Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Belastingrecht
found: 205 books on 14 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association.
Cahiers de droit fiscal international. Vol. XL : Mesures unilaterales tendant à éviter la double imposion.
[S.l.] : Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association., 1959. Paperback. [8], pp. 553-973 pp. (Rapports pour le XIIIŤme CongrŤs International de Droit Financier et Fiscal, Madrid 1959). French, German, English & Spanish text. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289000
€  12.00 [Appr.: US$ 12.85 | £UK 10.5 | JP• 1798]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association.
Cahiers de droit fiscal international. Vol. XLVI : Compte rendu du XVème Congrès International de Droit Financier et Fiscal : Jerusalem, Israël, 1961).
[S.l.] : Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association., 1961. Paperback. [256 pp. French, German, English & Spanish text. Ticket on spine. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289003
€  12.00 [Appr.: US$ 12.85 | £UK 10.5 | JP• 1798]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association.
Cahiers de droit fiscal international. Vol. LIa. 1.er Sujet : Les problèmes que posent sur le plan fiscal les mouvements d'intégration entre pays tant pour les États groupés ...
[S.l.] : Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association., 1966. Paperback. 330 pp. (Rapports pour le XIIIŤme CongrŤs International de Droit Financier et Fiscal, Lisbonne, 1966). French, German, English & Spanish text. Ticket on spine. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289006
€  12.00 [Appr.: US$ 12.85 | £UK 10.5 | JP• 1798]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
International Fiscal Association.
Cross-border effects of restructuring including change of legal form.
Kluwer Law International, 2001. Paperback. xiv,179 pp. Sl. damstained. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789041116796.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283232
€  12.00 [Appr.: US$ 12.85 | £UK 10.5 | JP• 1798]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association.
Studies on international Fiscal law. Vol. La : Discussions and resolutions.
[S.l.] : Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association., 1967. Paperback. 137 pp. (Discussions and resolutions of the 21th International Congress on Financial and Fiscal law, London 1965). French, German, English & Spanish text. Laminated copy. Ticket on spine. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289004
€  12.00 [Appr.: US$ 12.85 | £UK 10.5 | JP• 1798]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association.
Studies on international Fiscal law. Vol. Lb : Second subject : Advance rulings by the tax authoritis at the request of taxpayer.
[S.l.] : Associations Internationale de Droit Financier et Fiscal = International Fiscal Association., 1965. Paperback. 277 pp. (Reports for the 19th International Congress on Financial and Fiscal law, London 1965). French, German, English & Spanish text. Laminated copy. Ticket on spine. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289005
€  12.00 [Appr.: US$ 12.85 | £UK 10.5 | JP• 1798]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Avi-Yonah, Reuven S.; Nicola Sartori & Omri Marian.
Global perspectives on income taxation law.
Oxford : Oxford University Press, 2011. Hardcover. Dustjacket. xix, 181 pp. Rare. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - In Global Perspectives on Income Taxation Law, Reuven Avi-Yonah, Nicola Sartori, and Omri Marian cover basic, corporate and international tax law from a comparative perspective. The book both supplements readings in US tax law courses and serves as a textbook for a comparative tax law class. The book starts with a theoretical analysis of the field of comparative tax law. It then follows the usual order of topics covered in a basic tax course as taught in most U.S. law schools, and for each topic, the authors highlight possible alternatives or policy choices. The authors frequently consider the U.S. approach as a benchmark, comparing it with approaches used in other countries which form an interesting contrast, or a telling similarity. They consider the multiple purposes of studying comparative tax law: helping to advance successful tax reforms, cultural understanding, political values, legal harmonization, and a better understanding of domestic tax laws. ISBN 9780195321357.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287074
€  150.00 [Appr.: US$ 160.65 | £UK 129.25 | JP• 22471]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Ballegooijen, C.W.M. van.
Het fiscale loonbegrip.
Deventer : Kluwer,1989. Paperback. xv,206 pp. Index. (Fiscale MonografieŽn, 49). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . ISBN 9789020012545.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288907
€  10.00 [Appr.: US$ 10.71 | £UK 8.75 | JP• 1498]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Bartel, J.C.K.W.
Familievennootschappen.
Deventer : Kluwer. 1981. 4e herzienedruk. Paperback. 301 pp. (Fiscale MonografieŽn, 2). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020011814.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #7033
€  12.00 [Appr.: US$ 12.85 | £UK 10.5 | JP• 1798]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Vereeniging voor Belastingwetenschap,
Toepassing van het belastingrecht ten aanzien van civielrechtelijk nietige handelingen.
