Antiquariaat Boekhandel Hamelink: Brochures
found: 54 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
ADRES
Adres aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, om handhaving hunner regten, in de vrije uitoefening der Gereformeerde Godsdienst, welke hun in de Grondwet wordt gewaarborgd, door de Afgescheidene Gemeenten in de provincie Vriesland
Z.p. 1835. Or. omslag, 14 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T12632
€  34.00 [Appr.: US$ 37.64 | £UK 29.5 | JP¥ 4093]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
BAVINCK, H.
Christelijke en Neutrale Staatkunde. Rede ter inleiding van de Deputatenvergadering, gehouden te Utrecht, op 13 April 1905.
Hilversum, Witzel en Klemkerk, z.j. Paperback, 47 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T17044
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
BOUWMAN, M.
Geen rechtskrenking. Het tuchtvonnis over Dr. K. Schilder getoetst aan de normen van het Gereformeerd kerkrecht.
Amsterdam, S.J.P. Bakker, 1945. Or. omslag, 52 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T14648
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
BOUWMAN, M.
Tweeërlei kerkrecht? Het zoogenaamde 'oude' kerkrecht noch oud, noch gereformeerd.
Amsterdam, S.J.P. Bakker, 1944. Or. omslag, 72 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T14649
€  8.00 [Appr.: US$ 8.86 | £UK 7 | JP¥ 963]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
BREMMER, R.H.
Kuyper, Hoedemaker en de Doleantie.
Apeldoorn, Willem de Zwijgerstichting 1986. ill. 96 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: K575
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
BRUMMELKAMP, A.
Adres ingediend door de Gereformeerden, in Overyssel en Gelderland. Met eene voorrede en geleidende missive aan Z.M. den Koning.
Te 's Gravenhage, bij J. van Golverdinge, 1836. orig. pap. omslag, 23 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T6650
€  45.00 [Appr.: US$ 49.82 | £UK 39.25 | JP¥ 5418]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
BRUMMELKAMP, A.
Uitgang uit de Gemeenschap met het Nederlandsch Hervormd Kerkbestuur noodzakelijk gemaakt door Afzetting.
Te 's Gravenhage, bij J. van Golverdinge, 1835. orig. pap. omslag, IV/ 62 pp. Voorzijde omslag ontbr.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T6649
€  60.00 [Appr.: US$ 66.43 | £UK 52.25 | JP¥ 7224]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
CAPADOSE, ABRAHAM
Des christens wettelijke strijd, of De ware belangen der Hervormde Kerk.
Amsterdam, bij J.H. den Ouden 1826. 8o, pap. omslag XVIII, 74 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T16699
€  45.00 [Appr.: US$ 49.82 | £UK 39.25 | JP¥ 5418]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
CAPADOSE, A.
Gedachten over den toestand der zielen in den staat der afgescheidenheid tusschen den dood en de opstanding.
's-Gravenhage, P.C. Dill 1845. Or. omslag 42 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T16720
€  25.00 [Appr.: US$ 27.68 | £UK 21.75 | JP¥ 3010]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
CAPADOSE, ABRAHAM
Omstandig verhaal van de wederroeping der benoeming van den heer Hermanus Brasz, als ouderling der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Amsterdam. Met bijgevoegde aanmerkingen betreffende den toestand der Vaderlandsche Kerke.
Amsterdam, bij J.H. den Ouden 1825. 8o, pap. omslag VIII, 134 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T16718
€  50.00 [Appr.: US$ 55.36 | £UK 43.5 | JP¥ 6020]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
CAPADOSE, A.
Ontboezeming over het Concordaat.
's-Gravenhage, J. van Golverdinge 1841. Or. omslag 40 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T16755
€  34.00 [Appr.: US$ 37.64 | £UK 29.5 | JP¥ 4093]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
CAPADOSE, A.
De ontrouwe verkondiging, of de Vergeving der zonden zonder zoenoffer.
's-Gravenhage, bij J. van Golverdinge 1839. 8o, pap. omslag 30 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T16712
€  30.00 [Appr.: US$ 33.22 | £UK 26.25 | JP¥ 3612]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
COCK, H. DE
Het Beest en de Roomsche afgoderij weer opnieuw verdedigd, doch ook weer opnieuw wedersproken en wederlegd naar Gods Woord, en tevens hier en daar ook aangewezen de gelijkmatige dwaasheid van den valschen profeet, ja, hoe deze hierin soms het Beest nog overtreft.
Nieuw-Beijerland, J.P. van den Tol 1934. Or. omslag 30 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T16111
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6.25 | JP¥ 843]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
COCK, H. DE
De Schaapskooi en andere brochures. Met o.a. Brief van en aan H.F. Kohlbrugge.
Nieuw-Beijerland, J.P. van de Tol 1934. Linnen.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T20411
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.5 | JP¥ 2408]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
COLIJN, H.
Op de grens van twee werelden. Toegevoegd: 9 redes van H. Colijn, o.a.: Toevende Dageraad (1920); Der Vaderen Erfdeel (1922); Rondom de Crisis (1923); Om de Bewaring van het Pand (1925); Wankelen noch Weifelen (1933). 10 vols.
Amsterdam, De Standaard, 1940 etc. Paperback/ or. omslag.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T17045
€  18.00 [Appr.: US$ 19.93 | £UK 15.75 | JP¥ 2167]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
DIJK, D. VAN / VRIES, W.G. DE
De jongste aanval op de vrijmaking als acte van trouw. (Rondom de zaak-Ds. A. v.d. Ziel).
Bedum, Scholma en Zoon z.j. 2e druk. Or. omslag 39 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T14970
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP¥ 722]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
DILLOO, F.W.J.
De lofzang van den koning Hiskia. Drie leerredenen over Jesaja 38, vs. 10-20.
Amsterdam, Scheffer, 1885. Or. omslag, 43 pp. Onopengesneden
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T13255
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
ARNDT, JOHANN --- EXALTO, K.
Johann Arndt.
Apeldoorn, Willem de Zwijgerstichting 1990. 44 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: K1368
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP¥ 722]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures ARNDT, JOHANN

