Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB: Oude en bijzondere boeken Theologie
found: 33 books on 3 pages. This is page 3
Previous page

 ACTA NATIONALE SYNODE, Acta ofte handelinghen des Nationale Synodi.(...) Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf artijckelen.
ACTA NATIONALE SYNODE
Acta ofte handelinghen des Nationale Synodi.(...) Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf artijckelen.
Dordrecht, Ghedruckt by Isaack Iansz. Canin, 1621. Drukkersvignet. Perkament. 4°. Folio. (VIII), (XXIII) 386, 288, 382, (14) pp. rug bovenzijde beschadigd; pagina 75 in het eerste gedeelte los en iets beschadigd; rand achterplat deels los; voorplat licht beschadigd; zonder de uitslaande gravure van de Nationale synode; verder in goede staat
¶ Deze band bevat: (1) Acten ofte handelinghen des nationalen synodi der Nederlantsche kercken, (2) De oordeelen der uitheemschen theologen, vande vijf in verschilstaende artijckelen der Remonstranten. De Synode van Dordrecht ghepresenteert anno MDCXIX, (3) Het oordeel der gedeputeerden vande Nederlantsche kercken, over de verschillende vijf artijckelen der Remonstranten. In den Synode Nationael van Dordrecht overgegeven in den Iare MDCXIX. Uit het Latijn ghetrouwelijck overgheset
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 629524
€  150.00 [Appr.: US$ 159.87 | £UK 128.5 | JP¥ 24481]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 TROMMIUS, A., Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche en Chaldeeusche  en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteekenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Bearbeidt en uitgegeven door Abraham Trommium. Met een voorreden van Aegidius Gillissen. 3 delen.
TROMMIUS, A.
Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche en Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteekenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Bearbeidt en uitgegeven door Abraham Trommium. Met een voorreden van Aegidius Gillissen. 3 delen.
Leeuwarden, Pieter Koumans; Willem Coulon; Abraham Ferwerda, 1750-1754. Halfleer. Folio. (XXXVIII), 696, (II), 662, (II), 1066, (136), (52) pp. platten licht geschaafd, bovenzijde rug deel 1 licht beschadigd, rug licht ingescheurd, bovenzijde rug deel 3 licht beschadigd, papier hier en daar roestvlekkig en gebruind, verder goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 581729
€  250.00 [Appr.: US$ 266.45 | £UK 214 | JP¥ 40801]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 VOETIUS, GISBERTUS, Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selber materie dienende.
VOETIUS, GISBERTUS
Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selber materie dienende.
Utrecht, Esdras Willemsz. Snellaert, 1641. (78) 656, 102, 16, 48, (2) 172 pp. Contemporary vellum. 8 °. wormwhole on the bottom of the pages, no loss of text, top of spine slightly damaged, otherwise in good condition
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 608687
€  500.00 [Appr.: US$ 532.89 | £UK 428 | JP¥ 81602]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 |