Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 742 books on 50 pages. This is page 28
Previous page - Next page

 
Lauwaars, R.H.
Rechtmatigheid en rechtskracht van gemeenschapsbesluiten. Enige beschouwingen over de bindende besluiten die de Raaden de Commissie van de Eur. Gemeenschappen kunnen nemen krachtens het Verdrag tot oprichting van de EEG. Diss.
Leiden,1970. Paperback. xiv,363p. Index. A4. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #15846
€  15.00 [Appr.: US$ 15.88 | £UK 13.25 | JP• 2365]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Leemans, A.F.
De eenheid in het bestuur der grote stad.
Arnhem : Vuga-Boekerij,1967. Gebonden. xxiv,469 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #13483
€  10.50 [Appr.: US$ 11.11 | £UK 9.25 | JP• 1656]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Leenders, Piet & Opland.
Als u het wilt : uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Algemene Centrale van Overheidspersoneel.
[tekst: Piet Leenders ; tekeningen: Opland]. Zoetermeer : ACOP, 1989. Paperback. 56 pp. 15x21 cm. Uitgegeven op 24 november 1989 ter telegenheid van het 75-jarig bestaan van de Algemene Centrale van Overheidspersoneel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #186107
€  10.00 [Appr.: US$ 10.58 | £UK 8.75 | JP• 1577]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht

 
Leeuwen, W.S.G.A. van & A.W. van der Burgt.
De Veewet en hare uitvoering (26-3-1920,Sb.153).
Alph.a.d.Rijn,1924. Olin,xxii,565p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16874
€  15.00 [Appr.: US$ 15.88 | £UK 13.25 | JP• 2365]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Leppink, J.H.
De gemeentefinanciën. (Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel III).
Alphen aan de Rijn : N. Samsom, 1936. 2e druk. Orig. halfcloth binding. x,342 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16564
€  10.00 [Appr.: US$ 10.58 | £UK 8.75 | JP• 1577]
Keywords: RECHT, bestuursrecht staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Leyden, Gerrit van.
Intercommunale rechtspersonen : artt. 121 en 122 der Gemeentewet.
Amsterdam : J.H. de Bussy,1909. Paperback. xiv,182 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Omslag vlekkig. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #265998
€  8.50 [Appr.: US$ 9 | £UK 7.5 | JP• 1340]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Lietaert Peerbolte, L.
De woningwet.
Alphen aan de Rijn : N. Samsom,1935. 2e druk. Orig. cloth binding. Dustjacket. viii,358 pp. Index. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #29629
€  12.00 [Appr.: US$ 12.7 | £UK 10.5 | JP• 1892]
Keywords: RECHT, *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Lindeboom, Lukas.
Parlementaire Schadeloosstelling.
Rotterdam,1916. Paperback. viii,175p. Index. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #98108
€  15.00 [Appr.: US$ 15.88 | £UK 13.25 | JP• 2365]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Linden, E.C.H.J. ... [et al.]
JB Select [= Jurisprudentie Bestuursrecht Select].
Den Haag : Sdu Uitgevers, 2004. 1e druk. xiv,556 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789012381925.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288374
€  10.00 [Appr.: US$ 10.58 | £UK 8.75 | JP• 1577]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht

 
Loeffen, S.C. ... [et al.]
Integriteit in politiek en bestuur : de (on)mogelijkheden van het recht.
Oisterwijk : Wolf Productions, 2014. Paperback. 228 pp. (Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties ; 18). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Preadviezen voor de Staatsrechtconferentie die plaatshad op 13 december 2013, georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. - Conferentie vormde tevens het vijfde jaarcongres van het Netherlands Institute for Law and Governance. ISBN 9789462401471.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #246436
€  10.50 [Appr.: US$ 11.11 | £UK 9.25 | JP• 1656]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Loenen, J.W.A.C. van.
Comptabel gemeentebeheer en zekerheidstelling der ambtenaren. Wet 30 December 1909 tot Wijziging der Gemeentewet en de Gemeente-borgtochtenwet.
Alph.a/d.Rijn,1910. Orig. cloth binding. 93p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #29588
€  8.50 [Appr.: US$ 9 | £UK 7.5 | JP• 1340]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Logemann, J.H.A.
Over de theorie van het stellig staatsrecht.
Leiden : Universitaire Pers,1948. Orig. halflinnen band. viii,128 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #13875
€  15.00 [Appr.: US$ 15.88 | £UK 13.25 | JP• 2365]
Keywords: RECHT, staatsrecht staats- & bestuursrecht

 
Logemann, J.H.A.
Het staatsrecht van Indonesië : Het formele systeem.
Den Haag & Bandung : W. van Hoeve,1955. 3e herziene druk. Paperback. 216 pp. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28002
€  10.50 [Appr.: US$ 11.11 | £UK 9.25 | JP• 1656]
Keywords: RECHT, Indonesian law *2006-100 oud recht1 staatsrecht & bestuursrecht

 
Lubach, D.A. & D.J. Hutten.
Het inactieve bestuur : administratiefrechtelijke rechtsbescherming tegen stilzitten van de overheid in Nederland.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1988. Paperback. vi,41 pp. (Preadvies / Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van BelgiŽ en Nederland). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027129543.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #282900
€  10.00 [Appr.: US$ 10.58 | £UK 8.75 | JP• 1577]
Keywords: RECHT, nederlands recht Preadviezen Vereniging voor vergelijkende studie van het recht van BelgiŽ en Nederland staats- & bestuursrecht

 
Lubach, D.A. (e.a.)
Ruimtelijke ordening in veranderend bestuursrechtelijk perspectief.
Deventer : Kluwer , 1994. Paperback. vii,127 pp. 25 cm. (Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht ; nr. 22). Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. Bevat : Het algemeen deel van het bestuursrecht en de ruimtelijke ordening in onderlinge wisselwerking / D.A. Lubach; Omtrent de voorbereiding van r.o.-besluiten en de mogelijkheden van bezwaar en beroep / J.A. Lok. ISBN 9789026826184.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #20965
€  10.50 [Appr.: US$ 11.11 | £UK 9.25 | JP• 1656]
Keywords: RECHT, bouwrecht

Previous page | Pages: 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | - Next page