 
GREIJDANUS, S.
De Openbaring Gods in het Nieuwe Testament over Zijn Genadeverbond. Rede.
Enschede, J. Boersma 1946. Or. omslag 40 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T14967
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP¥ 722]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
KUYPER, A. --- HEEMSKERK, TH.
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper.
Rotterdam, Libertas 1915. Or. omslag, 26 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T17260
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6.25 | JP¥ 843]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures KUYPER, A.

 
HENGST, W. DEN
Uitgetreden. Rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst, te voren predikant bij de Gereformeerde Kerken, thans leeraar der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal.
Veenendaal, P. Mark, 1913. Or. omslag, 51 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T12552
€  8.00 [Appr.: US$ 8.86 | £UK 7 | JP¥ 963]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
HOEKSTRA, H. / GAAIJ FORTMAN, N.A. DE / BERGH, W. VAN DEN
Olie en Wijn in de Wonden. Beschouwingen over het Diakonaat.
Harderwijk, A. Berends 1888. Or. omslag, 105 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T17269
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.5 | JP¥ 2408]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
HOVIUS, J.
Het toezicht op de Dienaren des Woords door de kerkelijke vergaderingen. (Volgens bepalingen van de Kerken der Calvinistische Reformatie in Nederland.)
Vlaardingen, Bolland 1968, 2e druk. Or. omslag 40 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T15001
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP¥ 722]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
SCHELHAAS HZN, J.
Bileam de waarzegger-profeet.
Franeker, Wever 1935. Paperback, 80 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T15136
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6.25 | JP¥ 843]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

 
JANSSEN, JACQUES
Aan de onbekende God. Reiken naar religie in een geseculariseerde cultuur. Rede KU Nijmegen 2002.
Amsterdam, SUN, 2002. ill. Pb. 47 pp.
Antiquariaat - Boekhandel HamelinkProfessional seller
Book number: T8415
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6.25 | JP¥ 843]
Catalogue: Brochures
Keywords: Brochures

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page