Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 5
Previous page - Next page

 
[Beets, Nicolaas]
Kuser. Een verhaal door den autheur van José. Haarlem, Erven F. Bohn, 1835. [Gebonden met:] Guy de Vlaming. Een verhaal. Haarlem, Erven F. Bohn, 1837.
8°: 13 , 78; [10] 111 [1] pp. Op de titelpagina van Guy de Vlaming een gravure door H.W. Couwenberg naar N. Beets van het middeleeuwse slot Poelgeest bij Koudekerk. Half leer, mooi exemplaar. Lit.: Beetscollectie 1835bl [Zie nrs 394 (Kuser) en 396 (Guy de Vlaming)]
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6893
€  172.50 [Appr.: US$ 184.3 | £UK 147.75 | JP¥ 28436]
Catalogue: Literature

 
[Post, Elisabeth Maria]
Het Land, in brieven. 3e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
8º: pi1
¶ 4 A-X 8, gepag.: [10] 336 pp. Op de gegraveerde titelpagina een vignet door Reinier Vinkeles en vier platen, gegraveerd door Hermanus Vinkeles naar J. Buijs. Latere linnen band, vochtvlekken. Broos p.20; Mateboer 857; Paasman p.111 Brandt Corstius, Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw (Amsterdam 1955); Van Elferen, ''Gij zult op mijn zerk wenen...' Sentimentele, metafysische en performatieve tranen in Elisabeth Maria Posts Het Land', in: De Achttiende Eeuw 38 (2006) 1; Paasman, Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek (Amsterdam 1973); Post, Het Land, in brieven. Met een toelichting van Bert Paasman (Amsterdam 1987); Schenkeveld-van der Dussen, 'Landelijke liefdes. Elisabeth Maria Post', in: Met en zonder lauwerkrans (Amsterdam 1997); F & vd B p.621l Eerste, anoniem verschenen en uitstekend ontvangen brievenroman van Elisabeth Maria Post (Utrecht 1755 - Epe 1812). Het boek - een correspondentie tussen twee vriendinnen waarin naast het uitwisselen van heftige emoties de (Gelderse) natuur een heel belan
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17784
€  224.25 [Appr.: US$ 239.59 | £UK 192.25 | JP¥ 36966]
Catalogue: Literature

 
Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1859
Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1859, xii,352 pages, half linnen binding, marbled boards, blind stamp on flyleaf of J.P. Revers, boek- en papierhandel, leesinrigting, Voorstraat, G, 33, Dordrecht,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65465
€  57.50 [Appr.: US$ 61.43 | £UK 49.25 | JP¥ 9479]
Catalogue: Literature

 
Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1860
Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1860, xii,384 pages, half linnen binding, marbled boards, blind stamp on flyleaf of J.P. Revers, boek- en papierhandel, leesinrigting, Voorstraat, G, 33, Dordrecht,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65466
€  57.50 [Appr.: US$ 61.43 | £UK 49.25 | JP¥ 9479]
Catalogue: Literature

 
Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1861
Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1861, xii,400 pages, half linnen binding, marbled boards, blind stamp on flyleaf of J.P. Revers, boek- en papierhandel, leesinrigting, Voorstraat, G, 33, Dordrecht,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65467
€  57.50 [Appr.: US$ 61.43 | £UK 49.25 | JP¥ 9479]
Catalogue: Literature

 
Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1862
Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1862, xii,368 pages, half linnen binding, marbled boards, blind stamp on flyleaf of J.P. Revers, boek- en papierhandel, leesinrigting, Voorstraat, G, 33, Dordrecht,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65468
€  57.50 [Appr.: US$ 61.43 | £UK 49.25 | JP¥ 9479]
Catalogue: Literature

 
[Page, Jacobus]
Lessus Gallicus ofte Fransche treur-klagt op den dag van hun vertrek gestiert tot de Nederlanders, ontlit, breed uytgeleyt, ende door eenen Nederlandschen poët het Fransch volk opgedraegen, seer nauwkeurig overgeset uyt het Latyn in de Nederlandsche taele; daer by gevoegt Nederlandsche bly-gedichten, gelukwenschen, &c. [Antwerpen], [z.n.], [1748].
8º: pi 2 A 6 B 4 C 4 D 2 (-D2, blanco?), gepag.: [4] 30 pp. Zonder omslag. Lit.: Niet in Knuttel; Smeyers, Vlaams Taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw (Gent 1959). L2656l Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk in het Latijn geschreven, anti-Franse spotdicht 'Lessus Gallicus' uit 1748. Auteur is de augustijner pater Jacobus Page (1708 - 1785), die filosofie en theologie doceerde in de abdij van Sint-Truiden. Hij schre
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17696
€  109.25 [Appr.: US$ 116.72 | £UK 93.75 | JP¥ 18009]
Catalogue: Literature

 
Lettervruchten ingezameld van wege het Departement Sluis (in Vlaanderen) der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Jaargang 1826.
Sluis (in Vlaanderen), T.J. Jansen, [1826], ii, 240 pages, 1st - 6th aflevering of this periodical bound in one volume. marbled boards, spine repaired with blind paper.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65248
€  201.25 [Appr.: US$ 215.01 | £UK 172.5 | JP¥ 33175]
Catalogue: Literature

