Antiquariaat Goltzius: Literature Poetry
found: 6 books

 
[Haren, Willem van]
't Verlangen van Europa [...] Den Haag, Isaac Beauregard, 1742.
8°: A-C 8 D 4, gepag.: 55 [1] pp. Zonder omslag. Knuttel 17267l Sterk anti-Frans gekleurd politiek vertoog door mr. David van Eversdyck, waarin Willem van Haren wordt gesteund in diens opvatting dat de Republiek Maria Theresia te hulp moest komen. L1692
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9266
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]

 BARTH, FRIEDRICH GOTTLIEB,, Vorlesungen über einige Elegien des Properz, nebst einer prosaischen Uebersetzung der Königinn aller Elegien. Und einer poetischen zwoer anderer.
BARTH, FRIEDRICH GOTTLIEB,
Vorlesungen über einige Elegien des Properz, nebst einer prosaischen Uebersetzung der Königinn aller Elegien. Und einer poetischen zwoer anderer.
Dresden, in der Gröllischen Buchhandlung, 1775, 8vo., hardcover with paper and cloth corners, sprinkled edges, [12]+141 pp., only slightly stained, covermaterial on the spine somewhat worn, otherwise in good condition, solid construction, printer's mark on title page (labor ipse voluptas), with some lovely head and tail pieces. Friedrich Gottlieb Barth (1738-1794) was a German philologist and writer. Ownership signature in ink on titlepage (W. Schooten 1878) and Ex Libris (M. Iohannis Christophori Koenig).Johann Christoph König (Philologist) (1754-1812), German teacher, librarian and philologist. Some notes on the front flyleaf. German text printed in a Gothic font, Latin in a Roman font and Ancient Greek in a Greek font.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66078
€  224.25 [Appr.: US$ 241.44 | £UK 192.75 | JP¥ 35129]

 
Kruyff, Jan de; Joachim Oudaen; H. Calkoen; Kornelis Westerbaen Wz.; a.o.
Convolute of 13 printed and numerous manuscript Dutch 'Hekeldichten' (hackle poems) of around 1750, in part about freedom of press.
Collected anonymously. Printed titles: (Philalethes Batavus [Petrus Burman]), Ad manes violatos Jani Wittii (...) Aan de geschonden gedachtenisse van Joan de Witt. No place, 1752; (P.H. Bakker), Dichtkundige spectator, no place, 1746; (Jan de Kruyff) Geessel voor de muitelingen, no place, 1748; (Jan de Kruyff), De muitzucht beteugeld, no place, 1748; (Anonymous), Op de verschillende godgeleerden van het Christendom, no place, no date. (Kornelis Westervaen Wz., Teugel voor den yver des predikstoels, (Amsterdam, C. van Tongerlo), (1747); Joachim Oudaen, Zedige proef op den zoogenoemden Teugel voor den yver des predikstoels, The Hague, J. Does, 1747; (Anonymous), Den beteugelaar van den Teugel voor den yver des predikstoels beteugelt, (Amsterdam, A. Olofsen, 1747). (Anonymous), Teugel voor den yver der lasteraars van Gods getrouwe knegten, (Rotterdam, A. Obreen, 1747); Joh. Philoclerus, Zegeprael des predikstoels over den heerschzugtigen Teugel des schimpdigters Archómenus Athórybus, Rotterda, Hutte, 1747. (Jan de Kruyff), Op het berigt van den heere Cornelis Blom aan de lezers van zyne Onnosle veldtbloemtjes: onlangs uitgegeeven te Leeuwarden, (Leyden, 1750). (Anonymous), Op het prikneusje onder de veldblomen, (no name, 1749). Christianus Batavus: Hendrik Calkoen, De vaderlandsche vryheid, Leyden, P. vander Eyk, 1769; (Jan de Kruyff), Liberius Prudens aen Christianus Batavus, (1769). (Hendrik Calkoen), Christianus Batavus aan Liberius Prudens, (1769). Antwoord des konings van Pruyssen aan den heer De Voltaire (no place, no date).B2306.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60751
€  1725.00 [Appr.: US$ 1857.19 | £UK 1481.25 | JP¥ 270220]

