD/HERTS, , The Stanborough press. 794 blz. org. leren band met goudsnede
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50667
€  50.00 | CHF 54]

 
BIBLE
The Holy Bible, according to the authorised version, containing the Old and New Testaments: with original notes, and pictorial illustrations. Volume II.
LONDON, Knight, 1837. (8) 829 blz. org. leren band goudopsnee
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50668
€  50.00 | CHF 54]

 
BIBLIA
Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctioritate edita, versiculis distincta, et ad fingula capita argumentis aucta. Indeceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata.
LUGDUNI, , Fratrum Bruyset, 1743. (32-4)1016(58) org. leren band in de kneep iets gescheurd
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50678
€  195.00 | CHF 209.5]

 
BIBLIA
Biblia. Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyke boecken des Oude[!] en des Nieuwen Testaments Title-page New Testament: [Rotterdam], P. Losel, Amsterdam, H. Brandt, D. onder de Linden, O. van Grafhorst, G. de Groot and P. Schouten en compagnie), 1761
AMSTERDAM, 1761. org geb leren band met zilveren sluiting MET vele bijbelse Gravures (luiken)
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50679
€  295.00 | CHF 316.5]

 
STATENBIJBEL BIBLIA (ZGN. FLAKKEESCHE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING DOOR DR. A. KUYPER E.A.)
dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
MIDDELHARNIS, Flakkeesche boekdrukkerij, 1896. 1002 + 338 blz. . Geb. in leren band, luxe met koperen sloten. gaaf exemplaar AANBIEDINGS PRIJS van 795 NU VOOR Kuyper heeft samen met Bavinck en Rutgers een herziene editie van de Statenvertaling van Ravensteijn verzorgd, die de Flakeesche Bijbel genoemd werd.) Zie dr. J. van Dorp in Kwartaalblad NBV 'Met andere woorden' september 1999
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 13391
€  495.00 | CHF 531]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
DORDRECHT / AMSTERDAM, Pieter Keur / Pieter vanRotterdamin compagnie, 1716. (44) 332 (x2) 144 (x2) (25) 169 (x2) 58 (x2) bl orginele leren band met orgineel koperbeslag. met de zes karten ( D Stoependaal) qwaarbij 12 blz met bijblegravures 8 opeen pagina gaaf exemplaar AANBIEDINGSPRIJSvan 1275 NU VOOR gedruckyt te Dordrecht Bij Pieter Keur 1716
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 30428
€  975.00 | CHF 1046]

 
BIJBEL / BECANO, M.
Analogia veteris ac Novi Testamenti in qua primum status veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum novi explicatur. Autore Martino Becano, SocietatisJesu Theologo. Editio postrema curati atissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata.
LEODII, Broncart, 1717. (14) 440 (20) blz. Leren band,8o. Onderstreept en van aantekeningen voorzien.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 5549
€  125.00 | CHF 134.5]

 
BIJBEL
Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in de jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus,Formulieren, en Gebedebn der Gereformeerde Kercken
HAARLEM, , Gedrukt by Johannes Enschede en Zoonen, 1801. Ongepagineerd, Geb. in half leren band 12o
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50801
€  55.00 | CHF 59]

 
BIJBEL (MINIATUUR BIJBEL)
Het boek der psalmen, Nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door Last van de Hoog M g: Heeren STAATEN GENERAAL der Verenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den Jaare 1773. gekooren, Met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
AMSTERDAM, Bij de Erven de Wed. J. RATELBAND, en J. BOUWER,., 1781. Miniatuur bijbel; formaat: 5cm x 2cm x 8,3cm (lenge x breedte x hoogte). Org. leren bandje. met titelgravure. AANBIEDINGSPRIJS VAN295 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50828
€  195.00 | CHF 209.5]

 
BIJBEL.
Het Nieuwe Testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi. ect titelpagina twee pilaren met onderin zicht op Amsterdam acte van concent 12 october anno 1752 J de Huybert Waarbij geb.: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. 1773, waarschijnlijk 1e druk. + formulieren uuitgeven bij H BRANDT.D Onder de Linden. PSchouten/de Wed O vabn Grafhorst/J de Grooten Coompagnie
AMSTERDAM, 1758/1773. org leren band
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 2175
€  95.00 | CHF 102]

 
BIJBEL
Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. waarbij Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 met de H Cath met Evangelische GEZANGEN
AMSTERDAM - HAARLEM, By de Nederl Bijbel Compagnie et Amsterdam J Brandt Erven Wed GF G Onderde Londen-N de Gijselaar Pz enP Proost Jog Enschede, Z.J. Org Geb Leren band in een papieren bijbelkoker met naam op schutblad aanFemke Feenstra oud 13 jaar gegeven op 9 mei 1841 door Oom R JSchierbeek AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50803
€  95.00 | CHF 102]

