Antiquariaat Goltzius: Manuscript
found: 1089 books on 44 pages. This is page 1
- Next page

 
128 kwartieren Jhr Mr Jacob III v.d. Lely v. Oudewater. Manuscript 8 pag., begin 20e eeuws.
Betreft de kwartieren V.d. Lely, Van Schagen, V. Assendelft, V. Beresteyn, Van Groenevelt, Bogaard, Vliedhoorn, Des Quiens, alle 15e - 17e eeuw. M14153
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57986
€  75.00 [Appr.: US$ 83.02 | £UK 64.5 | JP¥ 9011]

 
Aant. van J. Belonje over gedenksteen in afgebroken kerk van Zijdewind, 1 pag. Manuscript.
M14291
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58105
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 21.5 | JP¥ 3004]
Catalogue: Manuscript

 
AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, HEYCOOP--- Verklaring van schepen Ruijter, d.d. Aarle Rixtel 29-11-1788, betr. een boete in de verponding van goederen van de wed. Hendrik van Ommeren (begraven 10-1-1788), te betalen door mr. J.C. van Ommeren en diens zuster, de vrouw van Martinus Heycoop. Manuscript, folio, 3 pag.
M12326
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48462
€  75.00 [Appr.: US$ 83.02 | £UK 64.5 | JP¥ 9011]
Catalogue: Manuscript

 
AARLE RIXTEL, V. OMMEREN, PIEK--- Acte d.d. 11-7-1760 betr. verpachting door H. van Ommeren van hooi op land te Aarle Rixtel van Johannes Roschaes Piek en van de wed. van de advocaat Piek. Manuscript, folio, 4 pag.
M12344
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48480
€  28.00 [Appr.: US$ 31 | £UK 24.25 | JP¥ 3364]
Catalogue: Manuscript

 
ABCOUDE, GOUSSET, BUYS Verklaring van Johannes Gousset, schout van Abcoude, betr. het huwelijk van Claas Symens Buys en Maritie Jans Buys, dd Weespercarspel 7-1-1717. 1 p., folio, manuscript.
M5700
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 13609
€  65.00 [Appr.: US$ 71.95 | £UK 55.75 | JP¥ 7809]
Catalogue: Manuscript

 
Acrosticon op Gijsbert van Beresteyn, d.d. 1673. Manuscript, 4o, 3 pag., 17e eeuws.
Ondertekend door Nicolaus Druartus. M14152
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57985
€  150.00 [Appr.: US$ 166.05 | £UK 128.75 | JP¥ 18021]

 
ADEL, BEELAERTS VAN BLOKLAND, DRONKERS---
Brief van mr. J.M.G.A. Dronkers d.d. Wassenaar 1967, aan M.A. Beelaerts van Blokland met onjuisteheden en lacunes in het artikel van Beelaerts over Ned. adel in het Gedenkboek Hoge Raad van Adel 1967. Manuscript, 5 pag.Hierbij een soortgelijk schrijven van Corneille F. Janssen, d.d. Amsterdam 1967, manuscript, 3 pag., en een recensie van J.C. Maris in Ned. Leeuw 1967. M11490
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 46565
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 21.5 | JP¥ 3004]

 
AELDERS, VAN DER HAER, KERSTEN Brief van D.B. (?) van der Haer aan R. Kersten Heerengracht 602 te Amsterdam, d.d. Leeuwarden 25-4-1831, manuscript, 2 p., 4º.
Betreft de nalatenschap van mej. E.L.I. Aelders, overleden in Frankrijk waarover Kersten een advertentie had geplaatst in de kranten. Er is kwestie of deze dame wel overleden is en of er een nalatenschap is. Van der Haer neemt Kersten zijn ‘evasive’ antwoorden op eerdere brieven kwalijk. ‘Hierbij’: een schitterende, opnieuw ‘evasive’ brief van Kersten, in het Frans, d.d. 7-5-1831, waarin hij o.m. meedeelt dat Mej. Aelders maitresse was van een groot Frans koning, op Petit Trianon verbleef, maar verder sluit hij de correspondentie met Van der Haer. 4 p., 4º.l M6396
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 14011
€  125.00 [Appr.: US$ 138.37 | £UK 107.25 | JP¥ 15018]

 
Afschrif (Copy) van een proclamatie aan de inwoners van Pruisen en het armee bevel dd 14 december 1821 (bevel des generaals vorst van Wittgenstein). Manuscript, folio, 4 beschreven bladzijden. Uit het Duits vertaald.
M14635
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59259
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 21.5 | JP¥ 3004]
Catalogue: Manuscript

 
Akte van verhuur voor schepenen (Jacob Cornelisz en Claes Marthensz) van onbekend gerecht ["onder de jurisdictie van Wall(-)"] gedateerd 11-1-1589 door de voogden van de onmondige kinderen van Gillis Hooftmans uit zijn derde huwelijk met Margriet van Nispen aan Cornelis Ghijn, Adriaen Coppens en Cornelis Thoenisz van twee kavels land, manuscript, 1 blad, tweezijdig beschreven (folio), aan bovenzijde beschadiging met licht tekstverlies.
M14623
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59245
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 21.5 | JP¥ 3004]
Catalogue: Manuscript

