Grimbergen Boeken Antiquariaat: Tweede Wereldoorlog
trouvé: 37 livres sur 3 pages. Ceci est page 3
Page précédente

 Slats, G., Noordwijk in de jaren 1940-1945.
Slats, G.
Noordwijk in de jaren 1940-1945.
Noordwijk, A. C. van der Meer, 1975. 184 pp.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 952360
€  16.50 | CHF 16.5]

 Stam, Cor, Wacht binnen de dijken. Verzet in en om de Haarlemmermeer.
Stam, Cor
Wacht binnen de dijken. Verzet in en om de Haarlemmermeer.
Cor van Stam (1920) coördineerde als 'Cor van de Meer' in de jaren '40-'45 het verzet in de Haarlemmermeer. Dat verzet richtte zich in het bijzonder op de plaatsing en verzorging van ruim 3600 onderduikers, onder wie circa 600 joodse Nederlanders, De titel "Wacht binnen de dijken' heeft betrekking op een andere taak van het verzet aldaar: het voorkomen van het opblazen van de door de Duitsers met springstoffen ondermijnde Ringdijk rond de Haarlemmermeer. In September 1944 werden de activiteiten in en om de Haarlemmermeer deel van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op 25-jarige leeftijd werd Van Stam gewestelijk commandant van de B.S. (Strijdend Gedeelte), gewest 12: Noord-Holland (Zuid). Na de oorlog werd de auteur directeur van het district Noord-Holland van de Stichting 1940-1945; in 1985 werd hij landelijk voorzitter. In en om de Haarlemmermeer is Van Stam bekend als burgemeester van Haarlemmermeer (zie foto hierboven); nationaal is hij erg actief in vele bij verzet en verzorging betrokken organisaties. In 'Wacht binnen de dijken' vertelt Cor van Stam zijn verhaal over de verzetstijd in de Haarlemmermeer en omgeving.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 952337
€  11.00 | CHF 11]

9789072 Timmermans, Dries, De fabriekswacht, Vlamingen in "die Luftwaffe".
Timmermans, Dries
De fabriekswacht, Vlamingen in "die Luftwaffe".
Erpe, De Krijger, 2005. Paperback.320 pp
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 953112
€  16.50 | CHF 16.5]

 Verstraeten, Jos (bewerking), "Oranje Hotel". Episoden uit het leven van No. 724, een politieke gevangene in de Polzeigefängnis te Scheveningen.
Verstraeten, Jos (bewerking)
"Oranje Hotel". Episoden uit het leven van No. 724, een politieke gevangene in de Polzeigefängnis te Scheveningen.
Boxtel, Henri Bogaerts, [1945]. 30 pp. Los in omslagje.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 952600
€  5.50 | CHF 5.5]

 Victorie!, Victorie! Gewijd aan de "victorievolle" Engelsche terugtochten
Victorie!
Victorie! Gewijd aan de "victorievolle" Engelsche terugtochten
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, augustus 1941. Nationaal socialistisch propagandablad met cartoons, foto's en artikelen. 12 pp. Scheur in voorzijde krant.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 953889
€  16.50 | CHF 16.5]

 Koningin Wilhemina, Herstel en vernieuwing. Radiotoespraken van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.Ex.Prof.Ir.W. Schermerhorn op 27 juni 1945
Koningin Wilhemina
Herstel en vernieuwing. Radiotoespraken van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.Ex.Prof.Ir.W. Schermerhorn op 27 juni 1945
WYT Rotterdam. Wegens het nog niet functionneeren van den regeerings-voorlichtingsdienst, werd deze publicatie verzorgd door sectie voorlichting Militair Gezag. 21 pp. Wrappers. 8vo.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 953024
€  5.50 | CHF 5.5]

 Zaaijer, M. E. de, Oorlogsprentenboek, Illegaal verschenen werk
Zaaijer, M. E. de
Oorlogsprentenboek, Illegaal verschenen werk
Assen, Van Gorcum & Comp., 1945. 12 Handgekleurde houtsneden in map met hierop de prent "Zeeland 1944. Inleiding: W. H. Overbeek. De prenten werden in de oorlog door Assense mevrouw M.E. de Zaaijer gemaakt. In dezelfde tijd als Werkman maakte zij de houtsnedes met bekende uitspraken als motief zoals die van Willem van Oranje: "Er zijn dingen die het Nederlandsche volk niet verdraagt, juist uit verdraagzaamheid" en "Zij zullen het niet hebben ons oude Nederland!" Met onderwerpen als de Joodsche ster, Indië, Concentratiekamp en Todtwerkers. Mapje aan één zijde (bijna) los.
Grimbergen BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 953685
€  104.50 | CHF 104]

Page précédente | Pages: 1 | 2 | 3 |