Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 11
Previous page - Next page

 
ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB.,
Verspreide Verhalen in proza. Eerste tot en met vierde deel
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879, complete 4 parts in two volumes, 264+266+252+257 pages, contemporary half linen bindings, gilt lettering on spine, side of spine of volume I is loose,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65625
€  57.50 [Appr.: US$ 61.31 | £UK 49.25 | JP¥ 9397]
Catalogue: Literature

 
Muzen-album
Muzen-album. 1849. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1849. [1 van 2 delen]
8º: [4] 12 [2] 236 [2] pp. Gelithografeerde titelpagina met vignet door C.W. Mieling en een portret in steendruk van Tollens eveneens door Mieling. Linnen, alleen eerste deel.l Bloemlezing uit de eigentijdse Nederlandse poëzie waarvan de opbrengst bestemd was voor het Weduwen-en-Weezen-Fonds. De bundel bevat ook een door Bilderdijk opgestelde Geschiedenis van het treurspel in Nederland, waarvan niet direct duidelijk is waarom di
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9093
€  55.20 [Appr.: US$ 58.86 | £UK 47.25 | JP¥ 9021]
Catalogue: Literature

 
Aletrino, A. e.a. (red.)
De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885- 1910. 's-Gravenhage 1910, 64 + 295 pag., wit kartonnen band met opdruk.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 36718
€  51.75 [Appr.: US$ 55.18 | £UK 44.5 | JP¥ 8457]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van
Aanspraak aan de leden des Oeconomischen Taks, departement Utregt, bij gelegenheid van de uitdeeling der prijzen op het spinnen, d. 5. April 1781. Gedrukt ten voordeele van het spinwerk en te bekomen voor een zesthalf. Utrecht, A. van Paddenburg, [1781].
8°: A 8, gepag.: 14 [2] pp. Omslag ontbreekt. Lit.: Buijnsters, Hieronymus van Alphen (Assen 1973), p.97 Buijnsters (Van Alphen) 18l De Oeconomische Tak was een zelfstandige onderafdeling van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem, in 1777 opgericht om de welvaart in Nederland te bevorderen. Dat gebeurde onder meer door het uitschrijven van prijsvragen en het belonen
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6756
€  57.50 [Appr.: US$ 61.31 | £UK 49.25 | JP¥ 9397]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van
Gedigten en overdenkingen. 2e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Ter gedagtenis. [Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1800].
8°: pi1
¶ 8 A-G 8, gepag.: [2] 16, 112 pp.; pi 20 (gesigneerd als: *1-3 (*4), A1-7 (A8-16)). Gegraveerde titelpagina met grafmonument voor Johanna Maria van Goens door Reinier Vinkeles. Half leer. Lit.: Buijnsters, Hieronymus van Alphen (Assen 1973), p. 302-308 Buijnsters (Van Alphen) 12a; 44l Deze tweede druk van de 'Gedigten en overdenkingen' verscheen in hetzelfde jaar als de eerste, en dat zou ook nog voor een derde druk gelden. 'Ter gedagtenis' bestaat uit een prozastukje en vijf gedichten, die handelen over - meest droevige - familiegebeu
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6751
€  97.75 [Appr.: US$ 104.23 | £UK 83.75 | JP¥ 15974]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van
Gedigten en overdenkingen. 3e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777.
8°: pi1
¶ 8 A-G 8, gepag.: [2] 16, 112 pp. Gegraveerde titelpagina met grafmonument voor Johanna Maria van Goens door Reinier Vinkeles. Oorspr. karton. Lit.: Buijnsters, Hieronymus van Alphen (Assen 1973), p. 302-308 Buijnsters (Van Alphen) 12b
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6752
€  57.50 [Appr.: US$ 61.31 | £UK 49.25 | JP¥ 9397]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van; Pieter Leonard van de Kasteele
Gedigten en overdenkingen. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Eerste stukjen. 4e druk Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1778.
8°:
¶ 8 (*1+pi1) A-G 8, gepag.: [2] 16, 112; pi 2 A-R 8 S 6 (-S6), gepag.: [4] 280 pp. Gegraveerde titelpagina met grafmonument voor Johanna Maria van Goens door Reinier Vinkeles. Half leer, stukje uit schutblad geknipt. Lit.: Buijnsters, Hieronymus van Alphen (Assen 1973); NNBW II, 477; zie over Van de Kasteele: NBBW VIII, 948 Buijnsters (Van Alphen) 12 en 7cl De 'Klaagzang' waarmee de 'Gedigten en overdenkingen' openen, betekende volgens Buijnsters een gewichtig keerpunt voor de Nederlandse literatuur: de doorbraak van de preromantiek. Het gedicht onderscheidt zich van de grafpoëzie van die tijd door een opmer
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6759
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP¥ 23491]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van
De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen.
Utrecht, wed. J. van Terveen, en zoon/G. van den Brink, jansz, 1786, 1st edition, 8°, vi,240 pages, original blue paper on board binding, title on spine, lit.: Buijnsters, Hieronymus van Alphen (Assen 1973) Buijnsters (Van Alphen) 27; Buijnsters (BNK) 611. Previously owned by W. Oldenhof, ink writing in flyleaf. l Van Alphen schreef het boek voor zijn drie zoons, Jan, Daniël François en Hieronymus, toen zij zich - respectievelijk 13, 14 en 15 jaar oud - gingen voorbereiden op hun belijdenis, omdat hij de bestaande katechisatieboekjes niet geschikt vond.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65292