Purmerend : Muusses, 1936. Paperback. 87 pp. (Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap, nr. 34). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281559
€  10.00 [Appr.: US$ 10.71 | £UK 8.75 | JP• 1498]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Berg, J.E. van den.
De eigen woning.
Deventer : FED, 2006. Paperback. 212 pp. (Fed's fiscale brochures, IB). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013037098.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280380
€  10.00 [Appr.: US$ 10.71 | £UK 8.75 | JP• 1498]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Berkhout, T.M.
Fiscaal afschrijven op vastgoed. Met CD-Rom.
Rug verkleurd. Stempel. Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. 462 pp. Met CD-Rom. (Fiscale MonografieŽn 101). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In deze studie stelt Berkhout de reguliere afschrijving volgens goedkoopmansgebruik op bedrijfsmatig vastgoed centraal. Hij zoekt een antwoord op de vraag wat in fiscale zin met afschrijven tot uitdrukking wordt gebracht. Hiertoe verkent hij de grenzen van afschrijven. Eerst inventariseert en analyseert de auteur relevante uitspraken, kritieken, visies en gedachten, zoals die hun neerslag vonden in jurisprudentie en binnen- en buitenlandse literatuur. Daarbij zal al snel duidelijk worden dat de term afschrijven niet eenduidig is gedefinieerd. Berkhout hanteert het fiscale recht als uitvalsbasis, maar waar het dienstig en geoorloofd is, haakt hij aan bij de inzichten die zijn ontwikkeld in het civiele recht (BW), de vastgoedkunde (bouw en beheer), de accountancy (IAS, Richtlijnen jaarverslaggeving), de bedrijfseconomie (Limperg en Van der Schroeff), de investeringsanalyse (DCF en IRR) en de taxatieleer (waardebegrippen). De studie is als volgt opgezet. Na een inventarisatie van begripsbepalingen (de ratio van afschrijven), komt de vraag aan bod waarop wordt afgeschreven; anders geformuleerd: wat is het afschrijvingsobject? Het afschrijvingspotentieel (fiscale kostprijs minus restwaarde) komt vervolgens aan de orde, waarna Berkhout uitvoerig ingaat op de verschillende soorten gebruiksduur en de diverse afschrijvingssystemen. In het voorlaatste hoofdstuk behandelt hij de vraag of afschrijven ook door andere (fiscale) factoren wordt beÔnvloed. De auteur besluit met zijn conclusies en aanbevelingen. ISBN 9789020025316.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #171892
€  35.00 [Appr.: US$ 37.49 | £UK 30.25 | JP• 5243]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Blieck, L.A. de ... [et al.]
Algemene wet inzake rijksbelastingen. 9e herziene druk.
Deventer : Kluwer, 2011, 9e druk. Paperback. (Fed Fiscale Studieserie, 5). Naamstempeltje. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Dit boek geeft een inleiding tot de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Het maakt de complete materie van de AWR toegankelijk, zowel voor studerenden als voor hen die werkzaam zijn in de fiscale praktijk of de advocatuur. Recente ontwikkelingen en actuele problemen krijgen in dit boek bijzondere aandacht: - de verhouding van de AWR tot de Algemene wet bestuursrecht;- de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur; - het nieuwe stelsel van de administratieve boeten; - het nieuwe fiscale procesrecht; - de gewijzigde heffingsrente; - de toepassing van de richtige-heffingsbepalingen en van het leerstuk van de wetsontduiking;- het fiscale strafrecht. ISBN 9789013071917.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #241453
€  15.00 [Appr.: US$ 16.07 | £UK 13 | JP• 2247]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Boekhoudt, A.H.
De eenzijdige regeling : het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989.
Deventer : Kluwer , 2000. 4e druk. Paperback. xxii,384 pp. 25 cm. (Fiscale monografieŽn, 31). Rug wat verkleurd. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . ISBN 9789020019278.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #123503
€  20.00 [Appr.: US$ 21.42 | £UK 17.25 | JP• 2996]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

 
Bollen-Vandenboorn, A.H.H. (ed.)
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
Vijde druk. Den Haag : Sdu Uitgevers, 2014. Paperback. 523 pp. (Fiscale geschriften, 27 Inkomstenbelasting/Loonbelasting). Conditie : als nieuw. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789012392389.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #93608
€  15.00 [Appr.: US$ 16.07 | £UK 13 | JP• 2247]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - Next page