Antiquariaat Goltzius: J.J. Kicherer
found: 3 books

 
Gilquin, J.H.
Hulde van de onder-officieren en korporaals van het 1e- bataillon der dienstdoende schutterij van Amsterdam aan hunnen oud-kapitein J.J. Kicherer, bij Kon. Besluit van 4 October 1850 ontslagen. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
Ingenaaid, origineel papieren omslag, 14 pag. C0666l Brochure, geschreven door J.H. Gilquin. Op 24 oktober 1850 had het bataljon hulde gebracht aan Kicherer en het besluit tot oneervol ontslag grievend denoemd.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53485
€  69.00 [Appr.: US$ 74.8 | £UK 59.25 | JP¥ 11238]
Catalogue: J.J. Kicherer

 
Gilquin, J.H.
Het regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van Amsterdam, in eersten aanleg voor den schuttersraad aldaar en in appel voor het kollegie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gehouden, door mr. J.H. Gilquin, advocaat te Amsterdam. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
Ingenaaid, papieren omslag, 26 pag.C0664l Kicherer had op 7 mei 1850 geweigerd een bevel van een meerdere uit te voeren. Deze meerdere was de kolonel der schutterij J. Staats Boonen. De schuttersraad veroordeelde Kicherer op 4 juni met wegzending uit de schutterij. Hij ging daartegen in beroep. E
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53483
€  46.00 [Appr.: US$ 49.87 | £UK 39.5 | JP¥ 7492]
Catalogue: J.J. Kicherer

 
Perk, C.H.
Critische aanteekeningen op de brochures van mr. J.H. Gilquin betrekkelijk het regtsgeding van den kapitein J.J. Kicherer. Amsterdam, J. Noordendorp 1850.
Ingenaaid, papieren omslag, 24 pag. C0662l Commentaar op de brochure van Gilquin door C.H. Perk, auditeur-militair bij de schuttersraad te Amsterdam. Genoemd worden o.a.: majoor Kramp, kapitein Bormeester.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53484
€  46.00 [Appr.: US$ 49.87 | £UK 39.5 | JP¥ 7492]
Catalogue: J.J. Kicherer

| Pages: 1 |