Antiquariaat Goltzius: Religion
found: 561 books on 38 pages. This is page 3
Previous page - Next page

 
L'Enfant prodigue porcher
Georg Balthasar Probst, Augsbourg ca. 1750-1800 338 x 468 mm (plate: 320 x 435 mm) Etching/engraving/watercolour Filius deperditus Subulcus; L'enfant prodigue porcher; Il figliuolo prodigo Porcaro; Der verlohrne Sohn ein Schweinhirt; Med. Fol. No. 29; Georg Balthasar Probst, excud. A.V. Upper half of the print contains a large damp stain. Not that visible in the print itself. Small tear in bottom margin. Fair/good state. l A hand coloured optical view of a landscape in which the biblical story of the prodigal son is portrayed. In front of the Mediterranean landscape a figure sits on a rock. He sits in the midst of a group of boars. On the right of the plate a fancy dressed
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61250
€  103.50 [Appr.: US$ 111.91 | £UK 88.75 | JP¥ 16797]

 
Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbare Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden. Bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805
Amsterdam, Johannes Alhart, 1806, 6+262+9 pages (first page of foreword missing), contemporary tooled full leather binding. Early example of the songbook for the protestant churches in the Netherlands. Good condition in view of its use. Attractive book.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64757
€  28.75 [Appr.: US$ 31.09 | £UK 24.75 | JP¥ 4666]
Catalogue: Religion

 
Extract Resolutien Staten Generaal d.d. 8-1-1787 betr. klachten in de Meyerye van 's Hertogenbosch betr. R.K. inwoners. Folio, 5 pag., gedrukt.
Met: Missive van stadhouders en ord. gecommitteerden van de meyery van 's Hertogenbosch d.d. 18-10-1786. Folio, 92 pag., gedrukt. M14148
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57981
€  69.00 [Appr.: US$ 74.61 | £UK 59.25 | JP¥ 11198]

 
Filius deperditus inter scorta
ca. 1750-1800 360 x 493 mm (plate: 320 x 430 mm) Etching/engraving/watercolour Filius deperditus inter scorta; El hijo prodigo bive luxuriosamente; 06 Green spots in the left margin. Small hole in the upper margin. Good state. l Hand coloured optical print portraying a scene from the biblical story of the prodigal son, in which we see the prodigal son live in luxury. In a baroque styled parlour fancy dressed people are dining, while other people dance in the back. The print is co
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61252
€  126.50 [Appr.: US$ 136.78 | £UK 108.5 | JP¥ 20529]

 , Fragment of humoristic-satirical magazine ‘Uilenspiegel’, 1881.
Fragment of humoristic-satirical magazine ‘Uilenspiegel’, 1881.
Rough outline: The ‘Uilenspiegel’ was a weekly magazine with an anti-clerical and anti-social character. This particular edition of December, 31th 1881 (no. 27, volume 13) talks about world history, contains an admonition of the famous Dutch-German folklore character Tijl Uilenspiegel and a satirical print drawn by J. Molswilder and is called ‘Short oversight of the history of the motherland during the year 1881’ (Kort overzicht van de geschiedenis des vaderlands gedurende het jaar 1881). l Measurements: 330 x 237 mmCondition: Somewhat damaged, age-related discolouration and foxing.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62075
€  28.75 [Appr.: US$ 31.09 | £UK 24.75 | JP¥ 4666]

 
[Luber, J.E. e.a.],
Gedenkboek der feestviering ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Evangelisch Luthersch diaconie Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Amsterdam, 14-16 januari 1872, Amsterdam, Schleijer, 1872, 8+65 pag.
Gebonden in blauw linnen met goudopdruk, goud op snee, geïilustreerd met gravure op titelblad van het huis. (Los)
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 50590
€  32.20 [Appr.: US$ 34.82 | £UK 27.75 | JP¥ 5226]
Catalogue: Religion

 
Gedenkboek van het Nederl. R.K. Huisvestings-comité te 's-Hertogenbosch.Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het comité 1914-1924
's-Hertogenbosch, J.J. Arkensteyn & Zoon [1924], 216 pages, illustrated, in original illustrated paper binding, 10th anniversary of the Roman Catholic comittee on housing in Den Bosch (Noord-Brabant). Good copy
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64039
€  86.25 [Appr.: US$ 93.26 | £UK 74 | JP¥ 13997]
Catalogue: Religion

 
Gedenkschrift bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Nederlandsche zendingsvereeniging gevestigd te Rotterdam op 2-12-1883, Rotterdam, De Koning 1883, 133 p.
Rug ligt los.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57630
€  32.20 [Appr.: US$ 34.82 | £UK 27.75 | JP¥ 5226]

