Antiquariaat Goltzius: Protestant Religion
found: 7 books

 
Gedenkschrift bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Nederlandsche zendingsvereeniging gevestigd te Rotterdam op 2-12-1883, Rotterdam, De Koning 1883, 133 p.
Rug ligt los.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57630
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP¥ 5044]

 
Korte formulieren van den H. doop en 't H. Avondmaal, met de bygevoegde Gebeden en Dankzeggingen, z. pl., z. j, [18e eeuw].
Gebonden, goed exemplaar, (80) p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57694
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP¥ 5044]

 
Orde der texten zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen (.......) in de Hervormde gemeente van Amsteldam gepredikt worden, Amsterdam, Wessing [1779], ca. 1000 pag.
Gebonden in rood marokijn. Goud op snee.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59016
€  46.00 [Appr.: US$ 49.53 | £UK 39.5 | JP¥ 7206]

 
Amersfoordt, Jacob,
De vijf artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synoden, gehouden binnen Dordrecht, in den jaare 1618 en 1619 (....) uitgegeven met een voorrede Amsterdam, C. Byl, 1780, 32+64+(5) pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58988
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP¥ 5044]

 
Bonnet, G.,
Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
Sierpapieren omslag, 12 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59000
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP¥ 5044]

 
Cock, H. de (ed),
Besluiten van de nationale Dordsche synode gehouden in den jaren 1618 en 1619, uitgegeven door en met eene voorrede van Hendrik de Cock, Veendam, Mulder, 1833, 48 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57618
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]

 
Scholte, H.P.,
De heilige doop of het teeken in het vleesch, ook voor de kleine kinderen der geloovingen, ter verzegeling van het eeuwig verbond, Amsterdam 1845, 12+112 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59002
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]

| Pages: 1 |