Antiquariaat Goltzius: Literature Vrouwen
found: 4 books

 
M[ees], A[nna] J[acoba]
Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes. In druk gegeven 5 Juni 1881. [z.p.].
8: [8]136 pp. Linnen band, op schutblad met pen: "C.E.A.C. Mees-Moll". Nederlands Patriciaat 67 (1983) p.338l In eigen beheer uitgegeven dichtbundel. De auteur is Anna Jacoba Mees (Rotterdam 1847 - Leiden 1887), dochter van Rudolf Mees, lid firma R. Mees & Zoonen te Rotterdam. Zij zou in 1883 trouwen met prof. dr. D.E. Siegenbeek van Heukelom, hoogleraar anatomie
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9006
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP 13511]

 
Marryat, Florence
Vrouw tegen vrouw. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1870. [2 delen in 1 band]
8: [10] 328; [4] 325 [3] pp. Gelithografeerde titelpagina met vier kleine illustraties, door Emrik & Binger. Halflinnen band.l Florence Marryat (1838 - 1899) was de dochter van de beroemde schrijver van zeeverhalen, captain Frederick Marryat. Zij heeft meer dan zeventig romans geschreven, talloze bijdragen aan dagbladen en tijdschriften en drie toneelstukken. Bovendien trad zij o
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8981
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP 13511]

 
Vrouwen peêrle
De vrouwe peêrle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griselda de zagtmoedige, Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in veele deugden, maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude historie, en nieuwelyks tot profyt der jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Antwerpen, Josephus Thys, [ca. 1830].
4: 40 pp. Op de titelpagina drie vrouwenfiguren in houtsnede (n blok met veel houtwormgaatjes). Voor het tweede en derde deel van de 'Vrouwen perle' zijn andere blokken afgedrukt, ook met de drie vrouwenfiguren. Voorts vijf andere houtsneden, onder meer door I.C.I[egher]. Papieren omslag. Van Heurck (Voyage) 140; Mateboer 1632; Muller 713; Saalmink II, p.2106; Waller 1813l Tekst over twee kolom, gedrukt met een gotische letter. Josephus Thys was van 1815 tot 1854 werkzaam in Antwerpen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18617
€  546.25 [Appr.: US$ 588.11 | £UK 469.25 | JP 85570]

 
Quack, Jan de, en Bernardus Antonius Fallée (vert.)
De vrouwen-soldaten of De slecht verdedigde vesting, vrolyk blyspel met zang. 2e druk. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1825.
8: A-D 8, gepag.: 64 pp. Papieren omslag. Van Aken II, p.347; CBMNL 8100; Saalmink II, p.2106
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17829
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]

| Pages: 1 |