Antiquariaat Goltzius: History Royal family
found: 10 books

 , De 26e October of beschrijving en afbeelding van den plegstigen begrafenisstoet, waarmede het stoffelijk overblijfsel van Neerlands Koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt. Voorafgegaan door een beknopt levensberigt der Koningin en eenige historische herinneringen.
De 26e October of beschrijving en afbeelding van den plegstigen begrafenisstoet, waarmede het stoffelijk overblijfsel van Neerlands Koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt. Voorafgegaan door een beknopt levensberigt der Koningin en eenige historische herinneringen.
Den Haag, S. de Visser en Zoon, 1837, 50pp. large (150cm) lithograph leparello print of the funeral procession of Frederica Louisa Wilhelmina, princes of Prussia (Potsdam, 18 November 1774 - Den Haag, 12 October 1837) was wife of King Willem I and therefor the first Queen of the Netherlands. Scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68126
€  316.25 [Appr.: US$ 335.49 | £UK 270 | JP• 51876]

 , Convolute with texts related to the Dutch royal family bound with four special newspaper issues (illustrated and/or decorated), two overviews entitled "Pillegiften" and a lovely engraving.
Convolute with texts related to the Dutch royal family bound with four special newspaper issues (illustrated and/or decorated), two overviews entitled "Pillegiften" and a lovely engraving.
Convolute (1748-1772), 4to., full parchment spitsel binding with handwritten title on spine, containing:1. David Burger: De hartelyke juichtaal van IsraŽl, de koning leve! Ter gelegenheid van den Verjarings-dach van zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Willem Karel Hendrik Friso (...) - Rotterdam, Hendrik Maronier, 1748, 28 pp.2. David Burger: Vorstinnen van den Heere, als zoogvrouwen der kerke (...). Ter Gelegentheid van de Geboort-verjaaringe van (...) Anna, Kroonprincesse van Grootbrittanjen, enz. enz. de Gelievde Gemalin van Onzen Oranje-Vorst (...) - Rotterdam, Hendrik Maronier, 1748, [6]+27 pp.3. Gosuinus van Kessel: Gideons doodt en begraavinge, toegepast op het smertelyke sterf-geval van syne doorluchtigste Hoogheidt den Heere Willem Karel Hendrik Friso (...) - The Hague ('s Graavenhaage), Ottho en Pieter van Thol, 1752, [6]+71 pp.4. [P.V. Burghout]: Zwaane zang, Gezongen op de Uitvaard van zyne doorluchtige hoogheid Willem Carel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau (...) Benevens de Vorstelyke Lyk-Staatie; Een Slot-Zang op den zelven. En een Gedenk-Pilaar, Ter Gedachtenisse opgericht. Op den Dag zyner Begravenisse, den 4. van Sprokkel-Maand, 1752 - without imprint or colophon, [18] pp.5. Elandus van Staveren: Gedenk-Zuil opgericht voor het cieraad van Neerlands IsraŽl, hare Koninklyke Hoogheid, vrouwe Anna (...) Overleeden op het Stadhouderlyk Hof-kwartier in 's Graavenhaage, den 12 January 1759 - The Hague ('s Graavenhaage), By de Weduwe van Fredrik Boucquet, 1759, [6]+72+[4] pp. 6. Extraordinaire Courant no. 18, 's Gravenhage, Steph. de Groot, 1759, single folded sheet with a woodcut heraldic crest and a woodcut depicting her Royal Highness Anna at her deathbed. 7. Extraordinaire 's Gravenhaegse Vrydagse-Courant no. 24,'s Gravenhage, Stephanus de Groot, 1759, a single folded sheet with woodcut decorative border, initial and headpiece, in memory of her Royal Highness Anna. 8. An anonymous engraving (pasted in): "Zij ziet de VreÍ-Godin reets in 't verschiet verschijnen, Vertreedt de Kluisters, en welt al haar vrees verdwynen."9. Godefridus van Utrecht: Korte Leerrede over I. SamuŽl I, verss. 27, 28. Gedaan in de Groote Kerk van 's Gravenhage, den xi. April van het Vredens Jubeljaar 1748. Wanneer aldaar de Heilige Doop, met de benaaminge van Willem (...) - 's Gravenhage, Frederik Boucquet, 1748, xiv+[6]+17 pp.10. Predikatie (...) bij gelegenheid van het huwelyk tusschen (...) den Heere Willem de Vyfde (...) en (...) Sophia Frederika Wilhelmina (...) - Berlyn, Stephanus van Bourdeaux, [1767], 32 pp.11. Extraordinaire Courant no. 134, 's Gravenhage, Stephanus de Groot, 1767, single folded sheet printed in three columns with an elaborately illustrated border, concerning the marriage between Willem V and Sophia Frederika Wilhelmina (with a repaired tear).12. Elandus van Staveren: Isašks zegen over Jacob, of korte kerkelijke redevoering (...) wanneer aldaar de heilige doop (...) van Frederica LouÔsa Wilhelmina (...) - 's Gravenhage, Jan Abraham Bouvink, 1771, [10]+28 pp.13. Lyst der Pillegiften: single folded sheet with an overview of gifts bestowed upon the newly born Frederica Louisa Wilhelmina. 14. Cornelius Blom: Gods belofte aan Salomo na de letter gedaan en toegepast op de geboorte van den Graaf van Buren (...) - Leeuwarden, Gerrit Tresling, 1772, [4]+26 pp.15. Joannes Munnekemolen: Kerkrede by gelegenheid van de bediening des Heiligen Doops met de benaaming van Willem Fredrik (...) - 's Gravenhage, H.C. Gutteling and J.A. Bouvink, 1772. [2]+19 pp.16. Extra Courant no. 113, 's Gravenhage, P. Gosse Junior en Zoon, 1772, single folded sheet printed in three columns with an elaborately illustrated border, concerning the birth and baptism of Willem Fredrik.17. Lyst der Pillegiften: single folded sheet with an overview of gifts bestowed upon the newly born Willem Frederic, Graave van Buren (...). --With an engraved frontispiece. Smudged parchment, some (water)stains, the hinges are not so firm anymore, frontispiece loosening. 7 of this publications were not found in STCN.l Unique collection of rare occassional printwork concerning the birth, baptism, marriage and death of members of the Dutch royal family between 1748 and 1772.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67651
€  2817.50 [Appr.: US$ 2988.88 | £UK 2404.75 | JP• 462167]

