Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 547 books on 37 pages. This is page 11
Previous page - Next page

 
Eijnden, Paulien Maria van den.
Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief.
[Deventer] : Kluwer, 2011. Paperback. xvii,523 pp. (Serie Staat en Recht, 3). Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013090420.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #159038
€  25.00 [Appr.: US$ 26.75 | £UK 21.75 | JP¥ 3748]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Elferink, W.M.B. & G.W. de Ruiter.
Bestuursrecht.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2015. Paperback. 283 pp. (Recht in je opleiding). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789462900752.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #268753
€  10.50 [Appr.: US$ 11.23 | £UK 9.25 | JP¥ 1574]
Keywords: RECHT,

 
Ellemers, J.E.
Van idee tot moderne staat. Een studie over het ontstaan van de Israëlische maatschappij en de veranderingen daarin.
Meppel: Boom, 1967, 2e dr. Paperback, xiv,404 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
¶ Hed. diss.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #13648
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Elzinga, D.J. (ed.)
De Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderend Europa.
Alphen aan den Rijn. Kluwer, 2006. Hardcover. Dustjacket. 212 pp. Contributions to the conference held in Groningen, 29-30 Sept. 2005. Nederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013037777.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #58505
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Elzinga, D.J.
De politieke partij en het constitutionele recht.
Nijmegen : Ars Aequi Libri,1982. Paperback. 359 pp. Index. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache. (Staats- en Bestuursrecht 8). Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789070094614.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #27376
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Eskes, J.A.O.
Repressie van politieke bewegingen in Nederland : een juridisch-historische studie over het Nederlandse publiekrechtelijke verenigingsrecht gedurende het tijdvak 1798-1988.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,1988. Paperback. xiv,644p. Index. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027129192.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #50138
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht rechtsgeschiedenis NL staatsrecht & bestuursrecht

 
Ettekoven, B.J. van., M.A. Pach & I. van der Vlies.
Alternatieven van en voor de bestuursrechter : preadviezen.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2001. Paperback. 216 p. ; 25 cm. Met lit. opg. (VAR-reeks ; 126). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054540984.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248827
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, Preadviezen VAR Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht (VAR)

 
Faber, W.
90 jaren in beroep : geschiedenis van de Raden van Beroep en de ambtenarengerechten.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1992. Paperback. xiv,208p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027136428.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #51956
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Fernandes Mendes, H.K.
Onafhankelijkheid en parlementair stelsel in Suriname : hoofdlijnen van een nieuw en democratisch staatsbestel.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1989. Paperback. viii,326 pp. Index. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden. Bibliotheekstempel. Ticket on spine. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027129833.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #46065
€  20.00 [Appr.: US$ 21.4 | £UK 17.25 | JP¥ 2998]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht Surinam, Suriname

 
Floris, O.A.M., M.C. Burkens & H.R.B.M. Kummeling.
Grondrechtenbescherming door algemene wetten.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1994. Paperback. xii,127 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027139573.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #256016
€  10.50 [Appr.: US$ 11.23 | £UK 9.25 | JP¥ 1574]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Fockema Andreae, J.P.
Het geheim van de raadkamer : beschouwingen over het bekend maken van de gevoelens der minderheden in rechtscolleges.
Utrecht: H. de Vroede,1934. Paperback. viii,89 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #140546
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht Nederlands recht

 
Fockema Andreae, S.J.
Een mensenleven in Nederland : driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.
Alphen aan de Rijn : Samson,1957. Orig. cloth binding. 341 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16328
€  10.50 [Appr.: US$ 11.23 | £UK 9.25 | JP¥ 1574]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Franssen, H.M.
Tweede Kamer en Binnenlandse zaken : een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het kabinet-Den Uyl.
Assen : Van Gorcum,1981. Paperback. x,257 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789023218913.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #13495
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Fruin, J.A.
De Nederlandse wetboeken : zoals zij tot en met 1 juli 1993 zijn gewijzigd en aangevuld, en waarin tevens is verwerkt de op 1 januari 1994 in werking tredende Algemene wet bestuursrecht, alsmede verscheidene met deze wetboeken samenhangende verdragen, wetten en besluiten, met verwijzing naar de op elk artikel toepasselijke (wets)bepalingen.
Uitgegeven door J.A. Fruin ; bewerkt door P.H.A.J. Cremers en A.J. Weerkamp-Beens. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink , 1994. Orig. cloth binding. x,2642 pp. 18 cm. With addenda (14 pp.). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Older edition of standard publication of Dutch laws. ISBN 9789027138187.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #191302
€  18.00 [Appr.: US$ 19.26 | £UK 15.5 | JP¥ 2699]
Keywords: RECHT, *2006-100 fruin

 
Gakeer, A.M.P.& M. Hildebrandt.
Deskundigheid in rechte : case-studies bij Meesterlijk Recht.
[Den Haag] : Boom Juridische uitgevers , 2006. Paperback. 253 pp. (Boom Juridische Studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In Meesterlijk recht, het handboek van het Integratievak, wordt gepleit voor een contextualistische rechtsopvatting. Precies het belang van de context vraagt om het trainen van een oordeelsvermogen waarin de systematiek en voorspelbaarheid van het recht worden bewaakt en uitgebouwd vanuit de dynamiek van de concrete feiten en omstandigheden. Om de aansluiting bij Meesterlijk recht te verhelderen gaat aan het eigenlijke dossier een inleiding vooraf., waarin de drie perspectieven van het Integratievak kort wordt besproken: het recht als maatschappelijke praktijk, als discipline en als professie. Tevens wordt de keuze voor dit type complexe case-studies toegelicht en samengevat in een aantal algemene leerdoelen, die in het dossier zelf worden toegespitst op 'deskundigheid in recht'. ISBN 9789054546771.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #277750
€  18.00 [Appr.: US$ 19.26 | £UK 15.5 | JP¥ 2699]
Keywords: RECHT, bestuursrecht Nederlands recht

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Next page