Antiquariaat Goltzius: Universiteiten studenten studenten
found: 23 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Acta Leidensia. Academische bibliographie, uitgegeven vanwege het Leidsch Universiteits-fonds januari-september 1926, Leiden, Van Doesburgh, 1926, 17 pag.
Gebonden met: sept.1926-januari 1927, 20 pag.; januari-sept. 1927, 17 pag.; sept. 1927-jan 1928, 17 pag.; etc. t/m januari-september 1933, 20 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51246
€  43.70 [Appr.: US$ 47.38 | £UK 37.25 | JP 7439]

 
[Dorsman, C., e.a. (red.)];
Ceres, orgaan van het Wageningsch Studentencorps, 36e jaargang (1945), 37e jaargang (1946), 38e jaargang (1947), 39e jaargang (1948), 40e jaargang (1949) en 41e jaargang (1950).
Gebonden in 3 linnen banden, gell. De eerste jaargangen met in pen de namen van de anonieme auteurs!
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57164
€  201.25 [Appr.: US$ 218.2 | £UK 171.5 | JP 34259]

 
Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650. Amsterdam, 1975.
188 p., gell. (tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum)
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19688
€  27.60 [Appr.: US$ 29.93 | £UK 23.5 | JP 4698]

 BECKER, GEORG,, Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest [1943], 85 p. Geb., geïll.
BECKER, GEORG,
Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest [1943], 85 p. Geb., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 142
€  86.25 [Appr.: US$ 93.52 | £UK 73.5 | JP 14683]

 
BLOK, P.J. en W. MARTIN
De Senaatskamer der Leidsche Universiteit. Hare geschiedenis, benevens een volledige catalogus der geschilderde portretten.
Geb., linnen band, gell., 122 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6624
€  28.75 [Appr.: US$ 31.17 | £UK 24.5 | JP 4894]

 
BOELES, W.B.S.,
Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln in 3 bdn. Leeuwarden 1878-1889. Geïll., origineel karton, 506, 854 p., slordig exemplaar.
Het tweede deel van 854 p. bevat voornamelijk levensberichten van hoogleraren.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 300
€  86.25 [Appr.: US$ 93.52 | £UK 73.5 | JP 14683]

 
BOELES, W.B.S.,
Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. deel II
Leeuwarden 1879, 854 p., latere half linnen band, het tweede deel van 854 p. bevat voornamelijk levensberichten van hoogleraren met hun portretten, lichte watervlekken op sommige portretten.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64918
€  51.75 [Appr.: US$ 56.11 | £UK 44.25 | JP 8810]

 
Bom, H.G. zn., G.D.,
Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43776
€  86.25 [Appr.: US$ 93.52 | £UK 73.5 | JP 14683]

 
DOES DE WILLEBOIS, A. VAN DER
Studiebeurzen. 4 dln. 's-Hertogenbosch 1904-1906, 157, 368, 553, 637 p.
Bronnenuitgave betreffende de historie van een zeventigtal stichtingen tot opvoeding der jeugd en tot behoud van het rooms-katholiek geloof, vanaf de Reformatie tot 1903.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 602
€  115.00 [Appr.: US$ 124.69 | £UK 98 | JP 19577]

 
Faam,
De Faam, archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche hoogeschool, nrs. 1,2,3, en 4 (complete set), 82 pag., [1834). sierpapieren omslag.
Bijgebonden: Noodwendig berigt van inteekening op De Faam, Utrecht, Vermijne, 1834, 11 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43758
€  172.50 [Appr.: US$ 187.03 | £UK 147 | JP 29365]

 
Galama, S.H.M.,
Het Wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geïll.
Dissertatie met los katern stellingen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56150
€  28.75 [Appr.: US$ 31.17 | £UK 24.5 | JP 4894]

 
Hofman Peerlkamp, P.,
Carmina Quinque, pertinentia ad calamitaten Leidensem, [quae fuit 12-1-1807]. Groningen/ Amsterdam, Wouters/ Nieman, 1807. Zonder omslag, 15 pag.
O.a. betr. de dood van Kluit en Luzac en over Dousa.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47270
€  143.75 [Appr.: US$ 155.86 | £UK 122.5 | JP 24471]

 
Kemper, J.M. / M. Siegenbeek / J. Bake,
Annales academiae Lugduno-Batavae 1815-1816, Leiden, Luchtmans, 1817. 4o, 147 pag., origineel kartonnen band.
Bevat o.a. J.M. Kemper, Oratio in academiae instauratae inauguratione; M. Siegenbeek, Carmen, in academiae instaurationem; J.Bake, Oratio inauguratis; J.M. Kemper, Oratio cum magistratum.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47908
€  103.50 [Appr.: US$ 112.22 | £UK 88.25 | JP 17619]

 
Kist, N.C.,
Bijdragen tot de vroegste geschiedenis en den toekomstigen bloei der Hoogeschool te Leiden, Leiden, v.d. Heuvell, 1850, (6)+125(1) pag., geíll. met facsimile. Half leer, goed exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47854
€  86.25 [Appr.: US$ 93.52 | £UK 73.5 | JP 14683]

 
Kroon, J.E.,
ALBUM STUDIOSORUM academiae Lugduno-Batavae 1875-1925. Leiden 1925. Geb., 462 kolommen.
Voortzetting van het album 1575-1875, samengesteld door J.E. Kroon.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58
€  101.20 [Appr.: US$ 109.73 | £UK 86.25 | JP 17227]

| Pages: 1 | 2 | - Next page