Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 3
Previous page - Next page

 
[Woensel, Pieter van]
État présent de la Russie. St. Petersburg & Leipzig, 1783.
8º:
¶ /N 8 A-M 8 O 4 (O4 blanco), gepag.: 8, 206 pp. Op de titelpagina een silhouetportret van Catharina II van Rusland. Papieren omslag, N-katern abusievelijk samengevoegd met *-katern, maar compleet exemplaar, onopengesneden. Pieter van Woensel, Amurath-effendi, Hekim-Bachi. Ingeleid en geannoteerd door J.J. van Wesselo. Klassiek Letterkundig Pantheon 200 (Zutphen z.j.)l Vertaling van 'De tegenwoordige staat van Rusland' (1781), waarin veel feiten en feitjes staan over het Russische rijk, door Van Woensel verzameld tijdens een achtjarig verblijf in St. Petersburg, waar hij werkzaam was als arts bij het Adellijk Land-cadet
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18860
€  569.25 [Appr.: US$ 608.18 | £UK 487.75 | JP¥ 93838]
Catalogue: Literature

 
[PAULL, H.B.],
Ethel Seymour. - charity hopeth all things
New York, American Tract Society, 112 pages, original linnen binding, some soiling to woodengraved frontispiece and plate by Winham Arnold, Armorial bookplate of G.A. van der Steur
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64901
€  46.00 [Appr.: US$ 49.15 | £UK 39.5 | JP¥ 7583]
Catalogue: Literature

 [MANDELE, E.C.M. VAN DER],, Etiquette voor heeren
[MANDELE, E.C.M. VAN DER],
Etiquette voor heeren
Utrecht, H. Honig, [appr. 1911], 2nd enlarged edition, 148 pages, attractive original illustrated hardcover binding,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65447
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP¥ 6635]
Catalogue: Literature

 , Europeesche krygs-roman of heldendaden en liefdesbedryven  der vorsten van Europa. Derde deel.
Europeesche krygs-roman of heldendaden en liefdesbedryven der vorsten van Europa. Derde deel.
[Utrecht], publisher unknown, [1728], 8vo., full parchment spitsel binding (spitselband) with (faded) handwritten title on spine, 276 +7 pp., parchment and flyleaves somewhat stained, loose titlepage (half title), incomplete (just the third part), literature: Buisman 1960. l Ex libris: De jonge van Zwynsbergen, with family crest. Designed by Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994). She was a versatile artist who designed - among other things - books and bookplates. The Stedelijk Museum of Amsterdam has several designs in its collection, including this ex libris design. This title was not found in the collection of the KB or in the online catalogue WorldCat (22-11-2019).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64461
€  172.50 [Appr.: US$ 184.3 | £UK 147.75 | JP¥ 28436]
Catalogue: Literature

 
[Mouffle d'Angerville]
De Fransche spion, of De geheimen van het hof van Lodewyk den XV. Door eene meesterlyke hand vertaald uit het Frans. Amsterdam en Harlingen, Petrus Conradi en V. van der Plaats, 1781.
12°:
¶ 2 A-S 12 T 4, gepag.: [4] 440 pp. Oorspronkelijk omslag, gekartonneerd. Buisman 1670; Mateboer 426; Muller 259; de Vries 351; Scheepers II, 684l Gedeeltelijke vertaling van het in 1781 in Londen verschenen vierdelige werk 'Vie privée de Louis XV, ou principaux événemens, particularités et anecdotes de son règne'. In Buisman en Mateboer komt hetzelfde werk ook voor onder de titel "De Klappende Spi
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9072
€  258.75 [Appr.: US$ 276.45 | £UK 221.75 | JP¥ 42653]
Catalogue: Literature

 
Gedenkboek bij gelegenheid van het 2e lustrum van de Debatingclub "Cassiciacum" gevestigd op het gymnasium Augustinianum te Eindhoven 1919-1929
1929, 47 pages with text and advertisments, two short introductions about the history of the debatingclub. Armorial bookplate of G.A. van der Steur
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64053
€  63.25 [Appr.: US$ 67.58 | £UK 54.25 | JP¥ 10426]
Catalogue: Literature

 
[HALL, MAURITS CORNELIS VAN],
Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. Met platen.
Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1832, 2nd improved edition, XXV+211 pages, 2 engravings by Daniël Veelwaard after Jacob Smies, paper on board binding, phantasy book about non existant people. Te Winkel VI, p.443 Buisman 754; Van Doorninck I, 34; Saalmink I, p.105; Scheepers II, 134. Zowel de heer Van Arkel als de heer Bril junior zijn ontsproten aan Van Halls fantasie. De gedenkschriften beschrijven een periode uit het leven van de rentenierende timmerman Frank van Arkel en zijn Brigitta.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64737
€  109.25 [Appr.: US$ 116.72 | £UK 93.75 | JP¥ 18009]
Catalogue: Literature

 
[Kersteman, Franciscus Lievens]6
Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
4°:
¶ 4 (-*4, blanco) A-V 4, gepag.: 6, 160 pp. Oorspr. karton. Lit.: Buijnsters, 'Een auto-bibliografie van Franciscus Lievens Kersteman', in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 43 (1979); Ter Horst, Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier (Amsterdam 1937); Van Iterson, 'Franciscus Lievens Kersteman en zijn gedwongen verblijven te Rotterdam', in: Rotterdams jaarboekje 1951; Van der Plank, Inleiding en toelichtingen bij 'Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden schilder en schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten doctor en astrologist Ludeman' (Deventer 1986); Stegeman, 'Eendagspromoties aan de Gelderse universiteit', in: Bijdragen en mededelingen Vereniging Gelre 86 (1995) Buisman 1037; Forum IV, 2015; Ter Horst 19; Mateboer 443; Scheepers II 838l Biografie van de Amsterdamse astrologische genezer Ludeman en zijn vriendin Britta. In het voorwoord verklaart Kersteman 27 jaar na Ludemans dood tot de beschrijving van zijn "levensgevallen" te zijn gekomen, omdat hij destijds goed met hem bevriend is ge
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8574
€  373.75 [Appr.: US$ 399.31 | £UK 320.25 | JP¥ 61611]