 
BOOR, WERNER DE UND ADOLF POHL (HRSGG.):
Wuppertaler Studienbibel begründet von Fritz Rienecker [herausgegeben von Werner de Boor und Adolf Pohl], Das Evangelium des Matthäus, Das Evangelium des Markus, Das Evangelium des Lukas, Das Evangelium des Johannes (erster und zweiter Teil), Die Apostelgeschichte, Der Brief des Paulus an die Römer, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Der Brief des Paulus an die Galater, Der Brief des Paulus an die Epheser, Die Briefe des Paulus an die Philipper und an die Kolosser, Die Briefe des Paulus an die Thessalonicher, Der erste Brief des Paulus an Timotheus, Der zweite Brief des Paulus an Timotheus, Die Briefe an Titus und an Philemon, Der Brief an die Hebräer, Der Brief des Jakobus, Der Brief des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Der Brief des Petrus und der Brief des Judas,,
WUPPERTAL, Verlag R. Brockhaus, 1953 - 1976. 21 Bände (so vollständig),
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 51324
€  100.00 | CHF 107.5]

 
BIBLIA LUTHER
BIBLIA das ist die ganze Heilige Schrfit Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfustlicher zu Sachsen Freiheit. Bedruckt durch Hans Lufft. MDXXXIIII
TASCHEN., 1534. In 2 bruine linnen banden. Geïllustreerd met mooie gekleurde platen. Geb. Folio. Die Luther-Bibel von 1534. Vollständiger Nachdruck. Oude en Nieuwe testament. FACSMILE UITGAVE zeer goede set HERDRUK
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50692
€  99.99 | CHF 107.5]

 
BIBLIA NEERLANDICA-
De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks Chromolithografisch frontispice met 130 houtsneeplaten en een fijn gekleurde plaat.
ROTTERDAM, , D. Bolle., z j. (9) 601 blz. Org. linnen band, 4o. De Kaapsche Kinder-bijbel of de geschiednissen des bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik bewerkt door...in Zuid-Afrika Rotterdam, Bolle, z. j. ca 1922. (los), XI(III), 601(3) pp. Met omstreeks 130 illustraties (in houtsnede) in de text.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50696
€  35.00 | CHF 38]

 
BIBLIA NEERLANDICA-
De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks
ROTTERDAM, D. Bolle., z j. (11 498 blz Chromolithografisch frontispice . Opn geb 4o. komt weinig voor
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50697
€  35.00 | CHF 38]

 
BIBLE SAINTE OSTERVALD J F
La Sainte Bible ou L ancien et le Nouveau testament edition sterreotype D apres la version revue par J F Ostervald publiee par La Societe Biblique protestant de Paris 1858
PARIS, , Agence de las societe biblique, 1863. (10)1233-apocryphes240- le nouveau testament383 blz Org Leren band
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50673
€  95.00 | CHF 102]

 
BIJBEL PSALMBOEK
Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
AMSTERDAM, , J. Ratelband en J. Bouwer, 1775. 8o. Zonder paginering. Geb. in org. leren band. Met ouderdombeschadigingen. AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50811
€  75.00 | CHF 80.5]

 
BIBLE. -- PSALMS.
The book of common prayer and administration of the sacraments, and other rites and ceremonies of the church, according to the use of the Church of England : together with the Psalter or Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in churches.
LONDON, John Baskett ., 1727. Org leer gebonden kleinformaat 16o vrij zeldzaam
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50674
€  95.00 | CHF 102]

 
BIBLIA MET GRAVURES VAN MATTHIAS SCHEITS
Biblia dat is De gantsche H. Schrift, vervattende alle canonyke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de hoog mog. heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Uyt oorspronckelijke talen in onze Nederlansche tale getrouwelijk overgezet . Met consent van de Ed. Groot.Achtb. Heeren Burgermeesteren van Amsterdam.
AMSTERDAM, By Isaac vander Putte, 1715. Alleen O T Kwarto lerenband met een koperen sluiting waar bij gebonden 74 gravures en 8 dubbele gravures van Matthias Scheits AAMBIEDINGS PRIJS VAN 250 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50695
€  150.00 | CHF 161]

 
BIJBEL PSALMBOEK KERK VAN SCHYNDEL
Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.met daarbij Catechismus 72 blz
AMSTERDAM, ., Hendrik van der Putte, 1775. 4o. Zonder paginering. Geb. in org. leren band. Met op het voorblad in goud gedrukt ,,KERK van SCHYNDEL" AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50812
€  85.00 | CHF 91.5]

 
BIJBEL MET SILVERSLOT
Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect EVANGELISCHE GEZANGEN en vervolg bundel en de Catechismus.
AMSTERDAM/HAARLEM/GRONINGEN, J. Brandt &zn./J. Enschede en zn./de erven R.J. Schierbeek en de erven de wed. M. v. Heyningen Bosch, 1881. 508-(8)-368150--10-92 blz. Geb. lerenband met zilverensluiting (16 bij 10 Cm) AANBIEDINGSPRIJS VAN 195 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 50804
€  115.00 | CHF 123.5]

 
STATENBIJBEL BIBLIA (ZGN. FLAKKEESCHE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING DOOR DR. A. KUYPER E.A
Dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
MIDDELHARNIS, ,Flakkeesche boekdrukkerij, 1895. 1002 + 338 blz.Org geb leren band Kuyper heeft samen met Bavinck en Rutgers een herziene editie van de Statenvertaling van Ravensteijn verzorgd, die de Flakeesche Bijbel genoemd werd.) Zie dr. J. van Dorp in Kwartaalblad NBV 'Met andere woorden' september 1999 AANBIEDINGSPRIJS VAN 345 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 72862
€  195.00 | CHF 209.5]

| Pages: 1 |