 SAINT-LAMBERT, JEAN FRANÇOIS DE,, De jaargetijden. Heldendicht in IV zangen waar in Het aangenaame en nuttige van het Land-leven, door voorbeelden opgeheldert, op eene eenvoudige en treffende wijze word geschildert Met plaaten.
SAINT-LAMBERT, JEAN FRANÇOIS DE,
De jaargetijden. Heldendicht in IV zangen waar in Het aangenaame en nuttige van het Land-leven, door voorbeelden opgeheldert, op eene eenvoudige en treffende wijze word geschildert Met plaaten.
Leeuwarden, H.A. de Chalmot, 1771, 8vo., full leather binding (mottled calf) ,ribbed spine with gold tooling, marbled endpapers, [28]+174 pp., the edges and corners of the binding are worn and the gold tooling is somewhat faded, only some stains, lovely soft paper, solid construction, complete with five engravings: frontispiece by J.M. Moreau le Jeune (del.) and N. de Launay (sculp.), Sping by J.M. Moreau le Jeune (del.) and B.L. Prevost (sculp.), Summer by J.M. Moreau le Jeune (invenit) and A,J, Duclos (sculpsit), Autumn by J.M. Moreau (inv.) and J.B. Simonet (sculp.) and Winter by J.M. Moreau (del.) and B.L. Prevost (sculp.). Ex library copy with two stamps. Nederduitsche Leesbibliotheek Rotterdam. Not found in the collection of the Koninklijke Bibliotheek (Dutch Royal LIbrary) (12-06-2020).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66063
€  373.75 [Appr.: US$ 402.39 | £UK 321 | JP¥ 58548]

 
Schenk, Adrianus Cornelis
By het opsteken der Hollandsche vlag, in november 1813. Lierzang. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1813.
8º: 11 [1] pp. Later kartonnen omslag. Dongelmans 131130; Knuttel 23587; Saalmink II, p.1723 Van der Aa, Levensberigt van Adrianus Cornelis Schenk, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1857l Gedicht op de herstelling van de Nederlandse onafhankelijkheid. Adrianus Cornelis Schenk (Delft 1775 - Charlois 1855) was belastingontvanger te Charlois van 1812-1835. Zijn belangrijkste letterkundige prestatie is 'Nachtgedachten', een vertaling in vier d
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18055
€  46.00 [Appr.: US$ 49.53 | £UK 39.5 | JP¥ 7206]

 SLUYTER, W.,, W. Sluyters buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Crede mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verçiert met eenige Figuren, en met 43 bygevoegde Gezangen, van den Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De laatste druk. Nieuwe uitgave. Met eene Levensbeschryvinge van den Dichter, uit aantekeningen van Hem en zyn geslacht opgemaakt.
SLUYTER, W.,
W. Sluyters buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Crede mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verçiert met eenige Figuren, en met 43 bygevoegde Gezangen, van den Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De laatste druk. Nieuwe uitgave. Met eene Levensbeschryvinge van den Dichter, uit aantekeningen van Hem en zyn geslacht opgemaakt.
Amsterdam, Johannes Wessing Willemsz., [1776/78], 8vo., paperbound, xxiii+[13]+46+127+[4]+[6]+292+[12]pp., worn binding with the spine exposed and the back cover missing, with engraved titlepage (B. d. Bakker fecit) and six more engravings accompanying the text, the titlepage introducing the songs shows an engraved portrait (B. de Bakker sculp.) and there are some lovely endpieces. l With halftitle: "Alle de werken van Wilem Sluiter, In leven Predikant te Eibergen en naderhand te Rouveen." and engraved titlepage: "W. Sluiters Somer en Winter Leven." The included songs come with a seperate titlepage: "Tien boeken der gezangen van Willem Sluiter, In Leven Predikant te Eibergen."
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67747
€  74.75 [Appr.: US$ 80.48 | £UK 64.25 | JP¥ 11710]

| Pages: 1 |