Antiquariaat Goltzius: Militaria
found: 89 books on 6 pages. This is page 5
Previous page - Next page

 
Mohrman, Gerh. T.,
Open brief aan de kitteloorige hoofd-officieren der Amsterdamsche Schutterij, Amsterdam, 1858, 8 pag.
Met nog 3 andere publicaties van Mohrman, o.a. over de mishandelde schutter Albert Hofman. Zonder omslag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56722
€  86.25 [Appr.: US$ 91.91 | £UK 73.75 | JP¥ 14140]

 
Motz, A.J.G.W. von,
Mac-Mahon's Marsch van Chalons naar Sedan, uit een krijgskundig oogpunt beschouwd. Vrij naar het Fransch en vermeerderd, Rotterdam 1871, 43 pag., geïll. met 3 uitvouwbare kaarten, geb., (los in de band, rug beschadigd).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47802
€  109.25 [Appr.: US$ 116.43 | £UK 93.5 | JP¥ 17911]
Catalogue: Militaria

 
NAAMLIJST
Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, zoo als hetzelve zich bevindt op den 1sten September 1821,
12°, 70 p (pp 52 e.v.: Reglement aanstelling adelborsten e.d. + ampliaties).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7876
€  103.50 [Appr.: US$ 110.3 | £UK 88.5 | JP¥ 16968]

 
Pel, C.M.H.,
Beknopte verhandeling over de dorpsgevechten. Naar het Hoogduitsch, Kampen, 1859, 122 pag., zonder omslag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56724
€  27.60 [Appr.: US$ 29.41 | £UK 23.75 | JP¥ 4525]
Catalogue: Militaria

 
possibly Muller, Harmen Jansz. (1540-1617) after Goltzius, Hendrick (1558-1617)
An officer (set title: Three military figures from the Dutch army)
An officer holding a spike with his left hand, the right arm folded on the back. On the background scenes from a battle field. From the New Hollstein, about the series: 'Previously attributed by Bartsch to an anonymous member of the Goltzius workshop, in he manner of Jacques de Gheyn. Here attributed to Jan Muller; on the verso of the proof-impressions in Amsterdam marks in red chalck indicate that this print belonged to the group of proof-impressions of his own prints which Jan Muller kept together during his life'. Sigend on the bottom left: 'HGoltzius excud.' (HG monogrammed); two lines of text in Latin at the bottom: 'Laudata ducibus... consuluisse metu'. On the verso collector's mark Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin [L.1634 (1921)]; partial watermark l Engraving on paper, trimmed to plate mark; total: 214 x 155 mm; state II/2; in very good conditions; New Hollstein 748, Bartsch 96
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60734
€  310.50 [Appr.: US$ 330.89 | £UK 265.5 | JP¥ 50904]
Catalogue: Militaria

 
Raa, F.J.G. ten
De uniformen van de Nederlansche Zee- en Landmacht hier te lande en in de kolonien, naar aquarellen of teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, W.C. Staring en J.P. de Veer.
's Gravenhage, 1900. Folio, half cloth, one hinge broken. Good copy. (40)+235 pag. text and 80 full page colour plates. B0360.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 25004
€  914.25 [Appr.: US$ 974.3 | £UK 781.75 | JP¥ 149884]

 
Ridder, D.M.E. de
Kilacadmon. Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuw geleden, Gouda 1928, 113 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 41738
€  34.50 [Appr.: US$ 36.77 | £UK 29.5 | JP¥ 5656]
Catalogue: Militaria

 
Roemer, J.
Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden ten heiligen strijd voor Vaderland en Koning, in de jare 1830 en 1831.
Leiden, v.d. Hoek, 1831. Blauw karton omslag, 8+160 pag. Geillustreerd met handgekleurde litho van Leidsche vrijwillige jager en grote, uitvouwbare, litho van de terugkeer en uitreiking eerepenningen in Pieterskerk 23-9-1831. Ook een litho van de penning van Leydsche jonkvrouwen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60752
€  172.50 [Appr.: US$ 183.83 | £UK 147.5 | JP¥ 28280]

 
ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE
De grootmeester en de inspecteurs der artillerie van de Koninklijke Landmacht van 1814 tot 1939. Z.p. 1939, 162 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 2228
€  39.10 [Appr.: US$ 41.67 | £UK 33.5 | JP¥ 6410]

 
Ropcke, Ed en W.v. Hoytema,
Uit het leven, Militaire en burger-schetsen, Rotterdam 1904, 192 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47794
€  40.25 [Appr.: US$ 42.89 | £UK 34.5 | JP¥ 6599]
Catalogue: Militaria

 
Savery, Salomon (1594-1678) after Quast, Pieter Jansz. (1605/6-1647)
Standing armed soldiers [set title]: Cavalier seen en face
Cavalier seen en face; numbered on the bottom right:'2'; signed on the bottom left: 'R./ S. Saverij fe'l Etching on paper; platemark: 140 x 95 mm; total: 146 x 99 mm; state II/2; evenly yellowed paper; Hollstein 63
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60506
€  258.75 [Appr.: US$ 275.74 | £UK 221.25 | JP¥ 42420]
Catalogue: Militaria

 
Savery, Salomon (1594-1678) after Quast, Pieter Jansz. (1605/6-1647)
Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier in right profile
Cavalier in right profile, wearing a double plumed hat. In the left backgroung a man on horse. Signed on the bottom right: 'PQ'. From the collection of the Rijksprentkabinet, Rijksmuseum, Amsterdaml Etching on paper; trimmed within platemark; margin lined in brown ink; stain on the top margin and on the lower left corner; total: 134 x 89; Hollstein 58
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60508
€  103.50 [Appr.: US$ 110.3 | £UK 88.5 | JP¥ 16968]
Catalogue: Militaria

 
Savery, Salomon (1594-1678) after Quast, Pieter Jansz. (1605/6-1647)
Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier seen from back
Cavalier seen from back, resting his left arm on a balustrade; in the background a palace; monogrammed on the bottom right: 'PQ'. On the verso collector's mark: Rijksprentkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam (L. 2228a)l Etching on paper; trimmed within platemark; margin lined in brown ink; total: 137 x 86; Hollstein 60
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60510
€  103.50 [Appr.: US$ 110.3 | £UK 88.5 | JP¥ 16968]
Catalogue: Militaria

 
Schmidt, W.H.,
Verbandsabzeichen des Heeres. Band 1. Artillerie und Topographie, Neustadt 1984, 269 pag., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47902
€  27.60 [Appr.: US$ 29.41 | £UK 23.75 | JP¥ 4525]
Catalogue: Militaria

 
Schreuder, L.F.G.P. en C.J. v. Manen
Handleiding ter uitvoering der wet van den 11 April 1827 houdende oprichting van schutterijen, Utrecht 1869, 30 + 620 pag., half leer, band los en beschadigd.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 39886
€  28.75 [Appr.: US$ 30.64 | £UK 24.75 | JP¥ 4713]
Catalogue: Militaria

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Next page