 
Gedenkschrift bij het hoderdvijftigjarig bestaan van het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam.
Rotterdam, Kerkeraad, 1925, 46pp. with illustrations of original paper softcover binding (front loose from binding), contributions by S.H. N. Gorter and E. Wiersum, the original church was located at St. Laurensstraat 59 in Rotterdam but was destroyed during the bombardment of 1940.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 70837
€  40.25 [Appr.: US$ 43.52 | £UK 34.5 | JP¥ 6532]
Catalogue: Religion

 [MARTEILHE, JEAN],, Gedenkschriften van eenen protestant, veroordeelt op de galeijen van Vrankryk, ter oorzake van den godsdienst. Door hem zelf geschreven. (...) Uit het Fransch vertaelt door N.S.
[MARTEILHE, JEAN],
Gedenkschriften van eenen protestant, veroordeelt op de galeijen van Vrankryk, ter oorzake van den godsdienst. Door hem zelf geschreven. (...) Uit het Fransch vertaelt door N.S.
Rotterdam, Jan Beman en Zoon, 1757, 8vo., half leather binding with speckled paper, ribbed spine with titleplate and goldtooling, [2]+610 pp., the binding is worn with loosening paper on the front while the paper on the back has come completely loose, the leather is in relatively good condition, the bookblock is solid with original ribbon bookmark and only some minor stains, decorative vignette on titlepage and some decorative initials. l Preface signed by D. de Superville.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66408
€  488.75 [Appr.: US$ 528.47 | £UK 418.75 | JP¥ 79318]
Catalogue: History Religion

 , Het geestelijke zaadkorreltje. Een verzameling van uitgezochte gebeden voor katholijke christenen van allen ouderdom, Rang of Staat in de verschillende omstandigheden des levens.
Het geestelijke zaadkorreltje. Een verzameling van uitgezochte gebeden voor katholijke christenen van allen ouderdom, Rang of Staat in de verschillende omstandigheden des levens.
's Hertogenbosch, G. Mosmans, 12th edition, 1853, 510+(18)pp. with frontispiece engraved portrait of Christ (J. Dopter, Paris), further engraved portrait of saint Joseph, gilt edges, bloc at some places coming loose from binding, original tooled leather binding, gilt title on spine, previously owned by C. den Blanken, and/or A.M. Straathof, Aarlanderveen (ink on endpapers).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 70835
€  103.50 [Appr.: US$ 111.91 | £UK 88.75 | JP¥ 16797]
Catalogue: Religion

 
Gereformeerde schatkamer der gebeden, voorbiddingen, en danckseggingen. Oft seer ordentlijcke vergaderinge en t' samenvoeginge der voortreffelijckste gebeden / uytnemenste voorbiddingen / en alderheerlijckste danckseggingen / die nootsakelijck zijn voor alderley personen / op allerlei tijden / en tot alderleye saken. Vergadert uyt de voornaemste autheuren / door een liefhebber der gebeden / ten profijte en opweckinge der gereformeerde huysen en personen.
Amsterdam, Wed. van Gysbert de Groot, 1704, 12mo., later paper binding with handwritten title on spine,456pp/ 238 pp., title plate is missing, some wear and tear, but sound construction, 6 engravings (gebeden voor alderlije personen, gebeden om t'alle tijden te bidden, den afgront van Godts barmherticheyt, Medicijne voor een siecke ziele,medicijne tegens den euwigen doot, verscheijden voorbiddingen).l Handwritten calculation in the back, some prayers have been marked in the register.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64282
€  258.75 [Appr.: US$ 279.78 | £UK 221.75 | JP¥ 41992]
Catalogue: Religion

 
Gereformeerde Volksbibliotheek nr. 6, Een groot beest.
Leiden, R. Fuik, [no date], 15x11cm, 31+1 pages, original softcover illustrated paper binding, some wear and tear to the booklet.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65955
€  40.25 [Appr.: US$ 43.52 | £UK 34.5 | JP¥ 6532]

 
Gereformeerde Volksbibliotheek nr. 3, Zonde en genade.
Leiden, R. Fuik, [no date], 15x11cm, 31+1 pages, original softcover illustrated paper binding, front loose, some wear and tear to the booklet.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65956
€  40.25 [Appr.: US$ 43.52 | £UK 34.5 | JP¥ 6532]

 
Gereformeerde Volksbibliotheek nr. 2, Rijken en armen.
Leiden, R. Fuik, [no date], 15x11cm, 31+1 pages, original softcover illustrated paper binding, wear and tear to the booklet.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65957
€  40.25 [Appr.: US$ 43.52 | £UK 34.5 | JP¥ 6532]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Next page