Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 547 books on 37 pages. This is page 1
- Next page

 
[Alkema, E.A. ... et al.]
40 jaar Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse rechtsorde : staatsrechtconferentie 1990.
Leiden : Stichting NJCM-Boekerij, [1991]. Paperback. 246 pp. 24 cm. (Stichting NJCM-Boekerij ; 18). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789067500180.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #166029
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel.
[Den Haag] : Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, 1994. Paperback. 28,207.67 pp. Aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij koninklijke boodschap van 29 april 1994 onder verantwoordelijkheid van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. - Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23700, nrs. 1-3, A. - Wetsvoorstel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789039907115.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #229188
€  10.50 [Appr.: US$ 11.23 | £UK 9.25 | JP¥ 1574]
Keywords: RECHT,

 
Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
's-Gravenhage : SDU, 1989. Paperback. 163, 57 pp. 28 cm. Aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. - Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nrs. 1-3 en A, B. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789012062893.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #228676
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT,

 
[Idenburg, Ph.A.]
Gemeenten maken toekomst : bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
[m.m.v. Marja M. Gastelaars ... et al.] 's-Gravenhage : Bank voor Nederlandsche Gemeenten , 1989. Orig. cloth binding. 220 pp. 28 cm. Stempels. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789073184015.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #2263
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988. Een portret.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1988. Orig. cloth binding. Dustjacket. 392p. Index. Ill. 4to. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027129086.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #72304
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands staatsrecht & bestuursrecht rechtsgeschiedenis NL nederlands recht

 
Publieke gerechtigheid : een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving : rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum , 1990. 352 pp. 25 cm. (Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789031311019.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #92735
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, rechtsfilosofie staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
De Raad van State : een stand van zaken.
Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink,1997. Hardcover. x,145 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027146434.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #154565
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staats- & bestuursrecht

 
[Amsterdam].
Rapport der commissie bonoemd door burgemeester en wethouders van Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar de vraag of het wenschelijk en mogelijk is aan het personeel in dienst der gemeentebedrijven en -diensten medezeggenschap te verleenen.
[Amsterdam] : Stadsdrukkerij, [1931]. Orig. printed wrappers. 59 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281450
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
[Bosch Kemper, Jeronimo de].
De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813.
Amsterdam : J.D. Sijbrandi,1837. Modern hardcover binding. xxiv,376 pp. Back repaired. Fair copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #114845
€  25.00 [Appr.: US$ 26.75 | £UK 21.75 | JP¥ 3748]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands Nederlands recht, 19e eeuw staats- & bestuursrecht

 
[Hirsch Ballin, Ernst M.H. ... et al.]
The uncertain future of the preliminary rulings procedure : symposium Council of State, the Netherlands, 30 January 2004.
[Den Haag] : Raad van State, 2004. Paperback. 75 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28268
€  10.50 [Appr.: US$ 11.23 | £UK 9.25 | JP¥ 1574]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
[Waterschapsrecht].
Verslag van de studiecommissie, benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 11 dec. 1935, no. 71, ten einde een onderzoek in te stellen naar de vraag, of invoering van het pachtersstemrecht in de waterschappen in deze provincie mogelijk en wenschelijk moet worden geacht.
Haarlem, [1937]. Orig. printed boards. viii,72 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #15943
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht waterschapsrecht

 
Werkboek staatkunde. Vierde druk.
Samengesteld door de Commissie Staatkunde van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Leiden. [Alphen aan den Rijn : Samsom], 1986. 4e druk. Paperback. 501 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060922071.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #162507
€  10.50 [Appr.: US$ 11.23 | £UK 9.25 | JP¥ 1574]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Werkboek staatkunde. Eerste druk.
Samengesteld door de Commissie Staatkunde van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Leiden. [Alphen aan den Rijn : Samsom], 1979. 1e druk. Paperback. 624 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789014029467.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #286821
€  12.00 [Appr.: US$ 12.84 | £UK 10.5 | JP¥ 1799]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Aalten, S.J.L. van.
Historisch-Critische Beschouwing van de Leer der Trias Politica.
Den Haag : Gebr. Belinfante,1886. Orig. printed wrappers. viii,248 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit Leiden. Small paper ticket on cover. Libraru stamp 'Hooge Raad' on front cover & first free endpaper. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #7087
€  30.00 [Appr.: US$ 32.09 | £UK 26 | JP¥ 4498]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht Nederlands recht, 19e

 
Ackermans-Wijn, J.C.E.
Contracten met de overheid : een onderzoek naar de contractsvrijheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en het toepasselijke materiële recht.
[Deventer : Kluwer],1989. Paperback. xii,256 pp. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #23225
€  15.00 [Appr.: US$ 16.05 | £UK 13 | JP¥ 2249]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page