 
A.E.
De gefnuikte heerschzucht. Zinnespel. Utrecht, Johannes van Driel, 1782.
8°:
¶ 4 A-B 8, gepag.: 8, 31 [1] pp. Gegraveerd titelvignet. Halfbazaan, mooi exemplaar. Lit.: Van Aken I, p.467; CBMNL 3054l Het zinnespel is gericht tegen de Engelsen, met wie de Republiek sinds 1780 in oorlog was. Het wordt voorafgegaan door een drempelvers van de Zeeuwse dichter Jacobus Bellamy, ondertekend met Zelandus. Het gedicht is ook te vinden in diens 'Vaderlandsche g
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6725
€  51.75 [Appr.: US$ 55.29 | £UK 44.5 | JP¥ 8531]

 
[Geer, Anthony Gustaaf van Lintelo de] ps. A.v.P.
Gerijmd en ongerijmd. Horae successivae. Door A.v.P. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, S.L. van Looy, 1893.
8°: [8] 164, 12 pp. Linnen Lit.: NNBW IX, 272; Het geslacht de Geer (Oisterwijk 1893), p. 173l Onder pseudoniem en voor eigen rekening verschenen bundel gedichten van Gustaaf de Geer (1849-1896), van 1890 tot zijn overlijden rechter in de arrondissementsrechtbank van Haarlem en lid van verscheidene wetenschappelijke genootschappen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7651
€  51.75 [Appr.: US$ 55.29 | £UK 44.5 | JP¥ 8531]
Catalogue: Literature

 
[Geest, Wybrandus de (vert.)]
De gewaande tovery, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
8°: A-D 8 (D8 blanco), gepag.:61 [1] pp. Met titelvignet. Papieren omslag. Met de handtekening van schouwburgbestuurder A. van Rijneveld. Lit.: Van Aken II, p.341; CBMNL 7392
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7653
€  28.75 [Appr.: US$ 30.72 | £UK 24.75 | JP¥ 4739]
Catalogue: Literature

 
[Kersteman, Franciscus Lievens]
De goudmyn van doctor Ludeman, of Bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-oorlog, van 1785, 1786, en 1787, by wyze van voorzeggingen geschreeven aan Meester Franciscus, om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
4°: pi1 A-X 4 [Y] 2, gepag.: [2] 169 [3] pp. Met een ongesigneerde gegraveerde titelpagina door Jan Luyken. Mod. kunstleren band. Lit.: Arnhemse drukken 517; Bierens de Haan 2903; Forum IV, 2007; Ter Horst 37; Mateboer 554; Scheepers II 843; Luyken te boek 891; Van Eeghen/van der Kellen 498
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8582
€  224.25 [Appr.: US$ 239.59 | £UK 192.25 | JP¥ 36966]
Catalogue: Literature

 
[Oliphant-Wilson, Margaret]
Harry Muir. Een Schotsch familie-tafereel. Door den schrijver van Margaret Maitland enz. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1854. [2 delen]
8°: [6] 293 [3]; [6] 288 pp. Met identieke kleurenlitho's van C.W. Mieling op de twee titelpagina's Half linnen.l Margaret Oliphant-Wilson (1828-1897) debuteerde in 1849, op haar 21ste, met de roman 'Passages in the life of Margaret Maitland'. Het boek was onmiddellijk een groot succes; de drukken volgden elkaar snel op. Het was het begin van een uitermate vruchtbaar
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9167
€  74.75 [Appr.: US$ 79.86 | £UK 64.25 | JP¥ 12322]
Catalogue: Literature

 
V[ondel], J[oost] v[an den]
De heerlykheit der kercke, haer ingang, opgang, en voortgang. Begrepen in dry boecken. Door J.V.V.Amsterdam, Jan Lamsvelt, 1702.
4º: A-N 4, gepag.: 101 [3] pp. Met een titelvignet en 2 vignetten in de tekst door J. Lamsvelt. Modern karton, etiket op het schutblad: "Geschenk van Dr. W.G.J. van Koeverden aan de bibliotheek van het aartsbisschoppelijk klein seminarie. December 1932" Schuytvlot 96; Unger 663 Smit, Kalliope I, p.637-641 Te Winkel III, p.499l Omvangrijk leerdicht over de geschiedenis van de Kerk, voor het eerst verschenen in 1663.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18557
€  55.20 [Appr.: US$ 58.98 | £UK 47.5 | JP¥ 9099]
Catalogue: Literature

 
M[ees], A[nna] J[acoba]
Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes. In druk gegeven 5 Juni 1881. [z.p.].
8º: [8]136 pp. Linnen band, op schutblad met pen: "C.E.A.C. Mees-Moll". Nederlands Patriciaat 67 (1983) p.338l In eigen beheer uitgegeven dichtbundel. De auteur is Anna Jacoba Mees (Rotterdam 1847 - Leiden 1887), dochter van Rudolf Mees, lid firma R. Mees & Zoonen te Rotterdam. Zij zou in 1883 trouwen met prof. dr. D.E. Siegenbeek van Heukelom, hoogleraar anatomie
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9006
€  86.25 [Appr.: US$ 92.15 | £UK 74 | JP¥ 14218]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Next page