 
Akte van transport, gepasseerd voor schepenen van Serooskerke [Willeboort Adriaensz., Willem Jansz., Adriaen Maertens, Henrick (-), Adriaen Sijmonsz., Anthonis Mathijsz.] en gedateerd 28-1-1600,
waarbij Pieter Jansz. Bijdekercke aan Lauerijs Cornelisz. een stuk land transporteert van 2,5 gemeten, manuscript op perkament, zegels verloren gegaan (charter in klein formaat)
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59251
€  35.00 [Appr.: US$ 38.74 | £UK 30.25 | JP¥ 4205]
Catalogue: Manuscript

 
ALBERDINGK THIJM, VAN COOTH--- Vers van J.A. Alberdingk Thijm, d.d. 1868, voor het album amicorum van Dora van Cooth. Manuscript, 12° oblong, 2 pag.
Hierbij brief van dezelfde, d.d. 1877, aan prof. Van Cooth, 4 pag., en een gedrukt bidprentje van Dora C.J.L. van Cooth (1847-1900). M11144
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 46231
€  95.00 [Appr.: US$ 105.16 | £UK 81.5 | JP¥ 11414]
Catalogue: Manuscript

 
Album met in manuscript de titel "Door de navolgende ingezetenen van Beekbergen is dit album (...) als blijk van hulde en waardeering aangeboden aan J. Boks, brievengaarder, bij gelegenheid van zijn 25 jarige ambtsvervulling, 1 October 1856-1881. 8o, 50 pag, goud op snee.
Op iedere pagina de naam van een ingezetene met diens beroep. Veel papierfabrikanten en ook o.m. H. Holtmans, societeitshouder, G. Boks, molenaar, W.J.H. Verkouteren, notaris, J.A. Heermans, directeur v.h. Beekbergerwoud, J.Th. Boks, molenaar, P.J. Israel, predikant, J. Doorenbos, predikant, J. van Eikeren, opzichter o.d. zalmteelt, J.H. Pottkemper, genealogist. M14297
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58111
€  250.00 [Appr.: US$ 276.74 | £UK 214.5 | JP¥ 30036]
Catalogue: BOKS Manuscript

 
ALKMAAR, DILHOFF, HALFMAN Aantekeningen uit de 18e eeuw (uit een familiebijbel?) betr. de geboorten van 5 kinderen van ... Dilhoff en Anna Geertruy Halfman, 1764-1778 en van het overlijden van laatstgenoemde, 1779. 1 blad, folio, manuscript.
De kinderen werden gedoopt “in de kapel te Alkmaar”. M5500
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 13486
€  113.00 [Appr.: US$ 125.09 | £UK 97 | JP¥ 13576]
Catalogue: Manuscript

 
ALKMAAR --- Toespraak gehouden door Alkmaars stedenmaagd 15 Juli 1877. Manuscript gedicht, plano, 3 pag.
Op een zilveren bruiloft. M9828
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44928
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 21.5 | JP¥ 3004]
Catalogue: Manuscript

 
ALPHEN AAN DEN RIJN, LINSCHOTEN, CHANFLEURY Exemplaar van het boekje Korte schets der godlijke waarheden ... door J. d'Outrein, Amsterdam 1736, met op schutblad: `Dit boekske, zijnde de derde prijs van de Eerste Tafel, word als een vreugdegift vereert aan Gerrit Linschoten, toen hij, oud zijnde 16 jaren en 5 maanden, vaerdig en vrijmoedig openbaar in het Choor van de Alphense kerk ten aenhoren & tot verwondering van een groot getal menschen, uit het geheugen opzeide niet alleen den ganschen brief aen den Romeinen, den brief van Jacobus, den I en II brief van Petrus, den I, II en III brief van Johannes en den brief van Iudas, maer daerenboven ook nog allen de stukken van de Hervormde Christ. Geloofsbelijdenis ...' Getekend: Alphen 19 October 1740, u leeraer J.C. Chanfleury, predikant te Alphen. Gebonden in half perkament.
Chanfleury (1699-1755) was van 1731 tot zijn dood predikant te Alphen aan den Rijn. M4012.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 12717
€  361.00 [Appr.: US$ 399.62 | £UK 309.5 | JP¥ 43372]
Catalogue: Manuscript

 
ALPHEN; SCHAAP--- Bewijs van onvermogen voor Klaas Schaap, d.d. Alphen, 26-9-1834. Manuscript, 1 pag.
Getekend J.J. Ooijkaas, burgemeester. M9118
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44220
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 21.5 | JP¥ 3004]
Catalogue: Manuscript

