Antiquariaat Goltzius: Manuscripts Occasional poems
found: 6 books

 
Brief aen ... Mr. Francois Jacob Van overschie, raed en schepen der stat Delf op de uitgaef van zijn Oiwd Niiws of volbrachte belofte enz. Rotterdam, Ph. Losel, 1735. 4º: 8 p.
1735 Gedicht ondertekend: 'Natura et arte', uit onze vergaderinge te Rotterdam den 11den der zomermaand des jaers 1735. Zinspeling op de vreemde spelling in Van Overschies genoemde dichtwerk. Knuttel 16999
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9571
€  55.20 [Appr.: US$ 58.83 | £UK 47.25 | JP¥ 9050]

 
Brief van Herm. Ger. Oosterdijk aan zijne zuster Kornelia Maria Atlee, geb. Oosterdijk over het afsterven van hunnen broeder Mr. Gerrit Hermannus Oosterdijk, raad in de vroedschap en weesmeester der stad Delft, aldaar, in haar bijzijn, overleeden den 12 van wintermaand 1772. z.p. 4º: [12] p.
1772, 12 december Zinspelingen op het overlijden van hun moeder een jaar tevoren en op het feit dat de vrouw nu voor de tweede maal weduwe wordt. Nieuweboer: KBH, CBG, MNL, GAA
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9795
€  69.00 [Appr.: US$ 73.53 | £UK 59 | JP¥ 11312]

 
Brief aen ... Joan P. Van hoogstraten, mij kennis geevende van zijn ondertrouw met mejuffrouwe Anna De bruyn, 's gravenhage den 9den van sprokkelmaand 1784. MET: [nog enkele gedichten op het huwelijk van J.P. van Hoogstraten met A. de Bruyn, Amsterdam 22-2-1784]. z.p. 8º: [16] p.
1784, 22 februari Gedichten ondertekend: G. Beyer; Johan van Hoogstraten; H. van der Burch; J.P. van Hoogstraten. Zinspelingen op de natuurkundige verzameling van de bruidegom, waarop de platen van microscopische voorwerpen in Martinets 'Katechismus der natuur' zijn gebaseerd, op de door de bruidegom getekende platen van het zonnestelsel, donsveertjes van de kapellen in hetzelfde werk, op de "geliefkoosde lust van de bruid, openbare leerredenen door 'characters' op te tekenen en thuis komende letterlijk over te schrijven zonder iets aan den volzin te missen" (d.w.z. een soort steno), op de in 1783 overleden nicht van de bruidegom, Alida Brugman, en op de in hetzelfde jaar overleden moeder van de bruid, Elizabeth de Bruyn-van Yssel, ruim 93 jaar. Nieuweboer: CBG, GAA (beide incompleet)
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9972
€  172.50 [Appr.: US$ 183.83 | £UK 147.5 | JP¥ 28280]

 
Gelegenheidsgedicht aan de Vriendschap op de wijs "hoe zoet is het daar..". 11 coupletten, manuscript, groot folio. 1 beschreven blad. M. 14638
M14638
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59262
€  28.75 [Appr.: US$ 30.64 | £UK 24.75 | JP¥ 4713]

 
Lofdicht van Burghard van Seenum op den schrijver van den brief, onder den verzierden naame van Richardus Scheffers tegen den Heer en Mr. Nicolaas Muis van holy, in druk uitgegeven. t'Amsterdam, C. v. Oldersheim, 1706. 4º: [8] p.
1706 Knuttel 15545
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9382
€  51.75 [Appr.: US$ 55.15 | £UK 44.25 | JP¥ 8484]

 
Twee stichtelijke gelegenheidsgedichten, handgeschreven. Eerste van vader De Klijne aan zijn zoon Johan. Tweede van zoon Johan aan zijn vader. [zonder jaar]. Manuscript, resp. 2 beschreven bladen en 1 beschreven blad, klein formaat.
M14636
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59260
€  28.75 [Appr.: US$ 30.64 | £UK 24.75 | JP¥ 4713]

| Pages: 1 |