Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 907 books on 61 pages. This is page 40
Previous page - Next page

 
Nolf, Rigo de.
Federalisme in België als grondwettelijk vraagstuk.
Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel,1968. Paperback. 496 pp. Index. Dutch text with english summary. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #54346
€  12.00 [Appr.: US$ 13 | £UK 10.5 | JP• 1957]
Keywords: RECHT, BelgiŽ staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Noordam, F.M.
De Algemene wet bestuursrecht en het sociale zekerheidsrecht.
Deventer : Kluwer, 1995. Paperback. xix,126 p. ; 25 cm. Met lit. opg., reg. (MonografieŽn Algemene wet bestuursrecht, 4. B-Serie). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026825637.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #228437
€  8.00 [Appr.: US$ 8.67 | £UK 7 | JP• 1304]
Keywords: RECHT, Nederlands recht

 
Noorlander, C.W. (ed.)
Het volk regeert : [beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw].
Nijmegen : Wolf Legal Publishers, cop.2008. Paperback. viii,414 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - De laatste jaren staat het functioneren van de (parlementaire) democratie indringend ter discussie. Niet alleen in de politiek, maar ook in de maatschappij en de wetenschap lijkt er ongenoegen te bestaan over het functioneren daarvan. Dat kan worden toegeschreven aan diverse ontwikkelingen: sterk wisselende verkiezingsuitslagen, een mondiger wordende burger, 'Politikverdrossenheit', de 'verplaatsing' van de politiek en een inkrimping van het politieke midden. Tegelijkertijd zijn er veel voorstellen voor staatkundige vernieuwing gedaan en gesneuveld: een herziening van het kiesstelsel, de introductie van de direct gekozen burgemeester en een correctief wetgevingsreferendum. Het referendum over de EU-Grondwet heeft de discussie over het functioneren van de (parlementaire) democratie, alsook van het democratische gehalte van de EU, verder doen oplaaien. Deze bundel bevat beschouwingen over de plaats en de rol van de democratie in Nederland (en in Europa) in het licht van deze maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij staat de gedachte centraal, dat de idee van democratie een centrale waarde voor de staatsinrichting is. In deze bundel wordt onderzocht welke tendensen zichtbaar zijn met betrekking tot de ontwikkeling van het (Westerse) democratiebegrip en wat de betekenis is van deze tendensen voor de Nederlandse staatsinrichting, voor de Europese democratische rechtsorde en voor organisaties van het maatschappelijk middenveld. ISBN 9789058503985.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276201
€  15.00 [Appr.: US$ 16.25 | £UK 13 | JP• 2446]
Keywords: RECHT, staatsrecht & Bestuursrecht

 
Nord, H.R.
Historische ontwikkeling en beteekenis van de representatiegedachte in het Staatsrecht.
Leiden : Eduard IJdo,1945. Paperback. viii,223p. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #258678
€  18.00 [Appr.: US$ 19.5 | £UK 15.5 | JP• 2935]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Noteboom, Jan Willem.
Antirevolutionaire gemeentepolitiek.
Kampen : J.H Kok, 1928. Orig. printed wrappers. viii,309 pp. Library stamp. Ticket on spine. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #293841
€  15.00 [Appr.: US$ 16.25 | £UK 13 | JP• 2446]
Keywords: RECHT, ** collectie Donner staatsrecht & Bestuursrecht

 
Notenboom, A.
Onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van het oorlogsschaderecht in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog.
Rotterdam : J.H. Donner,1950. Paperback. 152 pp. Proefschrift Nederlandsche Economische Hoogeschool Rotterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #9037
€  10.00 [Appr.: US$ 10.83 | £UK 8.75 | JP• 1630]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht *2006-100 ned. recht1

 
Notten, J.H.W.
De Algemene wet bestuursrecht en het maken van bezwaar.
Den Haag: Sdu,1999. Paperback. 466 p. Proefschrift Universiteit Maastricht. (Juridische reeks Universiteit Maastricht, 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054091981.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #108321
€  20.00 [Appr.: US$ 21.67 | £UK 17.25 | JP• 3261]
Keywords: RECHT, Awb (Algemene wet bestuursrecht) staatsrecht & bestuursrecht

