Antiquariaat Goltzius: Law Voorspellingen criminality
found: 6 books

 
[Ussher, James]
Vreemde en aanmerkelyke voorzeggingen van de heylige, geleerde en uytstekende Jacobus Usher, eertijts aartsbisschop van Armag en primaat van Yrland. Zynde een verhaal dat hy voorsegt heeft: 1. De rebellie van Yrlandt veertig jaren eerse gebeurde (...). 's Gtavenhage [sic], P. Hagcn [sic], 1688.
4°, zonder omslag, 8 pag. C2112
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54703
€  86.25 [Appr.: US$ 93.82 | £UK 74 | JP¥ 13773]

 
Gautier, Matthieu
Astrologische aenmerckinghe op het jaer 1673, door mr. Matthieu Gautier, professor in de astrologie tot Parijs, gestorven in het gasthuis (...) 1672 (...) gevonden (...) nae sijn doodt / Remarques astrologiques sur l'an 1673 (...). Z. pl., z. n., 1672.
4°, zonder omslag, 6 pag. C3026l Knuttel 9931. Gedrukt in 2 kolommen: Nederlands en Frans.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55532
€  109.25 [Appr.: US$ 118.84 | £UK 93.75 | JP¥ 17446]

 
[Vulson de la Colombiere, Mark]; J.W. Luder
Vermaakelijke oraculen of kortswijlige voorzeggingen. Uit de Fransche in onze Nederlandsche taal overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk, van nieuws overzien en van veele drukfeilen en misslagen gezuiverd. Deventer, De Lange, 1806.
12°, origineel sierpapier omslag, (24)+71+(2) pag. Met titelprent in houtsnede, tonende 5 personeen die naar een groot rad van avontuur kijken, dat in de handen is van een naakte dame.C3136l Waller 1300; cf. Muller 546-547; cf. De Vries 314; cf. Cat. Forum 2018. Met opdracht van Luder, d.d. Steenwijk 1-7-1667, aan 'de gezamentlyke jonge juffers van Amsterdam'. het boekje bevat 71 vragen en een zeer groot aantal genummerde antwoorden. Via het
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55831
€  224.25 [Appr.: US$ 243.93 | £UK 192.25 | JP¥ 35811]

 
Magino, Antonio
Den Italiaenschen waerseggher, dat is een prognosticatie op het jaer onses heeren 1622 (...). Naar de copije van Bolognia 1622.
4°, blanco omslag, (20) pag. Geillustreerd met een grote houtsnede op de titelpagina met zeilschip, kanon en sterrenbeelden. C2544l Knuttel 3303. Antonio Magino wordt op de titelpagina 'Professoor mathematices der stadt Bononia' genoemd. O.a. voorspellingen over de oorlog in Nederland.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55142
€  258.75 [Appr.: US$ 281.46 | £UK 221.75 | JP¥ 41320]

 
Verkykerus, Adolphus
Regensburgschen waersegger, geprognosticeert op 't wonder-jaer van 1687. Uyt het Hoogduyts in 't Nederduyts overgeset door J.P. [= J. Pluymer]. Anno 1687.
4°, zonder omslag, (20) pag. C2542l Knuttel 12556. Verkykerus wordt op de titelpagina 'professoor in de starre-kunst te Regensburgh' genoemd.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55140
€  258.75 [Appr.: US$ 281.46 | £UK 221.75 | JP¥ 41320]

 
N.N. / Jan Zoet
Wonderlikke voorzegging, gedaan binnen Londen, door de hof-nar van Karel Stuart, koning van Groot Brittanjen, Vranckrijk en Yrland, aen den dis van de voornoemde Majesteyt. Z. pl.
Plano, 1 blad. C3106l Spotternij op de Engelse koning via de hofnar Prudens. Onderaan het blad een 6 regelig vers van Jan Zoet: 'Op d'afbeeldinge van Karel Stuart'.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55678
€  109.25 [Appr.: US$ 118.84 | £UK 93.75 | JP¥ 17446]

| Pages: 1 |