Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 736 books on 50 pages. This is page 37
Previous page - Next page

 
Punt, B.C.
Ontvankelijkheid en omvang van het beroep tegen administratieve beschikkingen.
Den Haag : VUGA,1974. Orig. cloth binding. Dustjacket. xiv,469 pp. (Bestuurlijke Verkenningen, 19). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060959299.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #12531
€  18.00 [Appr.: US$ 19.59 | £UK 15.5 | JP• 2878]
Keywords: RECHT, staatsrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Raalte, E. van.
Het Nederlandse parlement.
7e, geheel herziene druk bewerkt door P.P.T. Bovend'Eert & H.R.B.M. Kummeling. Den Haag : Sdu,1991. Paperback. xiv,437 pp. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789039900987.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #68377
€  8.50 [Appr.: US$ 9.25 | £UK 7.5 | JP• 1359]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht Nederlands recht

 
Raalte, E. van.
De ontwikkeling van het Minister-Presidentschap in Nederland, België, Frankrijk, Engeland en enige andere landen : een studie van vergelijkend staatsrecht.
Leiden : Universitaire Pers,1954. Paperback. xii,226 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6756
€  10.50 [Appr.: US$ 11.43 | £UK 9 | JP• 1679]
Keywords: RECHT, staatsrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Commissie inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht.
Algemene bepalingen van administratief recht : rapport van de commissie inzake algemene bepalingen van administratief recht.
Voorzitter W. Duk. Alphen aan de Rijn: Samsom,1984. 5e druk. Paperback. xxii,508 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060921500.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #134864
€  18.00 [Appr.: US$ 19.59 | £UK 15.5 | JP• 2878]
Keywords: RECHT, staatsrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Commissie inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht.
Algemene bepalingen van administratief recht. Rapport comm. inzake algemene bepalingen administratief recht.
Voorzitter G.A. van Poelje. Met Supplement 1976. Groningen : H.D. Tjeenk Willink,1973-1976. 4e bijgewerkte druk. Paperback. xvi,434; 49p. Index. ISBN 900102996 9001006523 Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Met supplement 1976. Paperback. 49 pp. ISBN 9001006523 ISBN 9789001029906.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #47121
€  15.00 [Appr.: US$ 16.32 | £UK 13 | JP• 2399]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Vereniging voor Bestuursrecht. Commissie Rechtsbescherming. j
De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid : van toetsing naar geschilbeslechting : rapport van de Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2004. Paperback. 175 p. ; 24 cm. Uitgave t.g.v. het 65-jarig bestaan van de VAR. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054544418.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #222922
€  10.50 [Appr.: US$ 11.43 | £UK 9 | JP• 1679]
Keywords: RECHT, Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht (VAR) Preadviezen VAR

 
Reede, J.L. de.
Recht en Reede : opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede.
Deventer : Kluwer, 2005. Paperback. 172 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013023381.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #203487
€  15.00 [Appr.: US$ 16.32 | £UK 13 | JP• 2399]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht nederlands recht

 
Reenen, Gijsbertus van.
De staatkundige en staatsrechterlijke betekenis van president F.D. Roosevelt.
Leiden : Bebroeders van den Hoek,1948. Paperback. xii,247 pp. Proefschrift Universiteit Leiden. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #15875
€  8.50 [Appr.: US$ 9.25 | £UK 7.5 | JP• 1359]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Toezien op publieke belangen : naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht.
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2013. Paperback. 183 pp. : ill. ; 25 cm. (WRR Rapporten aan de regering, 89). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789089645951.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #294326
€  12.00 [Appr.: US$ 13.06 | £UK 10.5 | JP• 1919]
Keywords: RECHT, *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Voor de Eenheid van Beleid : beschouwingen ter Gelegenheid van vijftig Jaar Ministerie van Algemene Zaken.
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1987. Orig. cloth binding. Dustjacket. 366 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789012057134.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #126063
€  12.00 [Appr.: US$ 13.06 | £UK 10.5 | JP• 1919]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Rehwinkel, J.P.
De minister-president : eerste onder gelijken of gelijken onder eersten?
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1991. Hardcover. Dustjacket. xiii,275p. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Met opdracht van de auteur. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #82557
€  24.00 [Appr.: US$ 26.12 | £UK 20.75 | JP• 3838]
Keywords: RECHT, *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Reimert, Viola Maria.
Buitenwettelijke afstemming van beschikkingen : naar meer eenheid van bestuur?
[Den Haag] : Boom Jurische uitgevers, c2008. Paperback. 348 pp. (CRBS-dissertatiereeks). Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054548652.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248334
€  20.00 [Appr.: US$ 21.77 | £UK 17.25 | JP• 3198]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Renders, Hans & Gerrit Voerman.
Privé in de politieke biografie. OverzichtArtikelen over het belang van het prive´leven in de biografiee¨n van politici.
Amsterdam : Boom, 2007. Paperback. 142 pp. Index. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Artikelen over het belang van het privťleven in de biografieŽn van politici. ISBN 9789085063933.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #293826
€  10.00 [Appr.: US$ 10.88 | £UK 8.75 | JP• 1599]
Keywords: POLITICS, staatsrecht & bestuursrecht

 
Renou, P.M. & A.H.A. Lutters.
De verander(en)de gemeentesecretaris : Vereniging van Gemeentesecretarissen : onderzoeksrapportage van de Vereniging van Gemeentesecretarissen in Nederland VGS.
['s-Gravenhage] : Vereniging van Gemeentesecretarissen in Nederland, 1993. Paperback. 106 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #27503
€  8.50 [Appr.: US$ 9.25 | £UK 7.5 | JP• 1359]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Ridder, J. de & D. Schut.
De W.R.O. in de steigers : de gevolgen van recente wetgeving voor het planningstelsel van de ruimtelijke ordening.
Deventer : Kluwer,1995. Paperback. 252 pp. (Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026827464.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #38790
€  8.50 [Appr.: US$ 9.25 | £UK 7.5 | JP• 1359]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

Previous page | Pages: 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | - Next page