Antiquariaat Goltzius: History Travel
found: 4 books

 
LAWRENCE, T.E.,
Seven Pillars of Wisdom
London, Jonathan Cape, 1955 (reprint of new edition 1940), original linnen binding, near mint condition, original dustjacket, minor fraying to top of spine, armorial bookplate of G.A. van der Steur, very good copy of this famous book.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65528
€  28.75 [Appr.: US$ 31.27 | £UK 24.75 | JP¥ 4591]

 
Martinet, Johannes Florentius
Het Vaderland en het Vereenigd Nederland [...] thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien en van het groot-hertogdom Luxemburg, 3e zeer veel vermeerderde en geheel opnieuw bearbeide druk, 6 delen, Gouda: G.B. van Goor, resp. 1845, 1830, 1845, 1845, 1832, 1845
20e-eeuws karton, ca 1500 p., ill. Lit: Haitsma Muler / Van der Lem 325 c; Saalmink p.1228; Tiele 721; Bodel Nijenhuis 275l ‘Het Vereenigd Nederland’ van de Zutphense predikant J.F. Martinet (1729-1795) verscheen voor het eerst in 1788, ‘Het Vaderland’ in 1791. Van ‘Het Vereenigd Nederland’ was in 1790 een tweede druk verschenen. Tussen 1830 en 1833 verscheen bij Noman te Zalt
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 15581
€  546.25 [Appr.: US$ 594.19 | £UK 468 | JP¥ 87231]
Catalogue: History Travel

 
MENDEL, P.J.
Belangrijke geschiedkundige herinneringen voorkomende op Reding’s School-atlas van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s-Gravenhage, J.E. Schoevers [1846].
l Geb. in moiré linnen bandje, titelp. + 3 + 3 + 3, + 4 + 3, + 3 + 4 + 4 + 2 + 4 + 3 p.cf Koeman, Atlantes Neerlandici, Red 2Per provincie een lijst jaartallen met historische gebeurtenissen in die provincie. Koeman noemt de School-atlas maar niet het bij
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 16837
€  34.50 [Appr.: US$ 37.53 | £UK 29.75 | JP¥ 5509]
Catalogue: History Travel

 
Zutphen, A. van
Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem: J. van der Wal, 1820.
Origineel karton, 4+209 p., ill. Saalmink, p. 2242; Bodel Nijenhuis 2297; Huiskamp Z74; Forum, cat. 100, nr. 2903.l De onderwijzer A. van Zutphen publiceerde in 1820 zowel een boekje over Noord-Brabant als over Utrecht. Ze waren bedoeld voor de Nederlandse jeugd. De gehele provincie wordt beschreven met bezienswaardigheden etc. Het boekje heeft een door H. Visser gegra
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 16043
€  339.25 [Appr.: US$ 369.03 | £UK 290.75 | JP¥ 54175]
Catalogue: History Travel

| Pages: 1 |