Antiquariaat Goltzius: Royal family
found: 28 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 , De 26e October of beschrijving en afbeelding van den plegstigen begrafenisstoet, waarmede het stoffelijk overblijfsel van Neerlands Koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt. Voorafgegaan door een beknopt levensberigt der Koningin en eenige historische herinneringen.
De 26e October of beschrijving en afbeelding van den plegstigen begrafenisstoet, waarmede het stoffelijk overblijfsel van Neerlands Koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt. Voorafgegaan door een beknopt levensberigt der Koningin en eenige historische herinneringen.
Den Haag, S. de Visser en Zoon, 1837, 50pp. large (150cm) lithograph leparello print of the funeral procession of Frederica Louisa Wilhelmina, princes of Prussia (Potsdam, 18 November 1774 - Den Haag, 12 October 1837) was wife of King Willem I and therefor the first Queen of the Netherlands. Scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68126
€  316.25 [Appr.: US$ 347.79 | £UK 273.75 | JP¥ 51212]

 
Buitengewone Nederlandse Staatscourant 28 november 1962: Wilhelmina overleden
one page, folded, proclamation by Juliana, Queen of the Netherlands concerning the death of her mother.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65506
€  28.75 [Appr.: US$ 31.62 | £UK 25 | JP¥ 4656]
Catalogue: Royal family

 
Buitengewone Nederlandse Staatscourant 4 september 1948: Juliana Queen of the Netherlands
one page, folded, original proclamation by Juliana, Queen of the Netherlands concerning her acceptance of the throne. 4 binder holes on top and bottom.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65508
€  28.75 [Appr.: US$ 31.62 | £UK 25 | JP¥ 4656]
Catalogue: Royal family

 , Burial King Willem III.
Burial King Willem III.
Official programme of the burial of King Willem III on Thursday, December 4th 1890. l Measurements: 630 x 463 mm. Condition: Age-related discolouration with a lot of folds and creases on the folding lines.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62141
€  40.25 [Appr.: US$ 44.26 | £UK 35 | JP¥ 6518]

 , Burial of King Willem III.
Burial of King Willem III.
Programme of the burial of King Willem III on December, 4th 1890. This document is 5 pages long.l Measurements: 340 x 210 mm. Condition: Good.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62143
€  51.75 [Appr.: US$ 56.91 | £UK 45 | JP¥ 8380]

 , Centsprent: Willem V, in leven prins van Oranje en Nassau, stadhou-/der, capitein generaal en admiraal der Nederlanden, no. 43.
Centsprent: Willem V, in leven prins van Oranje en Nassau, stadhou-/der, capitein generaal en admiraal der Nederlanden, no. 43.
Print in remembrance of Willem V (William V of Orange), portrayed in military uniform on horseback, in a landscape with a mansion and trees; in a floral border with 2 chalices and putti, and at the top his initial ‘W’ with the vanitas symbols of an hour glass, and a skull and bones.Zaltbommel, Noman (1814 - 1830), mentioned on the print: ‘Bij J. Noman, Boekdrukker te Z Boemel’; numbered ‘No. 43’ in bottom right corner.l Large woodcut illustration (200 x 195 mm) on handmade paper, paper mounted on cardboard, hand coloured in blue, green and brown; caption in letterpress; total: 370 x 313 mm; folded twice; small tears along the vertical fold; a small tear on the left, repaired with tape.De Meyer p. 246, Boerma p. 791 (Noman 43). CP044
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 63341
€  172.50 [Appr.: US$ 189.7 | £UK 149.5 | JP¥ 27934]

 , Centsprent: Hare Majesteit Frederica Louisa Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
Centsprent: Hare Majesteit Frederica Louisa Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
Portrait of Wilhelmine of Prussia, or Wilhelmina van Pruisen, (1774 – 1837) who was the first wife of King William I of the Netherlands and so the first Queen of the Netherlands. She is standing beside a throne and table, holding a sceptre and resting her hand on a book. Next to her is her daughter Paulina. The scene is enclosed by a decorative, oval frame of tendrils, draped fabrics and armaments, with at the bottom the Dutch coat of arms with the motto ‘Je Maintiendrai’. The device is printed from a separate woodcut.Amsterdam, Erve H. Rynders (1781 - 1845), address mentioned on the print: ‘Te Amsterdam, by d’Erve H. Rynders, in de Tweede Tuindwarsstraat.’l Large woodcut illustration and a small woodcut illustration at the bottom on hand-made paper; hand coloured in red, green, yellow and blue; total: 415 x 335 mm; Pro Patria watermark, countermark: ‘GR’, encircled with branches, and crown; folded once, paper in good condition.De Meyer p. 282, Boerma p. 812 (Rynders -).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 63607
€  258.75 [Appr.: US$ 284.55 | £UK 224 | JP¥ 41901]

 , Convolute with texts related to the Dutch royal family bound with four special newspaper issues (illustrated and/or decorated), two overviews entitled "Pillegiften" and a lovely engraving.
Convolute with texts related to the Dutch royal family bound with four special newspaper issues (illustrated and/or decorated), two overviews entitled "Pillegiften" and a lovely engraving.
Convolute (1748-1772), 4to., full parchment spitsel binding with handwritten title on spine, containing:1. David Burger: De hartelyke juichtaal van Israël, de koning leve! Ter gelegenheid van den Verjarings-dach van zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Willem Karel Hendrik Friso (...) - Rotterdam, Hendrik Maronier, 1748, 28 pp.2. David Burger: Vorstinnen van den Heere, als zoogvrouwen der kerke (...). Ter Gelegentheid van de Geboort-verjaaringe van (...) Anna, Kroonprincesse van Grootbrittanjen, enz. enz. de Gelievde Gemalin van Onzen Oranje-Vorst (...) - Rotterdam, Hendrik Maronier, 1748, [6]+27 pp.3. Gosuinus van Kessel: Gideons doodt en begraavinge, toegepast op het smertelyke sterf-geval van syne doorluchtigste Hoogheidt den Heere Willem Karel Hendrik Friso (...) - The Hague ('s Graavenhaage), Ottho en Pieter van Thol, 1752, [6]+71 pp.4. [P.V. Burghout]: Zwaane zang, Gezongen op de Uitvaard van zyne doorluchtige hoogheid Willem Carel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau (...) Benevens de Vorstelyke Lyk-Staatie; Een Slot-Zang op den zelven. En een Gedenk-Pilaar, Ter Gedachtenisse opgericht. Op den Dag zyner Begravenisse, den 4. van Sprokkel-Maand, 1752 - without imprint or colophon, [18] pp.5. Elandus van Staveren: Gedenk-Zuil opgericht voor het cieraad van Neerlands Israël, hare Koninklyke Hoogheid, vrouwe Anna (...) Overleeden op het Stadhouderlyk Hof-kwartier in 's Graavenhaage, den 12 January 1759 - The Hague ('s Graavenhaage), By de Weduwe van Fredrik Boucquet, 1759, [6]+72+[4] pp. 6. Extraordinaire Courant no. 18, 's Gravenhage, Steph. de Groot, 1759, single folded sheet with a woodcut heraldic crest and a woodcut depicting her Royal Highness Anna at her deathbed. 7. Extraordinaire 's Gravenhaegse Vrydagse-Courant no. 24,'s Gravenhage, Stephanus de Groot, 1759, a single folded sheet with woodcut decorative border, initial and headpiece, in memory of her Royal Highness Anna. 8. An anonymous engraving (pasted in): "Zij ziet de Vreê-Godin reets in 't verschiet verschijnen, Vertreedt de Kluisters, en welt al haar vrees verdwynen."9. Godefridus van Utrecht: Korte Leerrede over I. Samuël I, verss. 27, 28. Gedaan in de Groote Kerk van 's Gravenhage, den xi. April van het Vredens Jubeljaar 1748. Wanneer aldaar de Heilige Doop, met de benaaminge van Willem (...) - 's Gravenhage, Frederik Boucquet, 1748, xiv+[6]+17 pp.10. Predikatie (...) bij gelegenheid van het huwelyk tusschen (...) den Heere Willem de Vyfde (...) en (...) Sophia Frederika Wilhelmina (...) - Berlyn, Stephanus van Bourdeaux, [1767], 32 pp.11. Extraordinaire Courant no. 134, 's Gravenhage, Stephanus de Groot, 1767, single folded sheet printed in three columns with an elaborately illustrated border, concerning the marriage between Willem V and Sophia Frederika Wilhelmina (with a repaired tear).12. Elandus van Staveren: Isaäks zegen over Jacob, of korte kerkelijke redevoering (...) wanneer aldaar de heilige doop (...) van Frederica Louïsa Wilhelmina (...) - 's Gravenhage, Jan Abraham Bouvink, 1771, [10]+28 pp.13. Lyst der Pillegiften: single folded sheet with an overview of gifts bestowed upon the newly born Frederica Louisa Wilhelmina. 14. Cornelius Blom: Gods belofte aan Salomo na de letter gedaan en toegepast op de geboorte van den Graaf van Buren (...) - Leeuwarden, Gerrit Tresling, 1772, [4]+26 pp.15. Joannes Munnekemolen: Kerkrede by gelegenheid van de bediening des Heiligen Doops met de benaaming van Willem Fredrik (...) - 's Gravenhage, H.C. Gutteling and J.A. Bouvink, 1772. [2]+19 pp.16. Extra Courant no. 113, 's Gravenhage, P. Gosse Junior en Zoon, 1772, single folded sheet printed in three columns with an elaborately illustrated border, concerning the birth and baptism of Willem Fredrik.17. Lyst der Pillegiften: single folded sheet with an overview of gifts bestowed upon the newly born Willem Frederic, Graave van Buren (...). --With an engraved frontispiece. Smudged parchment, some (water)stains, the hinges are not so firm anymore, frontispiece loosening. 7 of this publications were not found in STCN.l Unique collection of rare occassional printwork concerning the birth, baptism, marriage and death of members of the Dutch royal family between 1748 and 1772.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67651
€  2817.50 [Appr.: US$ 3098.46 | £UK 2438.5 | JP¥ 456255]

 , Festessen zu Ehren der Konigin-Mutter van Holland zu ihrem 43. Geburtstage am 2. August 1901 im Hotel Karlsbad zu Aachen-Burtscheid.
Festessen zu Ehren der Konigin-Mutter van Holland zu ihrem 43. Geburtstage am 2. August 1901 im Hotel Karlsbad zu Aachen-Burtscheid.
Menu, 10,5x6,5 cm, 7 courses, with on the back an original photograph portrait by De Lavieter & Co, La Haye (den Haag) of queen Emma (Koningin Emma) for her birthday dinner held in Aachen in 1901. Unique. Koninklijk Huis
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65287
€  109.25 [Appr.: US$ 120.14 | £UK 94.75 | JP¥ 17692]
Catalogue: Royal family

 , Funeral King Willem III.
Funeral King Willem III.
Oversight of the composition of the funeral procession of King Willem III, held on December 4th 1890. l Measurements: 435 x 274 mm. Condition: Age-related discolouration, some foxing and a bit tattered.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62139
€  46.00 [Appr.: US$ 50.59 | £UK 40 | JP¥ 7449]

 , ‘Hollandsche Penning-magazijn voor de jeugd’: Het drooge-dok te Vlissingen (dry-dock/ droogdok Vlissingen) 1840.
‘Hollandsche Penning-magazijn voor de jeugd’: Het drooge-dok te Vlissingen (dry-dock/ droogdok Vlissingen) 1840.
Measurements: 203 x 162 mmCondition: Slightly damaged at the spine (pages are held together by tape) and somewhat spotted.Rough outline: Fragment out of the Dutch children’s magazine ‘Hollandsche Penning-magazijn voor de jeugd’ (volume 6, 1840, pages 73/76) which existed from 1834 until 1852 about the Dutch shipping industry and its decline after the Golden Age plus the role of Willem III and other officials in this decline.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62089
€  32.20 [Appr.: US$ 35.41 | £UK 28 | JP¥ 5214]

 
Inhuldigingsfeesten 1898. Kerkelijke Plechtigheid op Vrijdag 9 September 1898 in de Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage.
Programme, 9 pp. original binding, official programme of the inauguration of Queen Wilhelmina. Scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67543
€  51.75 [Appr.: US$ 56.91 | £UK 45 | JP¥ 8380]

 , Memory of the arrival and inauguration of King Willem II.
Memory of the arrival and inauguration of King Willem II.
Rough outline: An eleven pages long memory of the arrival and inauguration of King Willem II on November, 27th and 28th 1840 in Amsterdam. With three plates of the portrait of the king, his arrival at the palace and the inauguration itself.1840.l Measurements: 210 x 125 mmCondition: Age-related discolouration, some water stains, foxing and a somewhat loose spine.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62119
€  34.50 [Appr.: US$ 37.94 | £UK 30 | JP¥ 5587]

 , Mourning of King Willem III.
Mourning of King Willem III.
Regulations for the official mourning of King Willem III. l Measurements: 340 x 210 mm. Condition: Good.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62145
€  51.75 [Appr.: US$ 56.91 | £UK 45 | JP¥ 8380]

 , Music sheet: 'Treurtoonen' 1865.
Music sheet: 'Treurtoonen' 1865.
Measurements: 325 x 256 mmCondition: Age-related discolouration with a tear in the spine and on the cover and is a bit tattered.Rough outline: Sheet music on the occasion of the death of Her Majesty the Queen Widow and Grand Duchess of Russia etc, called ‘Treurtoonen’. Piano Forte by F. Dunkler and played on March, 17th 1865. Printed by F.J. Weygand & Comp.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62227
€  63.25 [Appr.: US$ 69.56 | £UK 54.75 | JP¥ 10242]

| Pages: 1 | 2 | - Next page