Kool Boeken: Antiek
found: 3 books

 
NOESSELT JOHANN AUGUST (1734-1807) DOCTOR DER GODGELERDHEID EN HOOGLEERAAR AAN DE HOOGESCHOOLE TE HALLE- DEIMAN JOHAN DIEDERICH (1732-1783) LUTHERS LERAAR TE AMSTERDAM
Verdediging van de waarheid en godlykheid des christelyken Godsdiensts voor gaande van eene Voorrede van J.D. Deiman over den tegenwoordigen toestand van het christendom en het Ongeloof en de goede hoop welke nogthans voor het Christendom overschat eerse deel verdeiging tegen met daarbij Brief van den schrijver aan de Studenten op de Koninglyke Pruicische Universiteit die zich de Godgeleerdheid niet hebben toegewyd over de Algemeene Noodzaaklyheid om den Godsdienst te onderzoeken en de Voordeelen welke dezelve van hun in byzonder kan verwachten over de Waaerheid en Godlykheid van den Christelyken Godsdienst.
AMSTERDAM, Bruyn de Martinus, 1780. deel 1 (76) 387 deel 2 (18) 355-30 org gen half leer AANBIEDINGSPRIJS VAN 195 NU VOOR
¶ STCN vermeld 1 loc
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74511
€  115.00 [Appr.: US$ 127.44 | £UK 97.75 | JP¥ 14023]
Catalogue: Antiek

 
LUDWIF CHARLES
KATIE vabBora de vrouw van Lujter
LEIDEN, GROEN, 1990. 214 b lz geb
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 76412
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 854]
Catalogue: Antiek

 
GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76)
Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
LEIDEN, S. en J. Luchtmans, 1846. Deel I: (35) 642 blz Rug beschadigd). Deel II: 643 t/m 1395 blz. Geb. in twee org. halfleren banden. vrijzeldzame 1e druk
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 15747
€  65.00 [Appr.: US$ 72.03 | £UK 55.25 | JP¥ 7926]

| Pages: 1 |