Antiquariaat Goltzius: History Poetry
found: 12 books

 , Een nieuw democritisch lied voor de vijanden der Duisternis, op het vierde eeuw feest der boekdrukkunst.
Een nieuw democritisch lied voor de vijanden der Duisternis, op het vierde eeuw feest der boekdrukkunst.
Without place, printer or date, [1824], one signature of three folded leaves, unsewn without cover, [12] pp., ruffled edges, some folded corners and some foxing but overall in good condition, a collection of 12 songs to celebrate the fourth centennial of the invention of printing with moveable type. According to the Haarlem Democriet Society (Genootschap Democriet) this invention originated in Haarlem with Lourens Janszoon Koster (ca. 1370-1440). