Antiquariaat Goltzius: Religion
found: 561 books on 38 pages. This is page 4
Previous page - Next page

 
[Danou, Pierre Claude Fr.]
Geschiedkundige proeve over de wereldlyke magt der pausen, over het misbruik het welk zij gemaakt hebben van hunne geestelyke bediening en over de oorlogen die zij verklaard hebben aan de regerende vorsten. Breda, W. v. Bergen, 1812.
8+434 pag., gebonden in half linnen band. C1866l Vertaling van 'Essai historique sur la Puissance temporelle des Papes' (1810).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54471
€  143.75 [Appr.: US$ 155.43 | £UK 123.25 | JP¥ 23329]
Catalogue: History Religion

 
Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de verstrooiiing, 5 stuks. Per stuk ca. 15 pag., gedrukt, ca. 1900. Prijs voor 5 stuks.
Auteurs: E.M. ten Cate (nr 14), P.B. Westerdijk (nr 16), F.C. Fleischer (nrs 17 en 20), P. Oosterbaan (nr 18). M14403
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58217
€  28.75 [Appr.: US$ 31.09 | £UK 24.75 | JP¥ 4666]
Catalogue: Religion

 
Grafschrift op den weleerwaarden heer Abraham Rutgers, evangelie-dienaar bij de Hervormde Gemeente te Haarlem overleden in het acht-en-vijftigste jaar zijns ouderdoms den 21sten van Bloeimaand 1809.
pamphlet, one page, with decorated border, the poem is an acrostichon of the name of the deceased.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64973
€  51.75 [Appr.: US$ 55.96 | £UK 44.5 | JP¥ 8398]
Catalogue: Religion

 
Groot Hindoe-droomboek, naar de beste bronnen bewerkt door Edmond.
Origineel ontwerp met monogram P.L. voor boekomslag van het Groot Hindoe Droomboek, naar de beste bronnen bewerkt door Edmond, Amsterdam, J.C. Auf der Heide S.H.D., z.j. Uitgeverij J.C. Auf der Heide was werkzaam van c. 1893-1920. Deze uitgave dateert van c. 1917. Van dit werk zijn allen scans en een ongecorrigeerde OCR beschikbaar. Het is niet duidelijke of dit ontwerp werkelijk gebruikt is. M14575
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58600
€  287.50 [Appr.: US$ 310.86 | £UK 246.25 | JP¥ 46658]
Catalogue: Religion

 
Haarlem. Haarlem tot aan de Hervorming. Haarlem Bisschopsstad. Geschiedenis van de Oud-Katholieke parochie van de heilige Anna en Maria te Haarlem.
Offprint from De Oud-Katholiek, 1959, 48 pages, illustrations b/w,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65222
€  43.70 [Appr.: US$ 47.25 | £UK 37.5 | JP¥ 7092]
Catalogue: Religion

 
P.H.A.I.C.E.,
Een hemelings voortgang uyt de wereld na den hemel. Vertoont in het voorstellen van een gesicht, de voornaemste gestalte van een gelovige Ziele, wanneer het de Heere behaegt hem te trecken uyt de duysternis tot sijn wonderbaerlyk licht.
Amsterdam, Erve van de Wed. G. de Groot, 1735, 12mo., later half leather binding with marbled paper, 256 pp., good condition, engraved title page, printer's mark on title page, decorative initials.l On the inside of the front cover there was a children's drawing. It has been removed with a rubber, but the outlines are still visible. In the back are some added blank pages.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64283
€  172.50 [Appr.: US$ 186.52 | £UK 147.75 | JP¥ 27995]
Catalogue: Religion

 
Henricus Joannes van Buul wanende op Goddelijke beschikking R.K. Bisschop van Haarlem te zijn, ontmaskerd, en zijn herderlijk onderrigt beantwoord; of: de beknopte en doch volledige geschiedenis van het Jansenismus, met authentike bewijsstukken uit de werken van Jansenius zelve
Rotterdam, R. Willemssen, 1844, 57+(1) pages, original paper binding with lettering on front and decoration on back, spine with contemporary repair, Henricus Joannes van Buul (1795-1862) was the sixth old catholic bishop of Haarlem. This pamphlet is directed against him and his church. From the library of Coll. Ruraem C.SS.R.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64950
€  86.25 [Appr.: US$ 93.26 | £UK 74 | JP¥ 13997]
Catalogue: Religion

 
Herdenking van het 300-jarig bestaan der stichting Het Weeshuis der Doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
3 pages text concerning the festivities for this commemoration, and the original invitation one page printed text.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65624
€  40.25 [Appr.: US$ 43.52 | £UK 34.5 | JP¥ 6532]
Catalogue: History Religion

 
Herinnering aan Francois Carl Stoop in leven Predikant te Haarlo en Waterhoek, laatst te Vreeland, daar overleden op 21 November 1873.
Nijmegen, H. ten Hoet (H.A. van Londen), 1874, 47 pages, original paper illustrated lithograph (Spruijt & Co) binding, some damage to front and back, hinges loose, with speech by D.J.C. Heldring, predikant te Sliedrecht, scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66122
€  63.25 [Appr.: US$ 68.39 | £UK 54.25 | JP¥ 10265]

 
[ Castelius, Joannes of Hubert Goltzius? ],
Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minnebroeder tot Brugge (...). Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1640 [me":] Tweede deel ofte 't vervolgh der wonderbare sermoonen gepredickt binnen Brugge door Broer Cornelis Adriaenssen van Dordrecht, minne-broeder tot Brugge [colophon:] Deventer, C. Thomassen, 1639.
Twee delen in geheel perkamenten banden uit de tijd, 384 +494 p, geillustreerd met 2 gegraveerde titelpagina's. Deel 1: Cornelis prekend en dezelfde twee naakte vrouwen geselend. Deel 2: Broeder Cornelis op preekstoel. Goed exemplaar. Gegraveerde titelpagina van deel 1 bevat kleine scheurtjes en een klein gaatje.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57691
€  1144.25 [Appr.: US$ 1237.24 | £UK 980.25 | JP¥ 185698]
Catalogue: Religion

 , Historie, Van den Oorsprongh, Geslacht, Geboorte, Opvoedinge, en Leere des grooten valschen Propheets Mahomets. Als mede hoe hy sijn Secte onder de Menschen gestroyt en van die aengenomen is en wat eynde hy selfs genomen heeft. Mitsgaders, Hoe verre en breet hy sijn Rijck onder Turcken verbreydet heeft: en wat van de Roomsche Keyseren Leone en Severo tot op dese tegenwoordige tijdt toe daer af voorseyt is. Met Kopere Platen alles Figuerlijck afghebeeldt.
Historie, Van den Oorsprongh, Geslacht, Geboorte, Opvoedinge, en Leere des grooten valschen Propheets Mahomets. Als mede hoe hy sijn Secte onder de Menschen gestroyt en van die aengenomen is en wat eynde hy selfs genomen heeft. Mitsgaders, Hoe verre en breet hy sijn Rijck onder Turcken verbreydet heeft: en wat van de Roomsche Keyseren Leone en Severo tot op dese tegenwoordige tijdt toe daer af voorseyt is. Met Kopere Platen alles Figuerlijck afghebeeldt.
Amsterdam, Broer Jansz., 1640, 4to., marbled paper binding, [4]+119 pp., paper cover is worn along the edges and the spine, the bookblock is sewn well and still solid, the top right corners of the first signature are damaged, the other pages are intact, there is some waterdamage (especially in the first two signatures of the book) and there are some other stains (an ink stain on the fore edge for example and in the sky part of the engraving on page 6). The book is printed in a Gothic font and illustrated with 9 beautiful engravings (anonymous). There is a vignette on the titlepage, some beautiful initials and a lovely endpiece.l Very rare illustrated biography of the Prophet Muhammad/Mohammed/founder of islam. Second edition, previously published in 1627 and based on de Bry's "Acta Mehmeti" from 1597. The book also comprises the divinations of the Byzantine Emperors Leo and Severus about the fall of Constantinople. The engraved titlepage is missing in this copy.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67252
€  6325.00 [Appr.: US$ 6839.02 | £UK 5417.25 | JP¥ 1026470]

 
In memoriam Johan Herman Bosken, with contributions by Nicolaas Beets, J.J. van Oosterzee, H.J. van Lummel en J.C. Verhoeff.
Utrecht, Kemink en zoon [1873].26 pp. With a handwritten remark. An original photo (19th century) of his grave mounted on the first free endpaper. Original stiff boards. (front board loose). l Johan Herman Bo¨sken (1805-1873) was a Dutch clergyman.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66593
€  40.25 [Appr.: US$ 43.52 | £UK 34.5 | JP¥ 6532]

 
Instructie voor de commissie tot de scholen van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
[Haarlem, 1892], 5pp. no binding, signed by Jo. de Vries and L. Hesta.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68731
€  28.75 [Appr.: US$ 31.09 | £UK 24.75 | JP¥ 4666]
Catalogue: Religion

 
Isaiah v. 37: 36
Georg Balthasar Probst, Augsburg ca. 1750-1800 330 x 421 mm (plate: 314 x 421 mm) Etching/engraving/watercolour Assyrü ab Angelo percussi; Un Ange dé fait les Assyriens; Un Angelo inette gli Assirj in disordine; Ein Engel Schlägt die Assyrer; Med. Fol. No. 56; Cum Gratia et Privilegio Sac: Caes: Majestatis; Georg Balthasar Probst, excud. A.V. Close cut margins at the top. Some light smudging. Overall good state. l Hand coloured optical view of a campsite of the Assyrian army. In the back a city is depicted. In the sky an angel breaks through the clouds accompanied by lightning. The soldiers on the ground are struck down and look up in fear. Bible verse: 'Then the a
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61169
€  115.00 [Appr.: US$ 124.35 | £UK 98.5 | JP¥ 18663]

 
Isaiah v. 7: 1.
Georg Balthasar Probst, Augsburg ca. 1750-1800 348 x 459 mm (plate: 312 x 429 mm) Etching/engraving/watercolour Phacee et Rafim pugnant contra Iudam; Peka et Rezin combattent contre Juda: Peka e Rezin combattono contro Giuda; Peka und Rezin straiten wider Iuda; Med. Fol. No. 56; Cum Gratia et Privilegio Sac: Caes: Majestatis; Georg Balthasar Probst, excud. A.V. Close cut margin at the top. Folded and lightly scuffed edges. The plate itself is in good state. l The fight between Peka, King of Israel and Resin, king of Syria. As told in verse 7 of Isaiah (Old Testament). The scene depicts a battlefield with horsemen coming from the right and the left. In the distance a camp is set. The landscape is hand coloured
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61171
€  230.00 [Appr.: US$ 248.69 | £UK 197 | JP¥ 37326]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - Next page