 
ALPHEN, VAN; HONINGH; JONGENEEL; STORT--- Dichtbundel in manuscript en poesie album/poeziealbum betreffende Honigh-Van Alphen. 1844-1901.
I) Verzenboek/Dichtbundel, met verzen van Marius Wilhelm Lodewijk van Alphen (1828-1919), hoofdcommies min. v. financien en wethouder van Voorburg, d.d. 1864, opgedragen aan en geschreven voor Renske Stort. (Mooi album, goud op snee, de verzen vormen een acrostichon op haar naam). Hij was in 1853 gehuwd met Arinette M. Eland en zij hadden o.a. een zoon, J.W. van Alphen (1860-1937) die huwde met Johanna Jongeneel (1862-1938), dochter van E.F.S. Jongeneel en Guurtje Honigh (zie album amicorum boeknummer 44447). II) Poesie-album van Guretta E.A.M. van Alphen (1886-1933), verpleegster Wilhelminaziekenhuis te Nijmegen, dochter van J.W. van Alphen en Joh. P. Jongeneel, met 20 meest Haarlemse bijdragen uit de jaren 1896-1901, o.a. van moeder, grootmoeder, tante Marie, J. van Alphen, voorts van E. Staal, Corry Janssen van Raay, H. en C.P. van Maaswinkel, H.M. en Paula Calkoen, Annie Droste, Helena Robert, Bartha v. Niekerk, Cato Rutgers en Anna van der Hout. Voorkant beschadigd. III) Los Gedicht op jubileum als verpleegster bij Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, 1911, voor Guretta van Alphen, geschreven door A. Hattinga.l m14740
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59553
€  195.00 [Appr.: US$ 215.86 | £UK 167.25 | JP¥ 23428]
Catalogue: Manuscript

 
AMELAND; COLTERMAN; CLINCKAERT--- Passage uit rekening van Johan Colterman, rentmeester van Kennemerland en Westfriesland, d.d. 1615, betr. betaling van 8 gouden Philips schilden door Ameland. Manuscript, folio, 1 pag.
Naam: Philips Clinckaert. M10386
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45486
€  48.00 [Appr.: US$ 53.13 | £UK 41.25 | JP¥ 5767]
Catalogue: Manuscript

 
AMELAND; TERSCHELLING--- Verklaring van keizer Philips d.d. 1-5-1441 dat inwoners van Medemblik en Enkhuizen de ingezetenen van Terschelling en Ameland beroven. Manuscript, folio, 3 pag. (17e eeuwse kopie).
De ingezetenen van Terschelling en Ameland betalen altijd hun belasting, dus het beschadigen aan lijf en goederen mag niet meer. M10390
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45490
€  225.00 [Appr.: US$ 249.07 | £UK 193 | JP¥ 27032]
Catalogue: Manuscript

 
AMELONSE, V. WESSEM, TROMER--- Extracten uit diverse resolutien Staten van Holland d.d. 1728 en 1729, betr. N. Amelonse, clerc op de griffie, N. van Wessem, Nicolaas Tromer. Manuscript, folio, 38 pag.
M12138
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48278
€  75.00 [Appr.: US$ 83.02 | £UK 64.5 | JP¥ 9011]
Catalogue: Manuscript

 
AMERIKA, MARTIN STEPHAN, LUTHERSE KERK--- 17 brieven van Martin Stephan jr., zoon van de lutherse predikant Martin Stephan sr. (1777-1846) d.d. Dresden en Wisconsin 1842-1855, gericht aan de consul van de Verenigde Staten te Leipzig dr. J.G. Flugel. Manuscripten, ca. 30 pag.
Stephan sr. was organisator van de Saksische emigratie naar Amerika, met name naar St. Louis in Missouri. Daar werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag en werd afgezet als predikant. In deze brieven van zijn zoon veel informatie over deze emigratie. M12088
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48229
€  295.00 [Appr.: US$ 326.56 | £UK 253 | JP¥ 35442]
Catalogue: Manuscript

 
AMIJA ESSER--- Brief van Amija Esser, d.d. Amsterdam 1845, aan W.D. Sweijs te Barneveld, manuscript, 4 pag.
Zij waren in Amsterdam kantoorgenoten op een notariskantoor. Veel nieuws over kantoor en vrienden. M10228
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45327
€  28.00 [Appr.: US$ 31 | £UK 24.25 | JP¥ 3364]

 
AMSTERDAM, DYSERINCK Briefje van het Uitvoerend Comité Aprilfeesten Amsterdam 1887, aan C. Dyserinck, betreffende insigne. 1 p.
M4022
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 12721
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 21.5 | JP¥ 3004]
Catalogue: Manuscript

 
AMSTERDAM, HULSTMAN, HAPPE--- Elf stukken betr. een huis aan de Lange Leidse Dwarsstraat, achter het Aalmoezeniersweeshuis, tussen Leidse Kruisstraat en Spiegelgracht. Manuscripten, 18e en 19e eeuw. Hierbij 2 charters op perkament: 1740 met zegel van Andries Munter en 1761 met zegels van W.G. Dedel en J.E. Huijdecoper van Maarsseveen.
Eigenaren: Hulstman, van Gulik, Goedbled, v. Tiel, Nagel, Lutgers, v. Rekum, Liemans, Happe, Warnsinck, Tieling. M11018
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 46101
€  325.00 [Appr.: US$ 359.77 | £UK 278.75 | JP¥ 39046]
Catalogue: Manuscript

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page