Antiquariaat Goltzius: Law Religion criminality
found: 7 books

 
[Steversloot, L.]
Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. In Nederduitsche Dichtkonst gebraght. Blokziel, z. n., [= Leiden, J. du Vivie], 1720.
Herbonden in geheel leren, 18e eeuwse, band. (8)+172 pag. Pag. 41-42 beschadigd zonder tekstverlies. Geillustreerd met frontispice en 26 gravures in de tekst. C2210l Frederiks / v.d. Branden pag. 758; Knuttel, Verboden boeken, nr. 299; J.W. Koopmans, Papekost (1720) en ander verboden drukwerk in de Ned. Republiek, pp. 9-22 in S. van Voorst, De marge van de vrijheid (2002); A.D. Steenkamp, Laurens van Steversloots Pape
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54877
€  454.25 [Appr.: US$ 489.06 | £UK 390.25 | JP¥ 71158]

 
---
Publicatie van de Staten Generaal d.d. 28-11-1787 betr. vrijheid van godsdienst in de Generaliteitslanden. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1787.
Plano, 1 blad. C3118l 'Orustige en muitsuchtige geesten' stoken onrust bij de r. k. inwoners van de Generaliteit door te beweren dat de vrijheid van godsdienstoefeningen beknot zal worden. De Staten Generaal delen mee dat dit niet het geval is.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55690
€  74.75 [Appr.: US$ 80.48 | £UK 64.25 | JP¥ 11710]

 
[Lydius, Jacobus]
Den Roomschen uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-catholijcke legende-boecken (...). Dordrecht, S. Onder de Linde, 1671.
Geheel perkament uit de tijd, (34)+656+(24) pag. Incompleet: mist de eerste 14 pagina's, waaronder titel en frontispice (de 14 pagina's in fotokopie bijgevoegd). Geillustreerd met 5 gravures. C2216
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54822
€  224.25 [Appr.: US$ 241.44 | £UK 192.75 | JP¥ 35129]

 
---
Zwitserland en de Jezuitenvraag. In brieven. Naar de 2e druk uit het Hoogduitsch vertaald. Arnhem, v.d. Wiel, 1845.
Origineel bedrukt papieren omslag, 16+54 pag. Met verklaring in pen van de drukker op de titelpagina. C2912l Sommervogel XI, 1216/20.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55421
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]

 
[Steversloot, L.] / D.D. Hollander
[1] Geuse-kost opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [gebonden met:] [2] Dominikaansche pastyen, opgedischt in miraculeuse schotels, of brief van D.D. Hollander aan de eerwaarde paters preekheeren, over verscheide door hun verdigte of by hen voor waarheden behelsende uitgestrooide mirakelboeken des Rosen-crans. 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1744.
Half leer, [1] (16)+221 pag., geillustreerd met frontispice en 9 gravures in de tekst; [2] 59 pag. C2228l [1] Waller 603; Scheepers I 543. [2] STCN: 2 ex. (KB en Londen). De 'Dominikaansche pastyen ...' zijn zeer zeldzaam. Het pseudoniem D.D. Hollander wordt niet in Van Doorninck en De Kempenaer vermeld.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54875
€  1006.25 [Appr.: US$ 1083.36 | £UK 864.25 | JP¥ 157629]

 
Marnix, heer van Sint Aldegonde, Philips van
De byen corf der H. Roomscher Kercke. Utrecht, L. en S. de Vries, 1659.
Geheel perkament uit de tijd, (16)+484 (per abuis genummerd 844)+(12) pag. Met gegraveerde titelpagina met portret van de auteur, een bijenkorf, wapen etc. C3020
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55529
€  684.25 [Appr.: US$ 736.69 | £UK 587.75 | JP¥ 107187]

 
Teellinck, Maximiliaan (of Willem?)
Ontledinge van 't verderffelijck deseyn der hedendaeghsche paus-ghesinde tegen politie en kercke, en alle goede ingesetenen der geunieerde provintien tot waerschouwinge van politijcke, kerkelijcke en alle lief-hebbers des vaderlants, om spoedelijck alle remedien daer tegen te ghebruycken. Al in den jare 1644 gestelt door Maximiliaan Teeling. Na de copye, Groningen, Jan Geertssen, 1666.
4°, zonder omslag, (52) pag. C2182l Niet bij Knuttel. Slechts 2 ex. in STCN; cf. Biogr. lexicon Ned. protestantisme I pag. 372. Maximiaan Teellinck (1606-1652) was een Oranjegezind predikant te Middelburg. In het Biografisch lexicon Ned. protestantisme wordt een lijstje van zijn publicaties
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54776
€  172.50 [Appr.: US$ 185.72 | £UK 148.25 | JP¥ 27022]

| Pages: 1 |