Grimbergen Boeken Antiquariaat: Nederlandse literatuur
gefunden: 64 Bücher auf 5 Seiten. Dies ist Seite 4
Vorige Seite - Nächste Seite

9789041 Plas, Michel van der, Mijnheer Gezelle, Biografie van een priester-dichter.
Plas, Michel van der
Mijnheer Gezelle, Biografie van een priester-dichter.
Baarn, 1998. Paperback. 16x24 cm. Kreukje in omslag. 622 pp. Met foto's.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 953346
€  7.70 | CHF 7.5]

 Poelhekke, M. A. P. C.; C. G. N. de Vooys, Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
Poelhekke, M. A. P. C.; C. G. N. de Vooys
Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
Groningen, 1923. 25x32 cm. Linnen rug een stukje gespleten, Met vele foto's. 151 pp.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 952705
€  7.70 | CHF 7.5]

 
Polak, Johan
Bloei der decadence
Balans. 1991. gebonden met stofomslag. l Essays over Louis Couperus, Oscar Wilde, Stefan George, T. S. Eliot,e.a. 196 p. Mooi exemplaar.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 91317
€  7.70 | CHF 7.5]

 
Potgieter, E. J.
Het Noorden in omtrekken en tafereelen - met een inleiding van J.P. Hasebroek
Haarlem, Teenk Willink, 1882. Gebonden in bruin linne. Rug licht verkleurd maar goed exemplaar.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 952816
€  9.90 | CHF 10]

 Schaevers,  Mark, De wolken, Uit de geheime laden van Hugo Claus.
Schaevers, Mark
De wolken, Uit de geheime laden van Hugo Claus.
Amsterdam, Bezige Bij, 2011. Gebonden met stofomslag. 333 pp. 18x24 cm. Afbeeldingen in kleur en z/w.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 953341
€  16.50 | CHF 16.5]

 
Segers, Gustaaf
Eenige karaktertrekken van Bilderdijk, Bilderdijk tegenover Vondel
Gent, 1925. Wrappers.30 pp
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 952817
€  5.50 | CHF 5.5]

 
Smit J.C. dr
Potgieter, E.J. Potgieter1808-1875
Den Haag, Daamen. 1950. Originele papieren band., 8vo.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 1239
€  18.70 | CHF 18.5]

 
Sötemann, A. L.
Vier opstellen over J. C. Bloem
Amsterdam, Athenaeum. 1979. Paperback. l buitenzijde randen iets gesleten. 171 p.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 30117
€  6.60 | CHF 6.5]

 
Stenfert Kroese, W. H.
De mythe van A. Roland Holst
Utrecht, Reflex. 1979. tweede vermeerderde druk. Paperback. l bovenste rand verkleurd. 171 p. Dit boek bevat op de eerste plaats een ongewijzigde herdruk van een studie over A. Roland Holst van 1951, waarin de auteur na een cultuurhistorische inleiding en een typering van de dichter als post-symbolist, nagaat hoe de wereldbeschouwing, de mythe van de dichter in zijn werk tot uitdrukking komt. In een nawoord wordt het werk na 1947 besproken. In de Noten reageert de auteur op andere publicaties over A. Roland Holst, waarbij hij, zonodig, zijn eigen opvattingen verdedigt of corrigeert. Tenslotte volgt een lijst van de in de Noten besproken publicaties. We kunnen deze uitstekende, fijngevoelige uiteenzetting aanbevelen aan neerlandici en alle serieuze liefhebbers van Nederlandse poezie
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 30121
€  4.95 | CHF 5]

 
Salomonson Herman = Melis Stoke
Recrutenschool en andere gevangenisverzen
's-Gravenhage, Stols. 1946. eerste druk. Originele papieren band., 8vo. redelijk.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 1664
€  5.50 | CHF 5.5]

 
Timmermans, Felix
Karel en Elegast, in proza naverteld door Felix Timmermans
Amsterdam, Meulenhoff, 1921. 149 pp. Papieren band (bedrukt). Bandontwerp: P. A. H. Hofman
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 952868
€  11.00 | CHF 11]

 
Tollens H.
Dichtbloemen bij de naburen geplukt.
Leeuwarden, Suringar. 1856. tweede druk. Originele papieren band., 8vo. Goed.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 1251
€  7.70 | CHF 7.5]

 
Vegt, Jan van der
De brekende spiegel, Over A. Rolnd Holst
s´Gravenhage, Nijgh en van Ditmar. 1974. Paperback. l Leesvouwen rug. 362 p.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 30119
€  5.50 | CHF 5.5]

 
Verbeeck, René
De dichter H. Marsman
Hasselt, 1960. Pocket.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 30106
€  4.40 | CHF 4.5]

 Vermoortel, Philip, De parabel bij Multatuli, Hoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden
Vermoortel, Philip
De parabel bij Multatuli, Hoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden
Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 1994. Soft Cover. l 346 pp. Register.
Grimbergen BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 914657
€  22.00 | CHF 21.5]

Vorige Seite | Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Nächste Seite