Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 741 books on 50 pages. This is page 27
Previous page - Next page

 
Krone, V.D.
Koning, minister en landvoogd.
Amersfoort,1922. Orig. wrappers. viii,106p. Index. Proefschrift Universiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #98808
€  18.00 [Appr.: US$ 18.84 | £UK 15.75 | JP¥ 2812]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Kuiper, G.M. ... [et al.]
Verzelfstandiging : publiek of privaat? : organisatievormen voor beschikkingverlening door Informatiseringsbank.
Deventer : Kluwer , 1992. Paperback. 176 pp. 25 cm. (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026822599.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287224
€  12.00 [Appr.: US$ 12.56 | £UK 10.5 | JP¥ 1875]
Keywords: RECHT, staatsrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Kummeling, H.R.B.M.
Advisering in het publiekrecht : een rechtsvergelijkende studie.
[Den Haag : Sdu],1988. Paperback. xii,264 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789012058377.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #104425
€  15.00 [Appr.: US$ 15.7 | £UK 13.25 | JP¥ 2343]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Kummeling, H.R.B.M. & A.J. Modderkolk.
[Tekst & Commentaar] Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
Deventer : Kluwer, 2007. 4e druk. Hardcover. Dustjacket. xiv,646 pp. (Tekst & commentaar). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013037159.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #259910
€  12.00 [Appr.: US$ 12.56 | £UK 10.5 | JP¥ 1875]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Kwaadsteniet, W. de.
Het recht van kamerontbinding.
Deventer : Kluwer,1968. Paperback. xii,356p. Index. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #27357
€  15.00 [Appr.: US$ 15.7 | £UK 13.25 | JP¥ 2343]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Labuschagne, Barend Christoffel.
Godsdienstvrijheid en niet-gevestigde religies : een grondrechtelijk-rechtsfilosofische studie naar de betekenis en grenzen van religieuze tolerantie.
Groningen : Wolters-Noordhoff , 1994. 330 pp. 24 cm. (Dissertatieserie Vakgroep Staatsrecht Groningen, 2). Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 1995. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789001519100.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #2492
€  15.00 [Appr.: US$ 15.7 | £UK 13.25 | JP¥ 2343]
Keywords: RECHT, freedom of religion staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Laemers, M.T.A.B., L.E. de Groot-van Leeuwen & R. Fredriks
Awb-procedures vanuit het gezichtspunt van de burger : stand van zaken in theorie en eerder onderzoek
[Den Haag] : Boom Juridische uitgevers, 2007. Paperback. XIV,107 pp. Uitgebracht ten behoeve van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. (Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054547884.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #130017
€  15.00 [Appr.: US$ 15.7 | £UK 13.25 | JP¥ 2343]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht

 
Langbroek, P.M. & N.M. Spelt.
Bestuursrecht in Vogelvlucht.
Alphen aan de Rijn : Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1993. Paperback. 206 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060926390.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #230556
€  8.50 [Appr.: US$ 8.9 | £UK 7.5 | JP¥ 1328]
Keywords: RECHT,

 
Langbroek, P.M., K. Lahuis & J.B.J.M. ten Berge (red.)
Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal : bijdragen aan het congres over kwaliteit van rechtspraak, gehouden op 25 september 1997 te Zutphen.
[Deventer] : W.E.J. Tjeenk Willink, 1998. Paperback. ix,350 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027148278.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #220976
€  10.00 [Appr.: US$ 10.47 | £UK 8.75 | JP¥ 1562]
Keywords: RECHT, rechterlijke macht staatsrecht & bestuursrecht

 
Langbroek, Philip M.
Machtenscheiding en decentralisatie : een onderzoek naar de rechtsverhouding tussen centrale en decentrale overheidsorganen in Nederland.
Enschede : Faculteit der Bestuurskunde, Universiteit Twente,1988. Paperback. 387 pp. Index. Proefschrift. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789036501873.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #66439
€  15.00 [Appr.: US$ 15.7 | £UK 13.25 | JP¥ 2343]
Keywords: RECHT, staatsrecht & Bestuursrecht

 
Lange, Roel de.
Publiekrechtelijke rechtsvinding.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,1991. Paperback. xvi,284 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. auteur. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027133991.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #294178
€  20.00 [Appr.: US$ 20.93 | £UK 17.5 | JP¥ 3124]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Lange, Roel de.
Publiekrechtelijke rechtsvinding.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,1991. Paperback. xvi,284 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Met opdracht van de auteur. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027133991.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #46931
€  25.00 [Appr.: US$ 26.17 | £UK 21.75 | JP¥ 3905]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Lanotte, Johan Vande.
De noodzakelijke decentralisatie? : rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheden, basiskenmerken en publiekrechtelijke vormgeving van een decentralisatie op intermediair niveau binnen de Belgische context.
Antwerpen : Kluwer Rechtswetenschappen, 1988. Paperback. xii,214 pp. (Publications du Centre Interuniversitaire de Droit Public., Thèses et mémoires, 11). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Bekroonde studie, waarmee hij magna cum laude afstudeerde, van Johan Vande Lanotte (1955-), Belgisch advocaat en voormalig politicus voor de sp.a. Hij was onder meer de burgemeester van Oostende, vicepremier en buitengewoon hoogleraar grondwettelijk recht en mensenrechten aan de Universiteit Gent. Hij is minister van staat. ISBN 9789063214760.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289147
€  30.00 [Appr.: US$ 31.4 | £UK 26.25 | JP¥ 4686]
Keywords: RECHT, staatsrecht staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Larsson, Folke Fridtjof.
De EU-richtlijn over opvang van asielzoekers : opvangvoorzieningen in Nederland en Frankrijk en de rechtsbescherming tegen het onthouden van opvang : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
[Deventer : Kluwer], 2011. Paperback. xii,307 pp. (Serie Staat en Recht, 8). Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013099386.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #140008
€  25.00 [Appr.: US$ 26.17 | £UK 21.75 | JP¥ 3905]
Keywords: RECHT, Nederlands recht staats- & bestuursrecht

 
Lauwaars, R.H.
Rechtmatigheid en rechtskracht van gemeenschapsbesluiten. Enige beschouwingen over de bindende besluiten die de Raaden de Commissie van de Eur. Gemeenschappen kunnen nemen krachtens het Verdrag tot oprichting van de EEG. Diss.
Leiden,1970. Paperback. xiv,363p. Index. A4. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #15846
€  15.00 [Appr.: US$ 15.7 | £UK 13.25 | JP¥ 2343]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

Previous page | Pages: 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | - Next page