 
Het leven van Tyll Uilenspiegel. In Holland.
[no place, no publisher], 1790, 416 pages, complete two parts in one volume, engraved frontispiece representing Tyll Uilenspiegel, several plates, half tooled leather binding, ornaments on spine show wear and tear, gilt lettering on spine, bookplate of Mr. H.D.M. Knol, the author has a witty pen and his style resembles the work of someone like Van Woensel (cf. the occurence of many medical facts and anecdotes in the text). In "narede van den uitgever"(page 407) the author points out that he merely used the figure of Uilenspiegel as a 'vehiculum' for his thoughts. Buisman 1380, Waller 1073, 1 copy in Muller. Scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65112
€  287.50 [Appr.: US$ 307.16 | £UK 246.25 | JP¥ 47393]
Catalogue: Literature

 [DEFOE, DANIEL],, Het leven en de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond Eiland, gelegen op de Kust van America, by de mond van de Rivier Oronooque. Alles door hem zelfs beschreven, nu uit het Engels vertaald, en met Figuren benevens een nette Kaart zyner zwerving verrykt.
[DEFOE, DANIEL],
Het leven en de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond Eiland, gelegen op de Kust van America, by de mond van de Rivier Oronooque. Alles door hem zelfs beschreven, nu uit het Engels vertaald, en met Figuren benevens een nette Kaart zyner zwerving verrykt.
Amsterdam, Jansoons van Waesberge, 1735, 8vo., half linen binding with decorative endpapers, 730 pp. (volume 1 (of three) in two parts, one titlepage, continuously numbered: between the two parts,some pages are missing (391-394), worn condition, loose spine board, exposed corners, some tears, waterstains, signs of worming, engraved frontispiece, woodcut vignette on titlepage, some decorative initials and ten full page engravings with caption. Lit.: Staverman, "Robinson Crusoe in Nederland: een bijdrage tot de geschiedenis van den roman in de XVIIIe eeuw" (1907), Mateboer, "Bibliografie van het Nederlanstalig narratief fictioneel proza 1701-1800" (1996). Ex libris: G.A. van der Steur (armorial bookplate).l The first part of this famous work by Daniel Defoe was translated in Dutch in 1720. The next year a reprint was published. The second part was not as popular. Nevertheless, in 1722 the third part was translated to Ducth as well. In the years 1735 and 1736 a second edition was published by the same publisher, following the first edition accurately. More editions would follow by different publishers and with different compositions. Here we have the first volume in two parts of the second edition, richly illustrated with beautiful engravings.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65776
€  408.25 [Appr.: US$ 436.17 | £UK 349.75 | JP¥ 67298]
Catalogue: Literature

 
[BRANDT, GEERAERT],
Het leven van den beroemden prins der Nederlandsche dichteren. Joost van den Vondel; : behelzende: zyn afkomst; vertrek uit zyn vaderland (...), benevens een aantal grafschriften en lykdichte
Amsterdam, J.B. Elwe boekverkooper op den hoek van de Pypemarkt en Dam [1772]. 14x22 cm. [2] 109 [39] pp. With engraved portrait of Vondel by Jac. van den Bergh. Former owners name on first endpaper (=A. Eikelenstam). Contemporary boards.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66110
€  109.25 [Appr.: US$ 116.72 | £UK 93.75 | JP¥ 18009]

 
[HAAR, B. TER],
Leven- en karakterschets en letterkundige verdiensten van Mr. Jeronimo de Vries, aangeboden door Jo. de Vries Jzn
Offprint Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1853l Original wrappers. Titlepage lacks piece of paper. 39 pp. Jeronimo de Vries (1776-1853) was a Dutch poet, civil servant and lawyer.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68255
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP¥ 6635]
Catalogue: Literature

 [KLINGER, F.M. VON],, Leven van doctor Faustus naar den derde druk, uit het Hoogduitsch vertaald. Met plaaten.
[KLINGER, F.M. VON],
Leven van doctor Faustus naar den derde druk, uit het Hoogduitsch vertaald. Met plaaten.
Amsteldam, Gerbrand Roos, 1804, vi+305+5 pages, engraved titlepage with portrait of Dr. Faustus, other plates, half linnen binding marbled boards, spine loose, owners name in ink: D.J. Swart Visser, waterstain on first few pages, with plates,story of Doctor Faustus written by Friedrich Maximilian von Klinger (1752-1831), Saakes 4 (1804), p. 36; Buisman 1092.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65087
€  74.75 [Appr.: US$ 79.86 | £UK 64.25 | JP¥ 12322]
Catalogue: Literature

 
[Pfeil, J.M.],
Luimige en ernstige opschriften en advertentien, deur en vensterbriefjes, memorieblaadjes en grafschriften, conjugatien en naamspelingen, vlag- en muurschriften, parodien enz., door J.M.P., Amsterdam, Bom, 1860.
Origineel bedrukt omslag,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56792
€  46.00 [Appr.: US$ 49.15 | £UK 39.5 | JP¥ 7583]

 
Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Dertiende Zamenkomst voor de maand July - December 1722
Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1722, complete half year set of 6 monthly installments (July - December 1722), 784 pages, 6 engraved titlepages, 6 engraved frontispieces (one damaged), some damage by worm in middle of book, full vellum binding, spine damaged, corners frayed, this periodical was published between 1721 and 1771, 1722 was the second year. This edition contains supposed discussions by already deceased people, Henry IV of France and Count Coligny, Cardinals Richelieu and Mazarin, Count Turenne and Duchess de la Valiere, Pope Sixtus V and Joan Baptist Moliere, Seven wisemen from Greece and the court jester.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65919
€  258.75 [Appr.: US$ 276.45 | £UK 221.75 | JP¥ 42653]
Catalogue: Literature

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - Next page