 
Oldenziel, H.A.
Wetgeving en rechtszekerheid : een onderzoek naar de bijdrage aan het legaliteitsvereiste van de rechtszekerheid van de burger.
Deventer : Kluwer,1998. Paperback. 288p. (Publikaties Vakgroep Bestuursrecht en bestuurskunde RU Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In een rechtsstaat moet rechtszekerheid heersen. Hierbij wordt aan het legaliteitsvereiste een belangrijke rol toegekend: indien het bestuurshandelen wettelijk is geregeld, kan de burger aan de hand van de wet voorspellen hoe het bestuur zal handelen. Maar slaagt de wet er werkelijk in, rechtszekerheid - in de zin van duidelijkheid over de rechtspositie - te bieden? Dit is de centrale vraag in dit boek. Beschreven wordt welke kenmerken van de wet bepalend zijn voor de mate van duidelijkheid die deze biedt. Vervolgens wordt ingegaan op enkele empirische aspecten van (onderzoek naar) rechtszekerheid. Om inzicht te krijgen in de bijdrage van het legaliteitsvereiste aan de rechtszekerheid, is onderzoek gedaan naar rechtszekerheid in de casus scholing met behoud van uitkering , zoals geregeld in de Werkloosheidswet respectievelijk de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers. Verschillende vragen komen aan de orde. Hoeveel duidelijkheid biedt de wet? Past het bestuur de wet correct toe? Kent de burger de wet, en kan hij voorspellen welk besluit het bestuur zal nemen? Nagegaan wordt of de bevindingen kunnen worden veralgemeniseerd. Dit vormt tenslotte aanleiding om op zoek te gaan naar wegen die tot vergroting van de rechtszekerheid kunnen leiden. ISBN 9789026831935.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #107867
€  20.00 [Appr.: US$ 21.67 | £UK 17.25 | JP• 3261]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht Nederlands recht staatsrecht & bestuursrecht

 
Ommen Kloeke, W.K.J.J. van.
De vrijheid van beroep en bedrijf.
Groningen : Gebroeders Hoitsema,1945. Paperback. 223 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit Groningen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #12520
€  12.00 [Appr.: US$ 13 | £UK 10.5 | JP• 1957]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Ommen Kloeke, W.K.J.J. van.
De vrijheid van beroep en bedrijf.
Den Haag : Martinus Nijhoff, 1946. Paperback. 223 pp. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #202472
€  8.50 [Appr.: US$ 9.21 | £UK 7.5 | JP• 1386]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Ooft, C.D.
Ontwikkeling van het constitutionele recht van Suriname.
Assen : Van Gorcum,1972. Hardcover. x,316 pp. Index. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789023209539.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #68241
€  10.00 [Appr.: US$ 10.83 | £UK 8.75 | JP• 1630]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht Surinam, Suriname

 
Oordt, W.C. van.
Overheidsaansprakelijkheid in België en Nederland : een rechtsvergelijkende studie.
Arnhem : G.W. van der Wiel,1950. Paperback. 134 pp. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #12522
€  8.50 [Appr.: US$ 9.21 | £UK 7.5 | JP• 1386]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Oosten Slingeland, Gabrie¨l Leonard van.
Schets van Nederlandsch Rijks-Staatsrecht.
3e, volgens de Grondwet van 1922, herziene druk. Arnhem : Gouda Quint, 1923. Orig. printed wrappers. 164 pp. ; 24 cm. Ex-libris G. v.d. Bergh. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292246
€  15.00 [Appr.: US$ 16.25 | £UK 13 | JP• 2446]
Keywords: RECHT, staatsrecht & Bestuursrecht

 
Oostendorp, J.H.W.
De dynamiek van dualisering : rol en positie van de burgemeester bij initiatieven voor vernieuwend gemeentebestuur.
Den Haag : Contain Organisatie Advies, 2004. Paperback. 173 pp. 21x21 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789074293037.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #175858
€  10.00 [Appr.: US$ 10.83 | £UK 8.75 | JP• 1630]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Commissie Oosterschelde.
Rapport uitgebracht door de Commissie Oosterschelde ingesteld bij beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 augustus 1973 [voorzitter: J.Klaasesz].
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1974. Paperback. 199 pp. Ticket on cover. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789012003889.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289292
€  8.00 [Appr.: US$ 8.67 | £UK 7 | JP• 1304]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht Nederlands recht

Previous page | Pages: 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | - Next page