Antiquariaat Goltzius: studenten
found: 43 books on 3 pages. This is page 3
Previous page

 
Kist, N.C.,
Bijdragen tot de vroegste geschiedenis en den toekomstigen bloei der Hoogeschool te Leiden, Leiden, v.d. Heuvell, 1850, (6)+125(1) pag., geíll. met facsimile. Half leer, goed exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47854
€  86.25 [Appr.: US$ 93.67 | £UK 73.75 | JP 14645]

 
Kraay, F.J.
Een halve eeuw, 1528-1577, uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg, Utrecht 1936, 80 pag. [ uitg. t.g.v. de lustrumfeesten 1926 ].
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 38296
€  32.20 [Appr.: US$ 34.97 | £UK 27.75 | JP 5468]
Catalogue: studenten

 
Kroon, J.E.,
ALBUM STUDIOSORUM academiae Lugduno-Batavae 1875-1925. Leiden 1925. Geb., 462 kolommen.
Voortzetting van het album 1575-1875, samengesteld door J.E. Kroon.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58
€  101.20 [Appr.: US$ 109.9 | £UK 86.5 | JP 17184]

 Carel Christiaan Antony Last (1808-1876), De optogt der studenten te Leijden, op 11 junij 1850. (De optocht der studenten te Leiden op 11 juni 1850).
Carel Christiaan Antony Last (1808-1876)
De optogt der studenten te Leijden, op 11 junij 1850. (De optocht der studenten te Leiden op 11 juni 1850).
Lithografie van C.C.A. Last, gedrukt door P. Blommers te 's-Hage, Total 310 mm x 520 mm, plate mark 240 mm x 470 mm. Three vertical folds in the print and some foxing/brown spot. Pasted on Grey paper on the top. l Steendruk met de gecostumeerde optocht van het Leids Studenten-Corps (Minerva) op dinsdag 11 juni 1850 om de 275ste verjaardag te vieren van de Leidse Hogeschool (Universiteit Leiden).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62646
€  23.00 [Appr.: US$ 24.98 | £UK 19.75 | JP 3905]

 
Muller, Frederik,
Catalogus dissertationum et orationum juridicarum, defensarum et habitarum ab a 1600 usque ad 1866, in academiis Neerlandiae, Germaniae et Sueciae, Amsterdam, F. Muller, 1867, 256 pag. ( lees 264), gebonden.
Verkoopcatalogus met 10,148 titels met beknopte beschrijving van meestal 1 regel: nummer, auteur, verkorte titel, plaats en jaar van uitgave, formaat, prijs. Alfabetisch geordend op auteursnaam, met uitgebreid zaakregister van de hand van E.J. van Lier.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51244
€  172.50 [Appr.: US$ 187.34 | £UK 147.5 | JP 29291]

 
Naeff, J.P. e.a. (red.),
Geschiedboek van het Leidsche Studenten Corps, t.g.v. het 375- jarig bestaan van de universiteit te Leiden, 1575-1950, Leiden 1950, 318 pag., geïll., geb.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 40048
€  28.75 [Appr.: US$ 31.22 | £UK 24.75 | JP 4882]

 
Ontgroenden student, Een
Groenloopen, geen zelfvernedering. Een antwoord aan den onbekenden hoogleeraar en geruststelling aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Leiden 1904, 37 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 27870
€  28.75 [Appr.: US$ 31.22 | £UK 24.75 | JP 4882]
Catalogue: studenten

 
Pruys van der Hoeven, C
Akademieleven, Utrecht 1866, 298 pag., geb. in linnen stempelband.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43530
€  46.00 [Appr.: US$ 49.96 | £UK 39.5 | JP 7811]

 
REGTEREN ALTENA, I.Q.; P.J.J. VAN THIEL
De portret-galerij van de universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam 1964. Geb., geïll., 387 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 2108
€  57.50 [Appr.: US$ 62.45 | £UK 49.25 | JP 9764]

 
Siegenbeek, M
Geschiedenis der Leidsche hoogeschool van hare oprigting in den jare 1575 tot het jaar 1825, deel 2, Leiden 1832, 473 pag. Gebonden in mooie halfleren band. Geillustreerd met 2 portretten in stippelgravure. Mist deel 1.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 23530
€  86.25 [Appr.: US$ 93.67 | £UK 73.75 | JP 14645]

 
SLEE, J.C. VAN
De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum.
Gell., met twee portretten, 295 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6694
€  143.75 [Appr.: US$ 156.11 | £UK 123 | JP 24409]

 
Wendel, W.J.
Groningens akademiefeest van september 1864, Groningen z.j., 204 + 78 pag. ( iets los ).
Met 5 gelithografeerde platen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 38200
€  80.50 [Appr.: US$ 87.42 | £UK 69 | JP 13669]

 
Winkel, J.W. te,
ALBUM ACADEMICUM van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1913, der rectores magnifici en secretarissen van den Senaat der universiteit van 1877 tot 1913, der leden van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium van 1851 tot 1913 en der studenten van 1799 tot 1913. Amsterdam 1913 Ca. 600 p.
Het overgrote deel van het werk bevat de namen der studenten 1799-1913. Het vervangt een eerdere lijst van N. de Roever betreffende de periode 1799-1882. De namen van de studenten vr 1799 zijn niet bewaard. Overigens kon men tot 1877 in Amsterdam geen examens doen, zodat men Amsterdamse studenten ook in de alba van andere universiteiten zal aantreffen. Papieren kaft met beschadigingen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52
€  46.00 [Appr.: US$ 49.96 | £UK 39.5 | JP 7811]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 |