 
Inhuldigingsfeesten 1898. Kerkelijke Plechtigheid op Vrijdag 9 September 1898 in de Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage.
Programme, 9 pp. original binding, official programme of the inauguration of Queen Wilhelmina. Scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67543
€  51.75 [Appr.: US$ 54.9 | £UK 44.25 | JP• 8489]

 
Troonopvolging, Aanmerkingen van mr. A. J. W. Farncombe Sanders op het ongevraagd advies van mr. W. baron van Goltstein.
's-Gravenhage, Gebroeders Van Cleef, 1887. Original wrappers. 40 pp.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66333
€  40.25 [Appr.: US$ 42.7 | £UK 34.5 | JP• 6602]

 
ALLARD, H. J.,
Johan-Lodewijk van Nassau-Hadamar.
's Hertogenbosch, W. van Gulick, 1875. Wrappers. 44 pp. Fold out genealogical table. Library copy. Taken from 'Studien op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied'. With the bookplate of Dr. E. A. van Beresteyn. Johan-Lodewijk van Nassau-Hadamar was conversed from the protestant to the catholic religion and negotiated between the Dutch and the Spanish during the Eighty Years War. '
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66332
€  63.25 [Appr.: US$ 67.1 | £UK 54 | JP• 10375]

 
Commelin, I
Fredrick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zyn leven en bedryf. [on French title: Frederick].
Utrecht, wed. Snellaert en G. Nieuwenhuisen, 1652 [colophon: Dordrecht, J. Braat, 1652]. 2 volumes in 1. Folio, modern full leather. (8)+276+(6)+216+(4) pag. Illustrated with frontispiece, portrait and 32 (of 34) double historical prints. B0354.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 24998
€  2530.00 [Appr.: US$ 2683.89 | £UK 2159.5 | JP• 415007]

 
DOES DE BIJE, AMBROOS VAN DER,
Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858. Original wrappers. 46 pp.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66334
€  23.00 [Appr.: US$ 24.4 | £UK 19.75 | JP• 3773]

