Kool Boeken: Bijbel: commentaar, verklaring, toelichting/biblia
found: 22 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
BIBLE
Bible readings for the home circle. A topical study of the Bible, systematically arranged for home and private study. Containing two hundred readings in which are answered nearly four thousand questions on important religious subjects, contributed by a large number of Bible students. New, revised, and enlarged edition. Illuminated with nearly three hundred beautiful illustrations.
WATFORD/HERTS, , The Stanborough press. 794 blz. org. leren band met goudsnede
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50667
€  50.00 [Appr.: US$ 55.13 | £UK 42.25 | JP¥ 6025]

 
BIBLE
The Holy Bible, according to the authorised version, containing the Old and New Testaments: with original notes, and pictorial illustrations. Volume II.
LONDON, Knight, 1837. (8) 829 blz. org. leren band goudopsnee
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50668
€  50.00 [Appr.: US$ 55.13 | £UK 42.25 | JP¥ 6025]

 
BIBLIA
Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctioritate edita, versiculis distincta, et ad fingula capita argumentis aucta. Indeceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata.
LUGDUNI, , Fratrum Bruyset, 1743. (32-4)1016(58) org. leren band in de kneep iets gescheurd
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50678
€  195.00 [Appr.: US$ 215 | £UK 164.5 | JP¥ 23497]

 
BIBLIA
Biblia. Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyke boecken des Oude[!] en des Nieuwen Testaments Title-page New Testament: [Rotterdam], P. Losel, Amsterdam, H. Brandt, D. onder de Linden, O. van Grafhorst, G. de Groot and P. Schouten en compagnie), 1761
AMSTERDAM, 1761. org geb leren band met zilveren sluiting MET vele bijbelse Gravures (luiken)
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50679
€  295.00 [Appr.: US$ 325.26 | £UK 248.75 | JP¥ 35547]

 
STATENBIJBEL BIBLIA (ZGN. FLAKKEESCHE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING DOOR DR. A. KUYPER E.A.)
dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
MIDDELHARNIS, Flakkeesche boekdrukkerij, 1896. 1002 + 338 blz. . Geb. in leren band, luxe met koperen sloten. gaaf exemplaar AANBIEDINGS PRIJS van 795 NU VOOR Kuyper heeft samen met Bavinck en Rutgers een herziene editie van de Statenvertaling van Ravensteijn verzorgd, die de Flakeesche Bijbel genoemd werd.) Zie dr. J. van Dorp in Kwartaalblad NBV 'Met andere woorden' september 1999
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 13391
€  495.00 [Appr.: US$ 545.77 | £UK 417.5 | JP¥ 59646]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
DORDRECHT / AMSTERDAM, Pieter Keur / Pieter vanRotterdamin compagnie, 1716. (44) 332 (x2) 144 (x2) (25) 169 (x2) 58 (x2) bl orginele leren band met orgineel koperbeslag. met de zes karten ( D Stoependaal) qwaarbij 12 blz met bijblegravures 8 opeen pagina gaaf exemplaar AANBIEDINGSPRIJSvan 1275 NU VOOR gedruckyt te Dordrecht Bij Pieter Keur 1716
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 30428
€  975.00 [Appr.: US$ 1075.01 | £UK 822.25 | JP¥ 117484]

 
BIJBEL / BECANO, M.
Analogia veteris ac Novi Testamenti in qua primum status veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum novi explicatur. Autore Martino Becano, SocietatisJesu Theologo. Editio postrema curati atissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata.
LEODII, Broncart, 1717. (14) 440 (20) blz. Leren band,8o. Onderstreept en van aantekeningen voorzien.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 5549
€  125.00 [Appr.: US$ 137.82 | £UK 105.5 | JP¥ 15062]

 
BIJBEL
Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in de jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus,Formulieren, en Gebedebn der Gereformeerde Kercken
HAARLEM, , Gedrukt by Johannes Enschede en Zoonen, 1801. Ongepagineerd, Geb. in half leren band 12o
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50801
€  55.00 [Appr.: US$ 60.64 | £UK 46.5 | JP¥ 6627]

