Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 6
Previous page - Next page

 
Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
's Gravenhage, Giunta d'Albani, 1842,187 pages, original paper on board binding, literary society founded in 1834 in the Hague with supposed anti-catholic sentiments, contributions in this edition by: J.J.F. Noordziek, W.J.A. Jonckbloet, L.R. Beijnen, J.J.L. ten Kate and S.J. van de Bergh.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65824
€  74.75 [Appr.: US$ 79.86 | £UK 64.25 | JP¥ 12322]
Catalogue: Literature

 
Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
's Gravenhage, Giunta d'Albani, 1843,194 pages, original paper on board binding, literary society founded in 1834 in the Hague with supposed anti-catholic sentiments, contributions in this edition by: W.P. van Stockum, J.L. van der Vliet, J.J.F. Noordziek, and D. Veegens.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65825
€  74.75 [Appr.: US$ 79.86 | £UK 64.25 | JP¥ 12322]
Catalogue: Literature

 
Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
's Gravenhage, Giunta d'Albani, 1844,181 pages, original paper on board binding, literary society founded in 1834 in the Hague with supposed anti-catholic sentiments, contributions in this edition by: W.P. van Stockum, L.R. Beijnen, K.N. Meppen, S.J. van den Bergh, nd D. Veegens.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65826
€  74.75 [Appr.: US$ 79.86 | £UK 64.25 | JP¥ 12322]
Catalogue: Literature

 
H[oogvliet], J[an] M[arius]
Mengelingen ten voordeele des vaderlands uitgegeven. Delft, B. Bruins, 1831.
8°: [6] 116 [2] pp. Oorspr. bedrukt karton. Lit.: F & vd B p.369 Van Doorninck I, 291; Saalmink II, p.1253l Zeven lichtvoetige voordrachten over klassieke onderwerpen van de jurist en letterkundige Hoogvliet (Schiedam 1799 - Delft 1835). Hij was achtereenvolgens rector van de Latijnse school in Bommel en Delft. Aardig is het opstel over de baard.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8418
€  86.25 [Appr.: US$ 92.15 | £UK 74 | JP¥ 14218]
Catalogue: Literature

 , Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek
Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek
Dordrecht, Hendrik de Haas, 1785-1786, two of four volumes, 8vo., paper bound, volume I: (6)+360 pp., volume II: (8)+524 pp. After page 122 the numbering is mistakingly continued as 223 etc. in stead of 123 etc. The last page is therefore numbered as 524 but actually should be page 424. The order of the signatures is not interrupted, so no content is missing. The paper on the spine is somewhat worn and there are waterstains. Portrait silhouette in volume two by J.C. Rendorp with poem by A.J. Verbeek. Some decorative floral vignettes between texts.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65394
€  143.75 [Appr.: US$ 153.58 | £UK 123.25 | JP¥ 23696]
Catalogue: Literature

 
[Brauw, J. de]
Mijne emigratie in Duitschland, Engeland en Ierland, in de jaren 1799 - 1802; met een verslag omtrent de Hollandsche Brigade in dienst van Groot-Brittannien, onder bevel van Z.D.H. den heere Erf-prins Van Oranje Nassau, alsmede eene korte beschrijving van eenige bijzonderheden te Londen, opgeteekend gedurende mijn verblijf aldaar in het jaar 1804. Utrecht, N. van den Monde, 1837.
8°: [2] 4, 296 pp. Met een lithografie van L. Leveque naar J. Hilverdink. Oorspr. omslag Lit.: Tiele 471; Van Doornink II, 267l De auteur noemt zich op de titelpagina schrijver van de 'Herinneringen eener Reize naar Nieuw York'. Dat boek, in 1833 in Leiden bij C.C. van der Hoek verschenen, is geschreven door J. de Brauw. De Brauw was officier in het leger van de Republiek, maar na
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7161
€  258.75 [Appr.: US$ 276.45 | £UK 221.75 | JP¥ 42653]
Catalogue: Literature

 
[Effen, Justus van]
Le Misantrope. Nouvelle edition revue & augmentée de plusieurs discours importans. Den Haag, Jean Neaulme, 1726. [2 delen]
12°: [vol. 1:] pi1
¶ 8 A-T 12 V 2 X 8, gepag.: [2] 16, 459 [1] [14] pp; [vol. 2:] pi1 A-V 12 X 8 Y 6, gepag.: [2] 496 [12] pp. Titelpagina in zwart en rood gedrukt met in het gegraveerd vignet: "Indesinenter". Leer, ruggen goudgestempeld, titelschildje deel 1 beschadigd, verder goed exemplaar. Lit.: Buijnsters, Justus van Effen (1684-1735). Leven en Werk (Utrecht 1992) Buijnsters (Van Effen) 1.2; Buijnsters (Spect) 113l 'Le Misantrope' is niet alleen het eerste spectatoriale tijdschrift van Justus van Effen (Utrecht 1684 - Den Bosch 1735), maar ook de eerste 'spectator' op het Europese vasteland. Het verscheen in 85 wekelijkse afleveringen van elk 8 bladzijden octavo van
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7414
€  569.25 [Appr.: US$ 608.18 | £UK 487.75 | JP¥ 93838]
Catalogue: Literature