 OEVEREN, KORNELIS VAN, OEVEREN, CORNELIS VAN,, Brief aan myn heer de schryver van de memorie, voor goede Burgeren, en, voor de door hem ter goeder trouw beschouwde dwalende Christenen. Met eenige aanmerkingen op dezelve memorie. Eene memorie, in welke het Huis van Oranje op eene verregaande wyze beledigt werd.
OEVEREN, KORNELIS VAN, OEVEREN, CORNELIS VAN,
Brief aan myn heer de schryver van de memorie, voor goede Burgeren, en, voor de door hem ter goeder trouw beschouwde dwalende Christenen. Met eenige aanmerkingen op dezelve memorie. Eene memorie, in welke het Huis van Oranje op eene verregaande wyze beledigt werd.
Without place, printer or date, it is stated where the booklets are for sale: "Is te bekomen te Amsterdam (...), Haarlem (...), Leiden (...) etc." [1772], 8vo., later hardcover with marbled paper and typed titleplate on the front, [4]+15+[3]pp., uncut edges with some smudges/stains on the first and last page, with a lovely endpiece and a striking ex libris print on the inside of the front cover: "J.J.A.Poley. F.Poley-Scheele, ex libris, de wetenschap is den verstandige licht" designed by graphic artist Johan Melse (1887-1968). Francina Poley-Scheele (1891-1987) was a writer and her first marriage was to J.J.A. Poley (1889-1951) who was a collector of books and prints concerning the Dutch province Zeeland.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68355
€  258.75 [Appr.: US$ 274.49 | £UK 221 | JP• 42444]

 OEVEREN, CORNELIS VAN,, Dag verhael van d'Rotterdamse Historie, wegens de Verkiesing van syn Doorlugtige Hoogheyt Willem Karel Hendrik Frizo, Prince van Oranje en Nassauw, tot stadhouder, admirael, en kapiteyn, generael over de vereenigde provintie, voor soo verre het de stad Rotterdam betreft, Voorgevalle op den 29 April 1747. En vervolgens in Samenspraak tusschen Pieter en Cornelis, Opgesteld door Cornelis van Oeveren, Wagemaker op het Haegse Veer tot Rotterdam.
OEVEREN, CORNELIS VAN,
Dag verhael van d'Rotterdamse Historie, wegens de Verkiesing van syn Doorlugtige Hoogheyt Willem Karel Hendrik Frizo, Prince van Oranje en Nassauw, tot stadhouder, admirael, en kapiteyn, generael over de vereenigde provintie, voor soo verre het de stad Rotterdam betreft, Voorgevalle op den 29 April 1747. En vervolgens in Samenspraak tusschen Pieter en Cornelis, Opgesteld door Cornelis van Oeveren, Wagemaker op het Haegse Veer tot Rotterdam.
Without place, printer or date [1747], 4to., later marbled paper cover, 34 pp., uncut and discoloured edges, but otherwise clear printwork with a lovely decorative vignette on the titlepage, an endpiece and a decorative initial. William IV (Willem Karel Hendrik Friso; 1 September 1711 - 22 October 1751) was Prince of Orange from birth and the first hereditary Stadtholder of all the United Provinces of the Netherlands from 1747 till his death in 1751.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68354
€  281.75 [Appr.: US$ 298.89 | £UK 240.5 | JP• 46217]

 
Punt, Jan
Afbeelding van de zaal en ít praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [...]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het kooper gebragt door Jan Punt. Amsterdam, François Changuion, 1752. Bound with: Lyk-staetsie van zyne doorluchtigste hoogheid den heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau. [...] Naeuwkeuriglyk nagetekent door P. van Cuyk, Junior. en in het kooper gebragt door J. Punt. ís-Gravenhage, Pieter Gosse en Nicolaes van Daalen, 1755.
Blindstamped vellum. Back slightly cracked, else a fine copy. [1] 2į: A4, with a full page engraved portrait of William IV and 4 double page engravings; [2] 2į: A-K2, paginated: 1-39, with 41 large double-page engravings. All plates engraved by Jan Punt (1711-1779). Both works appeared on the occasion of the death of Prince William IV of Orange in The Hague in the night of the 21st and 22nd October 1751. The first book has a description and four plates of the room in Huis ten Bosch with the death bed of the deceased and a ground plan of the same. The text of the second book -printed in both Dutch and French in two columns on each page- describes the funeral procession that took place on February 4th 1752 in Delft. Plate 41 is a large view of the Groote Markt in Delft with the New Church. B2280.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 24651
€  1955.00 [Appr.: US$ 2073.92 | £UK 1668.75 | JP• 320687]

| Pages: 1 |