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
Alphen, Hieronymus van
De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen. 4e druk. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1835.
8°:
¶ 4 (-*4) A-R 8 (-R8), gepag.: 3- 8, 269 [3] pp. Half leer. Franse titelpagina ontbreekt, op de titelpagina: Tot aandenken van E.J.W. Koch aan Dhr. W. v.d. Putte C.Z. te Middelburg Zeeland. Goed exemplaar. Lit.: Buijnsters (Van Alphen) 27.; Buijnsters (BNK) 611
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6745
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van
De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen. Derde druk, Utrecht, van Terveen , 1813
8°: Origineel karton, 269 pag. Lit.: Buijnsters, Hieronymus van Alphen (Assen 1973) Buijnsters (Van Alphen) 27; Buijnsters (BNK) 611l Van Alphen schreef het boek voor zijn drie zoons, Jan, Daniël François en Hieronymus, toen zij zich - respectievelijk 13, 14 en 15 jaar oud - gingen voorbereiden op hun belijdenis. Omdat hij de bestaande katechisatieboekjes niet geschikt vond, nam hij het
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6747
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van
Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1847.
8°: 70 pp. Half linnen, p. 31/32 en 71/72 ontbreken, op titelpagina (met inkt): “W.G. van Limburg Stirum heeft dit boek present gekregen van Tante Marie”.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6748
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van
Kleine bijdragen, tot bevordering van wetenschap en deugd. Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1796.
8°: pi1 A-N 8 O 4, gepag.: [2] 214 [2] pp. Oorspr. bedrukte kartonnen band. Lit.: Buijnsters, Hieronymus van Alphen (Assen 1973) Buijnsters (Van Alphen) 41
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6754
€  46.00 [Appr.: US$ 49.05 | £UK 39.5 | JP¥ 7517]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van; Katharina Wilhelmina Schweickhart; Marten Westerman; Francijntje de Boer
Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1787. [Gebonden met:] Gedichten voor kinderen. [2e druk]. Haarlem, François Bohn, 1813; [en met:] Gedichtjes voor kinderen. 3e druk. Amsterdam, Marten Westerman, [1825]; [en met:] Gedichtjens voor kinderen. Haarlem, François Bohn, [1822].
12°: pi1
¶ 2 A-D 12 E 2, gepag.: [2] 104 pp; pi1 A 8 B-E 12, gepag.: [4] 109 [1] pp.; pi1 A 8 B 4 C 8 D 4 E 8 F 4, gepag.: [2] 72 pp.; pi1 A-D 12 [E] 2, gepag.: [2] 96 [4] pp. Vier gegraveerde titelpagina's met vignetten, Van Alphen en Westerman ongesigneerd, Bilderdijk door Reinier Vinkeles en De Boer door Philip Velijn. Half leer, met op de rug ‘Gedichten voor kinderen’. Zowel uitgever Van Terveen als Bohn waarmerken de echtheid van de uitgave met hun handtekening. Op het schutblad met pen ‘M.D. Mandemaker’. Goed exemplaar. Lit.: Van Alphen, Kleine gedigten voor kinderen. Bezorgd door P.J. Buijnsters (Amsterdam 1998); Van Dokkum, 'Van Alphen's "Kleine Gedigten". De geschiedenis van een Nederlandsch Uitgevers-succes', in: Het Grafisch Museum (1934); Van Hattum, 'Vrouwe Bilderdijks Kindergedichtjes', in: Het Bilderdijk-Museum (1985); Jensen, 'Francijntje de Boer. Dichtende dienstmaagd', in: Met en zonder lauwerkrans (Amsterdam 1997); zie over Westerman: Frederiks & Van den Branden p. 879 Van Alphen: Waller 148; Forum I, 404; Buijnsters (BNK) 1427; Bilderdijk: Bilderdijk-Mus. p.56; Saalmink I, p.239; Waller 259; Westerman: Waller 1848; Forum I, 487; Saalmink II, p.2157; De Boer: Forum I, 429; Saalmink I, p.255l Met de uitgave van zijn eerste 'Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen' introduceerde Hieronymus van Alphen in 1778 een nieuw literair genre: poëzie speciaal voor kinderen geschreven in een voor hen verstaanbare taal. Het boekje en de twee vervolgen (17
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6757
€  684.25 [Appr.: US$ 729.63 | £UK 585.5 | JP¥ 111819]
Catalogue: Literature

 ALPHEN, HIERONYMUS VAN,, Mengelingen, in proze en poezy
ALPHEN, HIERONYMUS VAN,
Mengelingen, in proze en poezy
Utregt, Wed. J. van Terveen en Zoon, 1802, 3rd improved and enlarged edition, XII,355 pages, engraved titlepage (foxed), text clean, marbled boards binding, bottom of spine damaged. Scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65297
€  80.50 [Appr.: US$ 85.84 | £UK 69 | JP¥ 13155]
Catalogue: Literature

 
Alphen, Hieronymus van; Pieter Leonard van de Kasteele
Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782.
8°: pi 4 (-pi4) A-Z 8 2A 4, gepag.: [6] 368 pp. Half leer. Met ex libris van Garmt Stuiveling. Mooi exemplaar. Lit.: Buijnsters (Van Alphen) 22 l Achter de titelpagina is de titelpagina van het ook afzonderlijk verschenen derde stukje van de mengelpoëzie meegebonden. Het voorwoord dat daarop volgt, ging in 1772 vooraf aan het eerste stukje.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6758
€  74.75 [Appr.: US$ 79.71 | £UK 64 | JP¥ 12216]
Catalogue: Literature

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Next page