 
BIJBEL (MINIATUUR BIJBEL)
Het boek der psalmen, Nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door Last van de Hoog M g: Heeren STAATEN GENERAAL der Verenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den Jaare 1773. gekooren, Met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
AMSTERDAM, Bij de Erven de Wed. J. RATELBAND, en J. BOUWER,., 1781. Miniatuur bijbel; formaat: 5cm x 2cm x 8,3cm (lenge x breedte x hoogte). Org. leren bandje. met titelgravure. AANBIEDINGSPRIJS VAN295 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50828
€  195.00 [Appr.: US$ 215 | £UK 164.5 | JP¥ 23497]

 
BIJBEL.
Het Nieuwe Testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi. ect titelpagina twee pilaren met onderin zicht op Amsterdam acte van concent 12 october anno 1752 J de Huybert Waarbij geb.: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. 1773, waarschijnlijk 1e druk. + formulieren uuitgeven bij H BRANDT.D Onder de Linden. PSchouten/de Wed O vabn Grafhorst/J de Grooten Coompagnie
AMSTERDAM, 1758/1773. org leren band
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 2175
€  95.00 [Appr.: US$ 104.74 | £UK 80.25 | JP¥ 11447]

 
BIJBEL
Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. waarbij Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 met de H Cath met Evangelische GEZANGEN
AMSTERDAM - HAARLEM, By de Nederl Bijbel Compagnie et Amsterdam J Brandt Erven Wed GF G Onderde Londen-N de Gijselaar Pz enP Proost Jog Enschede, Z.J. Org Geb Leren band in een papieren bijbelkoker met naam op schutblad aanFemke Feenstra oud 13 jaar gegeven op 9 mei 1841 door Oom R JSchierbeek AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50803
€  95.00 [Appr.: US$ 104.74 | £UK 80.25 | JP¥ 11447]

 
BOOR, WERNER DE UND ADOLF POHL (HRSGG.):
Wuppertaler Studienbibel begründet von Fritz Rienecker [herausgegeben von Werner de Boor und Adolf Pohl], Das Evangelium des Matthäus, Das Evangelium des Markus, Das Evangelium des Lukas, Das Evangelium des Johannes (erster und zweiter Teil), Die Apostelgeschichte, Der Brief des Paulus an die Römer, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Der Brief des Paulus an die Galater, Der Brief des Paulus an die Epheser, Die Briefe des Paulus an die Philipper und an die Kolosser, Die Briefe des Paulus an die Thessalonicher, Der erste Brief des Paulus an Timotheus, Der zweite Brief des Paulus an Timotheus, Die Briefe an Titus und an Philemon, Der Brief an die Hebräer, Der Brief des Jakobus, Der Brief des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Der Brief des Petrus und der Brief des Judas,,
WUPPERTAL, Verlag R. Brockhaus, 1953 - 1976. 21 Bände (so vollständig),
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 51324
€  100.00 [Appr.: US$ 110.26 | £UK 84.5 | JP¥ 12050]

 
BIBLIA LUTHER
BIBLIA das ist die ganze Heilige Schrfit Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfustlicher zu Sachsen Freiheit. Bedruckt durch Hans Lufft. MDXXXIIII
TASCHEN., 1534. In 2 bruine linnen banden. Geïllustreerd met mooie gekleurde platen. Geb. Folio. Die Luther-Bibel von 1534. Vollständiger Nachdruck. Oude en Nieuwe testament. FACSMILE UITGAVE zeer goede set HERDRUK
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50692
€  99.99 [Appr.: US$ 110.25 | £UK 84.5 | JP¥ 12048]

 
BIBLIA NEERLANDICA-
De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks Chromolithografisch frontispice met 130 houtsneeplaten en een fijn gekleurde plaat.
ROTTERDAM, , D. Bolle., z j. (9) 601 blz. Org. linnen band, 4o. De Kaapsche Kinder-bijbel of de geschiednissen des bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik bewerkt door...in Zuid-Afrika Rotterdam, Bolle, z. j. ca 1922. (los), XI(III), 601(3) pp. Met omstreeks 130 illustraties (in houtsnede) in de text.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50696
€  35.00 [Appr.: US$ 38.59 | £UK 29.75 | JP¥ 4217]

 
BIBLIA NEERLANDICA-
De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks
ROTTERDAM, D. Bolle., z j. (11 498 blz Chromolithografisch frontispice . Opn geb 4o. komt weinig voor
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 50697
€  35.00 [Appr.: US$ 38.59 | £UK 29.75 | JP¥ 4217]

| Pages: 1 | 2 | - Next page