Grimbergen Boeken Antiquariaat: old and rare books
trouvé: 42 livres sur 3 pages. Ceci est page 3
Page précédente

 Lairesse, Gerard de, The Art of Painting in all its Branches, Methodically demonstrated by Discourses and Plates, and exemplified by Remarks on the Paintings Of the best Masters: And their Perfections and Oversights laid open. Translated by Frederick Fritsch, Painter.
Lairesse, Gerard de
The Art of Painting in all its Branches, Methodically demonstrated by Discourses and Plates, and exemplified by Remarks on the Paintings Of the best Masters: And their Perfections and Oversights laid open. Translated by Frederick Fritsch, Painter.
London, S. Vandenbergh (a.o.) 1778. 504pp., engraved. frontispiece by J. Carnitham after G. de Lairesse, 69 (fold.) engr. plates (counted as 71). Later boards w. paper letterpiece. 4to. Slightly yellowed; frontispiece slightl. foxed and browned. [= Arntzen/ Rainwater H100 (note)]. The painter Gerard de Lairesse (1641-1711) from Liège came to Amsterdam in 1667. Initially impressed by Rembrandt, he soon became more interested in French classicist art theory. He applied these new ideas in his work and painted in a clear style mainly classical subjects from ancient times. De Lairesse produced many room and ceiling paintings with real trompe l'oeil representations. Around 1690 De Lairesse went blind. Then he devoted himself entirely to the theory of art. The blind painter gave lectures, which he bundled in The Art of painting. Lairesse's writings had a great influence in the 18th century.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 954051
€  1045.00 | CHF 1016.5]

 Lennep, David van, Brief, geschreeven te Batavia, den 10den Augustus 1803, bevattende onderscheide aanmerkingen op het, in Anno 1802, uitgekoomen werkje van den geweezen commissaris generaal mr. S.C. Nederburgh, ten titel voerende: Verhandeling over de vraagen: Of, en in hoe verre, het nuttig [...] zijn zoude, de Oost-Indische bezittingen van deezen staat, ofte zommigen derzelven, te brengen op den voet der West-Indische volksplantingen ...
Lennep, David van
Brief, geschreeven te Batavia, den 10den Augustus 1803, bevattende onderscheide aanmerkingen op het, in Anno 1802, uitgekoomen werkje van den geweezen commissaris generaal mr. S.C. Nederburgh, ten titel voerende: Verhandeling over de vraagen: Of, en in hoe verre, het nuttig [...] zijn zoude, de Oost-Indische bezittingen van deezen staat, ofte zommigen derzelven, te brengen op den voet der West-Indische volksplantingen ...
Amsterdam, Mattheus Schooneveld, 1804. 78pp. 8vo. In een gemarmerd omslagje.Tekening in potlood op Franse titelpagina. l Sebastiaan Cornelis Nederburgh (1762-1811) was medeverantwoordelijk was voor de Charter van 1803, welke de basis vormde van de Nederlandse koloniale politiek na de overname van de Vereenigde Oostindische Compagnie door de Nederlandse overheid. .
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 953358
€  165.00 | CHF 160.5]

 
Hennebo Robert
Verzamelde dicht-werken.
Half-calf, 8vo. Goed. l Waarin opgenomen: Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuyzen; Over het droevig Afsterven van zyn goudvink, kanary, hond, en paerd.; Lof der Jenever. Bruilofsts-zangen; mengel-dichten. 2 plates, contemp. Bound with: Beronicius, P.J. Georgarchontomachiae. Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten. (...) Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters. Dutch transl. J.B. Goes/ Middelburg, J. Huysman and J. van de Sande, 1766,, engr. title and 3 plates w. 6 ills. S. Fokke.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 1533
€  412.50 | CHF 401.5]

 
Salmasius, Claudius
Defensio regia pro Carolo I. ad Sereniss. Magnae Britanniae Regem Carolum II, filium natu majorem heredem & successorem legitimum
Sumptibus Regiis, 1649. (= Amsterdam, Janssonius). 444 pp. 12°. Cont. vellum w. overl. sides. Text in Latin. The defense of Charles I of England published anonymously in the year of his execution (1649), written by the indefatigable polemist and Leiden professor Salmasius. This edition appeared in the same year as the Elzevier edition. With the bookplate of S.J. Robitsch, a design by K. Roovers. Robitsch was the librarian of the Dutch Parliament.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 952580
€  247.50 | CHF 241]

 Schrevelius, Theo., Harlemias, of eerste stichting der stad Haarlem; haar toeneemen en vergrooten; (…). Vermeerdert met historiesche aantekeningen tot den jaare 1750.
Schrevelius, Theo.
Harlemias, of eerste stichting der stad Haarlem; haar toeneemen en vergrooten; (…). Vermeerdert met historiesche aantekeningen tot den jaare 1750.
Haarlem, Johannes Marshoorn, 1754. Tweede druk. Two volumes in 1 (24), 344; (6), 345-755, (1) pp. W. 2 engr. fronts. (1 printed in sanguine), engr. headpiece printed in sanguine & 48 engraved fold. plates by Romeyn de Hooghe (10), Jan Luyken (11), Jacobus Schijnvoet (13), (a.o.). 4°. Cont. calf. with raised bands and decorated.gilt back. (Spine ends dam./rep., spine rubbed, joint split, corners bumped, a bit browned and foxed in places). Schrevelius's own translation in Dutch of a thorough historical work on the history of Haarlem from the earliest times up to 1750, originally published in Latin in 1647. This is the second enlarged and most valuable edition. The plates depict besides historical & topographical views, a stranded whale, a printing office. Nijhoff/v. Hattum 277; Haitsma Mulier/v.d. Lem 432; Klaversma/Hannema 1297; Ekama 508.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 954015
€  1375.00 | CHF 1337.5]

