Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 547 books on 37 pages. This is page 10
Previous page - Next page

 
Doelder, H. de ... [et al.]
De Bestuurlijke boete in perspectief.
Deventer : Gouda Quint,1999. Paperback. 194 pp. (SI-EUR, 20). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789038707037.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #107750
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Dölle, A.H.M. & D.J. Elzinga.
Handboek van het Nederlandse gemeenterecht. I. Organen en bevoegdheden.
Groningen: Wolters-Noordhoff,1993. Gebonden. 627 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789001296377.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #118887
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Donner, A.M.
Nederlands bestuursrecht : algemeen deel. 5e Herziene druk.
Alphen aan de Rijn : Samsom,1987. Hardcover. Dustjacket. 388 pp. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Laatst verschenen druk. ISBN 9789060921937.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #39220
€  25.00 [Appr.: US$ 26.75 | £UK 21.75 | JP¥ 3748]
Keywords: RECHT, staatsrecht staats- & bestuursrecht

 
Donner, A.M.
Nederlands Bestuursrecht. Uitgave 1973. I. Algemeen Deel.
Laatstelijk bewerkt door G.A. van Poelje ... [et al]. Alphen aan de Rijn: Samsom,1974. 4e herziene druk. Orig. cloth binding. Dustjacket. xvi,411 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789014022642.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #146176
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, bestuursrecht staats- & bestuursrecht

 
Donner, A.M.
Tussen het echte en het gemaakte : uit de geschriften van Prof.Mr. A.M. Donner.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,1986. Paperback. 430 pp. Library ticket on cover. Liibrary stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027124470.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289291
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Dooyeweerd, Herman.
Rechtsgeleerde opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan Prof.dr. H. Dooyeweerd.
Kampen : J.H. Kok,1951. Orig. cloth binding. 282 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . Bevat : J.P. Winsemius. Thet Wellath Brocmen; W.P. Berghuis. Enkele opmerkingen over democratie; F.T. Diemer-Lindeboom. Kunstmatige inseminatie bij de mens; W.F. de Gaay Fortman. Boekenonderzoek en winstdeling : Artikel 1638e BW; E. Diemer. Vrijheid van drukpers : de kanalen open; K. Groen. Dooyeweerd over publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie; S. Gerbrandy. Iets over de houding van de burgerlijke rechter tegenover organisaties van bedrijfsgenoten : vakverenigingen van arbeiders, kartels; J.P.A. Mekkes. Het recht van verzet; P.J. Verdam. De gelijkenissen des Heren en het recht; I.A. Diepenghorst. Wankelend strafrecht; A.M. Donner. Bijdrage tot de discussie over de staatstaak; D. Schut. Rondom Art. 12 A.B.; J.D. Dengerink. Enkele aspecten van het begrip orde bij Emil Brunner; Gerh. Verburg. Historische ontwikkeling van het instituut van Surcéance van betaling in Nederland, m.n. in het Oud-vaderlands recht; F.E. Bruyning. De figuur van het recht van 'allodiaal' eigendom en erfelijk bezit in Suriname; Lijst van publicaties van Prof. Dr. H. Dooyeweerd.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16830
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht philosophy of law rechtsfilosofie

 
Dragstra, Laurens.
Enige opmerkingen over partijfinanciering : de regelgeving voor publieke en private financiering van politieke partijen in Nederland en Duitsland nader bekeken en beoordeeld.
Nijmegen : Wolf, 2008. Paperback. xv,608 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789058503831.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248738
€  20.00 [Appr.: US$ 21.4 | £UK 17.25 | JP¥ 2998]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Driel, Johanna M.C. van.
De ministeriële verordening = Le règlement ministériel avec résumé.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1956. Orig. cloth binding. 127 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. Dutch text. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #83755
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Drupsteen, Th.G.
Ruimtelijk bestuursrecht. Deel 4-1: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Alphen aan de Rijn : N. Samsom,1983. Hardcover. Dustjacket. 197 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789014033068.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16394
€  10.00 [Appr.: US$ 10.7 | £UK 8.75 | JP¥ 1499]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staats- & bestuursrecht

 
Commissie Evaluatie Provinciale Dualisering.
Zonder wrijving geen glans
Voorzitter : Loek Hermans. Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2005. Paperback. 49 pp. Met CD-ROM. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Met opdracht van Loek Hermans.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #254608
€  10.50 [Appr.: US$ 11.23 | £UK 9.25 | JP¥ 1574]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Duk, W., R.W.L. Loeb & P. Nicolaï.
Bestuursrecht.
Amsterdam : Bowar-boek.,1981. Paperback. viii,422 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789070520014.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #7083
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT,

 
Duynstee, F.J.F.M. ... [et al.]
Beleidsakkoorden : [preadviezen voor de] Konferentie, 12 febr. 1977.
Utrecht : Rijksuniversiteit Utrecht, Juridische Faculteit, Vakgroep Staats- en Administratiefrecht, 1977. Paperback. 313 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Bevat: Politieke overeenkomsten / preadvies door F.J.F.M. Duynstee. Sociale akkoorden / preadvies door F.H. van der Burg. Beleidsovereenkomsten en andere afspraken in de publieke sfeer / preadvies door J. Wessel.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6022
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Duynstee, F.J.F.M. & J. Bosmans.
Het Kabinet Schermerhorn-Drees. 24 juni 1945 - 3 juli 1946.
Assen : Van Gorcum,1977. Paperback. 756 pp. Index. (Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, deel 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789023214120.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292586
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Duynstee, F.J.F.M.
Politiek, parlement, democratie. Opstellen voor F.J.F.M. Duynstee.
Red. J.A. Boeren. Deventer : Kluwer,1975. Paperback. 248 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026807947.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #27347
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Eijlander, Ph.
De wet stellen : beschouwingen over onderwerpen van wetgeving.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1993. Paperback. 257 pp. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027137371.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #35572
€  18.00 [Appr.: US$ 19.26 | £UK 15.5 | JP¥ 2699]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht Nederlands recht

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Next page