Antiquariaat Goltzius: Militaria
found: 89 books on 6 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
-
Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...) Vreedes-Negociatie tusschen sijne Groot-Britannische Majesteit en deesen Staat.
's Gravenhage, Scheltus, 1783. One sheet plano. 400x320 mm. Writing in ink on verso. Good condition. Announcement of truce between England and Holland. PAM 27.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61096
€  40.25 [Appr.: US$ 42.89 | £UK 34.5 | JP• 6599]

 
-
Siegsgesang nach der Schlacht bei Leipzig.
Arnheim, Nijhoff, (1813). One sheet paper. Paper browned. 271x110 mm. Poem on the Battle of Leipzig in 1813. Very rare: not in Picarta.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61352
€  143.75 [Appr.: US$ 153.19 | £UK 123 | JP• 23567]

 
-
Verzameling van platen betrekking hebbende op de Nederlandsche artillerie in de 16e en 17e en 18e eeuw. 4 platen met verklaring. Breda, 1861.
Folio, (4) pag. tekst en 4 grote gelithografeerde platen. Gebonden in linnen band met marokijn titelschild. Mooi exemplaar. Exlibris mr. F.C. Koch. B1846.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 50935
€  345.00 [Appr.: US$ 367.66 | £UK 295 | JP• 56560]
Catalogue: Militaria

 Baillie, William (1723-1810) Captain, Spectamur Agendo.
Baillie, William (1723-1810) Captain
Spectamur Agendo.
Portrait of Cornet Daniel Brown, whole-length standing facing towards the viewer, looking to left, in uniform and tricorn, right hand on hip above sword-hilt, left hand holding a staff, with a cavalry skirmish in the background. Lettered above the image "Spectamur Agendo", with the engraver's monogram and date 1769, and below the image with a Greek inscription and the information in Italian that the print was drawn and engraved in four hours by Baillie, captain of the 3rd light horse regiment: "?? Ķ?? ??f?e?e / Delineato & inciso in Quatr'Ore WBaillie Capt. di 3d. Rego Caval Legiera". The Greek transliterates as 'Il mio Alfiere', or 'my flag-bearer'.l Etching and drypoint on paper with tiny margins; plate mark 150 x 75 mm, total: 158 x 82 mm; in very good condition, bottom left corner slightly damaged but not affecting the plate; Le Blanc 92.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 63392
€  172.50 [Appr.: US$ 183.83 | £UK 147.5 | JP• 28280]

 
Barchmin, F.W. von,
De slag bij Waterloo. Eene feestuitgave voor Engeland, Holland en Duitschland voor het jaar 1865, Dusseldorf 1864, 15+142 pag. Origineel papieren omslag.
Geillustreerd met uitslaande kaart van het slagveld.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51954
€  55.20 [Appr.: US$ 58.83 | £UK 47.25 | JP• 9050]
Catalogue: Militaria

 
Barre Duparcq, E. de la,
Histoire de l'art de la guerre avant l'usage de la poudre, Paris 1860, 12 + 307 pag., hardback.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47752
€  55.20 [Appr.: US$ 58.83 | £UK 47.25 | JP• 9050]
Catalogue: Militaria

 
Bas, F. de
Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. 4 delen in 6 banden, Schiedam, 1887-1913.
Gebonden in half linnen, geillustreerd. Goed exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42438
€  517.50 [Appr.: US$ 551.49 | £UK 442.5 | JP• 84840]
Catalogue: Militaria

 
Beekman, A.A.,
De heer Tindal als voorlichter der publieke opinie en de brief der tienen van 3-11-1890, Zutphen 1890, 39 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43862
€  27.60 [Appr.: US$ 29.41 | £UK 23.75 | JP• 4525]

 
BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF,
Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
pp. 31-299: namen en personalia van de 2308 adelborsten die in de periode 1854-1929 werden opgeleid.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 318
€  51.75 [Appr.: US$ 55.15 | £UK 44.25 | JP• 8484]

 
Boom, W.B.K., e.a. (red.);
Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44080
€  40.25 [Appr.: US$ 42.89 | £UK 34.5 | JP• 6599]

 
Bosscha, J.,
Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterede uitgave, 4 delen in 2 banden, Rotterdam, z.j., 408+484+854 pag.
Gebonden in half leren banden. Goede set.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47756
€  224.25 [Appr.: US$ 238.98 | £UK 191.75 | JP• 36764]
Catalogue: Militaria

 
Bosscher, Ph. M.,
De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47778
€  57.50 [Appr.: US$ 61.28 | £UK 49.25 | JP• 9427]

 
Bousmard, H.J.B. de,
Essai general de fortification et d'attaque et defence des places, 3e edition, 4 volumes, Paris 1837, 390+367+390+264 pag.
Half leather bindings, library stamps.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47762
€  201.25 [Appr.: US$ 214.47 | £UK 172.25 | JP• 32993]
Catalogue: Militaria

 
Boxhorn, Marcus Zuerius van
Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der Geunieerde Provintien (...) als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. z. pl., z. n., 1674.
12į, geheel perkamenten band uit de tijd, (8)+300+112+20+(4) pag. Bevat tevens 'Militair repartitie-boeckjen', 6e druk, 112 pag. en 'Artykel-brief ofte ordonnantie op de discipline militaire', z. pl., z. n., 1667, 20+(4) pag. B1270.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42803
€  718.75 [Appr.: US$ 765.96 | £UK 614.75 | JP• 117833]
Catalogue: Militaria

 
Boymans, J.A.
De Garde d' Honneur of episode der regering van Napoleon Buonaparte, door J.A. Boymans van Utrecht in 1813 als Garde d' Honneur opgeschreven, Zutphen, Thieme, 1823.
Origineel karton, 48+97+51+28+ (1) pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 41784
€  258.75 [Appr.: US$ 275.74 | £UK 221.25 | JP• 42420]
Catalogue: Militaria

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Next page