Antiquariaat Goltzius: Occasional poems
found: 437 books on 30 pages. This is page 1
- Next page

 
21 maart 1901 [op 70e verjaardag van haar echtgenoot Ds. J. Posthumus Meyjes]. z.p., z.j.. 4º: [3] p.
1901, 21 maart Gedicht ondertekend: A.W. Posthumus Meyjes-Star Numan. Zinspeling op eerdere echtgenote van de jarige.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10733
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP¥ 4504]
Catalogue: Occasional poems

 
25 jaar 'Onder de linden' [t.g.v. zilveren bruiloft Abraham Tepper en Delina Kram te Veendam]. z.p. 8º: 18 p., geïll. o.m. met foto bruidspaar, gestencild.
1960, 23 mei Programmaboekje van de bruiloft.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10888
€  23.00 [Appr.: US$ 24.76 | £UK 19.75 | JP¥ 3603]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan ... Hendrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787. Amsterdam, Petrus Conradi, 1787, echter gedrukt van ander zetsel en met weglating van het adres van Conradi aan het slot.
1787, 26 februari
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10028
€  80.50 [Appr.: US$ 86.67 | £UK 69.25 | JP¥ 12610]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van den edelen manhaften Kapitein J.Hs Prins van lockhorst, door de luisterryke eerepoort uit burgerliefde opgericht door Martinus Van der bly, mr timmerman op de Haarlemstraat. z.p., z.j. 8º: [12] p. (pagineringsfout? pp. 9 en 10 (A5) zijn twee maal aanwezig)
1787, 17 oktober Gedichten ondertekend: J. le Francq van Berkhey, R.P. van de Kasteele, P. van Campen. Arpots 1; Knuttel 20646 (met datering 1783); Broekema 3154; Overvoorde 6822
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10053
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan ... Meyndert Meesters! Kapitein van ' t Blaauwe Vaendel met het witte kruis der stad Leyden, bij deszelfs eerste optrekking den 2 van slagtmaand 1787. z.p. 8º: 4 p.
1787, 2 november Gedicht ondertekend: Jacobus van Campen. Niet in Knuttel; niet bij Nieuweboer
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10055
€  51.75 [Appr.: US$ 55.72 | £UK 44.5 | JP¥ 8107]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan myne huisvrouwe Suzanna Catharina Van rensselaar, geboren Beeldsnijder, ter gelegenheid der viering van onzen twaalf-en een halfjarigen trouwdag, den 19den April 1792. z.p., z.j. 8º: 14 p.
1792, 19 april Gedicht ondertekend: Jan Jacob van Rensselaar. Neuweboer: CBG
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10129
€  109.25 [Appr.: US$ 117.62 | £UK 94 | JP¥ 17114]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan mijnen vriend ... Mr. Jan Anthony Jacobus Carré, bij zijne promotie tot doctor in de beide regten, de 7en van hooimaand 1792. z.p. 8º: 4 p.
1792, 7 juli Gedicht ondertekend: K. de Pecker P.z. Zinspelingen op gekochte dissertaties, advocaten "die van de regten van dit land, bezitten voor geen mijt verstand, en die men voor zijn vaders schijven, voor zijnen naem laet meester schrijven", op Carré die terecht zijn bul ontvangt. Het slot: "Eens voere eene egae, naer uw zin / u in een andere pleitzaal in / waar gij de kragt van uw getuigen / door regt en door practyk zult buigen / daer gij met eene warme kus / haar de invloed schenkt - de testibus". Nieuweboer: MNL
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10132
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan Nederland, ter gedachtenis van den dapperen hopman Kropff, na eene hardnekkige verdediging van de vesting De klundert doorschoten. 's Hage, J.F. Jacobs de Agé, 1793. 8º: [11] p.
1793 Gedicht ondertekend: B[ilderdijk]. Knuttel 22247
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10140
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan den standvastigen, menschlievenden en onverwonnen verdediger van de Willemstad [= Carel Van boetzelaer]. z.p., z.j. 8º: [3] p.
[1793] Gedicht ondertekend: Voor God en 't vaderland. Niet in Knuttel
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10143
€  34.50 [Appr.: US$ 37.14 | £UK 29.75 | JP¥ 5404]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan ... Gisbertus Bonnet, ter gedachtenisse van deszelfs echtgenoote Mevrouwe Anna Apollonia Wesseling, overleden 8 april 1797. z.p. 8º: [8] p.
1797, 8 april Gedicht ondertekend: J. de Waal. Zinspelingen op 43-jarige echt, op de universiteit te Utrecht. Nieuweboer: CBG
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10166
€  109.25 [Appr.: US$ 117.62 | £UK 94 | JP¥ 17114]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan mijnen zoon J.T.W. Van alphen en deselfs bruid A.W.P. Pauw, op den dag van hunne echtvereeniging, den 12 juni 1797. z.p. 8º: [4] p.
1797, 12 juni Gedicht ondertekend: H. v. A[lphen]. Nieuweboer: MNL
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10167
€  109.25 [Appr.: US$ 117.62 | £UK 94 | JP¥ 17114]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan de geachte toehoorders van het tooneelstuk Brutus, uitgevoerd door eenige studenten, op den 11 maart 1803. z.p. 8º: 4 p.
1803, 11 maart Gedicht ondertekend: H.D. van Neck, jur. utr. cand.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10218
€  46.00 [Appr.: US$ 49.53 | £UK 39.5 | JP¥ 7206]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan mijnen vriend H.J. Ruempol, bij zijn vertrek als predikant naar de Oost-Indien, in zijn album. (= Euphonia nr. 20 (mei 1826), p. 301-305.)
1825, november Gedicht ondertekend: [Van Eldik] T[hieme]. Zinspeling op het feit dat in deze zelfde tijd de geliefde van de dichter op sterven ligt.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10422
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP¥ 4504]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan den nagedachtenis van ... Barend Klijn Barendz. gewijd. 1829. z.p. 8º: [12] p.
1829, [13] januari Gedichten ondertekend: W.H. Warnsinck Bsz; J.H. Trieper junior; H.H. Klijn (broer). Zinspelingen op de twee broers en de zoon van de overledene.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10448
€  46.00 [Appr.: US$ 49.53 | £UK 39.5 | JP¥ 7206]
Catalogue: Occasional poems

 
Aan mijnen vriend J.C. Westerman, bij deszelfs vertrek naar het leger, den 14 maart 1831. z.p. 8º: 4 p.
1831, 14 maart Gedicht ondertekend: J.J. Wijsmuller.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10486
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]
Catalogue: Occasional poems

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page