 
Scriverius, Peter.
Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyck Ofte Een gedenckwaerdige beschrijvingh van den Oorsprong, Opkomst en Voortgang, der selver Landen. Soo onder de Regeeringe en Successie der Graven, wegens hare geslachte en verrichtinge, van Diederick den 1.
The Hague,, Johan Veely en Jasper Doll. vellum, sm 4t. Good. 1678 Ofte Een gedenckwaerdige beschrijvingh van den Oorsprong, Opkomst en Voortgang, der selver Landen. Soo onder de Regeeringe en Successie der Graven, wegens hare geslachte en verrichtinge, van Diederick den In.d., 2 parts in 1 vol., (16),120; (2),833,(5)p., engr. frontisp., div. title, 2 fold. maps (1 w. tear), 1 double-p. plate, 1 ¾-p. heraldic plate, 48 fine ¾-p. portr., contemp. vellum,
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 1357
€  990.00 | CHF 963]

 
takakuwa, Toyo
Shoji; The Screens of Japan
Kyoto, Tokyo, Mitsumura Suiko Shoin. 1961. Softcover. l 105 p photograps (by Toyo Okamoto). 29 text p. Paperpack in slipcase. Little torn in cover. Small cellotape mark on French titlepage.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 8935
€  27.50 | CHF 27]

 Salmon Thomas, Tegenwoordige staat van alle volkeren, (...) IX.
Salmon Thomas
Tegenwoordige staat van alle volkeren, (...) IX.
Amsterdam, Tirion. 1737. 8vo. Good. l Tegenwoordige staat van alle volkeren, (...) IX. Deel, De Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen. Als mede van het Koninkryk Bohemen, Moravien, Silezien, Hungaryen, Zevenbergen en de Frontierlanden des Keizerryks.(...).Ed. M. van Goch. With engraved frontispiece, folding plan of Straatsburg, folding view of Straatsburg, folding view of Vienna, 2 folding plates and 4 folding maps (1 of Hungary, 1 of Ausrtia, 2 of Germany). (2),673,(15) pp.Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren, dl. IX. contemp. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 961291
€  385.00 | CHF 374.5]

 
Werkman, Martinet, Sandberg
Hot printing. Catalogus van druksels en voorlopige catalogi van gebruiksdrukwerk, litho's, etsen, houtsneden, tiksels en schilderijen van Hendrik Nicolaas Werkman
Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam/Prins Bernard Fonds. 1963. Soft Cover. l 215 p. Rug wat gekrinkeld en omslag wat gebruind.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 8931
€  66.00 | CHF 64.5]

 Wessels, H. L., Rekenboek voor jongens : ontleend uit de wetenschappen, geschiedenissen en den koophandel
Wessels, H. L.
Rekenboek voor jongens : ontleend uit de wetenschappen, geschiedenissen en den koophandel
Derde verkorte en naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigte uitgave. Groningen, 1817. W. Zuidema, Boekdrukker en boekverkooper. H. L. Wessels was onderwijzer in Uithuizen. Originele gemarmerd papieren omslag. l 114 pp. Mist achterste schutblad. Wat verfomfaaid. Inktvlek op titelpagina. Potloodkrassen op binnenzijde omslag.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 951841
€  165.00 | CHF 160.5]

 Erasmus van Rotterdam; Jacob Westerbaen, Lof der Sotheyd, Eertijds in 't Latijn geschreven door den voortreffelijcken ende wijd-beroemden Erasmus van Rotterdam, ende nu in Nederduytsche rijmen naegevolgt door Jacob Westerbaen, Heer van Brandwijck
Erasmus van Rotterdam; Jacob Westerbaen
Lof der Sotheyd, Eertijds in 't Latijn geschreven door den voortreffelijcken ende wijd-beroemden Erasmus van Rotterdam, ende nu in Nederduytsche rijmen naegevolgt door Jacob Westerbaen, Heer van Brandwijck
's-Gavenhage, Anthony, Johannes en Pieter Tongerloo, boeckverkopers. 1659. vellum, Kl 8vo. l Jacob van Westerbaen, kon zich door zijn huwelijk met een schatrijke Haagse weduwe wijden aan letterkundige arbeid onder de naam Heer van Brandwijck. Hij was bevriend met de Haagse uitgever Anthony van Tongerloo, een vooraanstaande remonstrant, die een belangrijke rol speelde in het Haagse literaire leven. Eerste druk van deze geestige vertaling in alexandrijnen. Goed exemplaar, de randen en rug wat smoezelig. Aan beide zijden blind gestempelde band. In rode inkt getalletje op schutblad. [Erasmus: Moriae encomium, sive Stultitiae laus, Translated from the Latin into a rhymed Dutch version by J. Westerbaen. Cont. vellum w. blind stamped vign. on both sides.] Vander Haeghen p. 124; Bibl. Belg. II, 918.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 909984
€  330.00 | CHF 321]

 Blaeu Willem, Tweevoudigh onderwijs van de hemelsche en aerdsche globen.
Blaeu Willem
Tweevoudigh onderwijs van de hemelsche en aerdsche globen.
Amsterdam, Blaeu Joan. 1667. vellum, 8vo. Ill.: Ilustrations in b/w. Good. l Tweevoudigh onderwijs van de hemelsche en aerdsche globen. Bound in contemporary vellum a bit soiled. In cont. handwriting on first endpaper: "Geschenk van meester Jakob Sjoerds"
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 1503
€  4400.00 | CHF 4279.5]

Page précédente | Pages: 1 | 2 | 3 |