 
K.
[Het misverstand, of Elk is een dief in zijne nering. Blijspel, met zang. Leiden, Leendert Herdingh, 1811.]
8º: A-D 8 (-A1) E 4, gepag.: 3-71 [1] pp. Oorspronkelijk omslag, titelpagina ontbreekt. Lit.: Van Aken I, p.499; Saalmink II, p.1276l In het met K. te Ouderkerk aan de IJssel ondertekend voorwoord beroemt de auteur zich er op een oorspronkelijk stuk te hebben geschreven, in een tijd waarin "bijna alles wat in dit vak verschijnt, vertalingen zijn, waarvan er vele wel achterwege hadden mo
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8510
€  28.75 [Appr.: US$ 30.72 | £UK 24.75 | JP¥ 4739]
Catalogue: Literature

 
K.
Het misverstand of Elk is een dief in zijne nering. Oorspronkelijk Hollandsch blijspel met zang. 2e druk. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1834.
8°: A-E 8, gepag.: 80 pp. Oorspronkelijk omslag. Lit.: Van Aken I, p.499
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8511
€  28.75 [Appr.: US$ 30.72 | £UK 24.75 | JP¥ 4739]
Catalogue: Literature

 
Momus, of De vrolijke spectator van den ouden en nieuwen tijd
Rotterdam, N. Cornel en J. Pippijn, 1823, ii,160 pages, marbled paper on board binding, spine damaged, Saakes 8 (1824), p. 14
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65784
€  143.75 [Appr.: US$ 153.58 | £UK 123.25 | JP¥ 23696]
Catalogue: Literature

 
Morgenrood, Nieuwe mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
's Gravenhage, Giunta d'Albani, 1840, 195 pages, original paper on board binding, literary society founded in 1834 in the hague with supposed anti-catholic sentiments, contributions in this edition by: "V. S."(Van Stockum), L.R. Beijnen, C.J. van Heel, D. Veegens.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65822
€  74.75 [Appr.: US$ 79.86 | £UK 64.25 | JP¥ 12322]
Catalogue: Literature

 
[Vries, Jan David de]
Na het studenten-leven. Typen. Een vervolg op Klikspaan's Studenten-typen. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1847.
8º: 232 pp. Oorspronkelijk omslag, rug gerepareerd Van Doorninck II, 387 Luger, 'Johan de Vries, student-autheur te Leiden', in: Wie las wat in de negentiende eeuw (Utrecht 1997); Robijns, Radicalen in Nederland (1840-1851) (Leiden 1967); Vinken, ‘Jan de Vries, pamflettist, 1819-1855’, in: Tirade 49 (2005), p. 109-127; F & vd B p.858l Typologieën die als een "follow-up" kunnen worden beschouwd van Kneppelhouts studentenschetsen die van 1841 tot 1844 waren verschenen. De auteur is Jan de Vries (Amsterdam 1819 - Antwerpen 1855), aanvankelijk schrijver van veelgelezen, maar door de kritie
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18603
€  201.25 [Appr.: US$ 215.01 | £UK 172.5 | JP¥ 33175]
Catalogue: Literature

 , De Nederlandsche raadselvriend : een zeven-honderdtal uitgezochte raadsels, onderhoudende, leerzaam en zedelijk : toegewijd aan de beschaafde jeugd
De Nederlandsche raadselvriend : een zeven-honderdtal uitgezochte raadsels, onderhoudende, leerzaam en zedelijk : toegewijd aan de beschaafde jeugd
Amsterdam, G. Portielje, 1834, 2nd edition, (6)+130+(2)pp. engraved titlepage with vignette by J. Steyn/D. Sluyter, original tooled linen binding, gilt title on crisp spine, very good and clean copy. Interesting book with 700 riddles (answers at the end of the book).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 71321
€  172.50 [Appr.: US$ 184.3 | £UK 147.75 | JP¥ 28436]

 
[Desfontaines, Pierre François Guyot]
De nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, zoon van den kapitein Gulliver. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Isaac van der Kloot, 1731. [2 delen]
8°: [vol. 1:]
¶ -2* 8 (-*8, blanco) 3* 2 A-O 8 P 4, gepag.: [34] 232 pp.; [vol. 2:] A-N 8 O 6, gepag. 3-219 [1] pp. Tegenover beide titelpagina's frontispieces met afbeeldingen van een zeilend en een voor anker liggend schip. Titelpagina's in zwart en rood gedrukt en met een identiek gegraveerd vignet door E.L. Creite. Niet oorspr. omslag en schutbladen, ruggen ontbreken, binnenwerk goed. Lit.: Jagtenberg, Jonathan Swift in Nederland (Deventer 1989). Buisman 748; Muller 177; Scheepers II, 625; Waller 651; Buijnsters (Imaginaire reisverhalen, in: Ned. lit. 18e eeuw) 16; Jagtenberg 58
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7352
€  488.75 [Appr.: US$ 522.18 | £UK 418.75 | JP¥ 80568]
Catalogue: Literature

 
[Maurik, Justus van]
Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, uitgesproken op de Bruiloft van Kloris en Roosje, den eersten Januari 1877, door de heer J.H. Albregt en mevrouw Chr. Stoetz in den stads schouwburg, onder direktie van de vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Amsterdam, erven H. van Munster & Zoon, 1877.
8°: 18 pp. Bedrukt papieren omslag. Hilman, Ons Tooneel, p. 343
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8994
€  28.75 [Appr.: US$ 30.72 | £UK 24.75 | JP¥ 4739]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - Next page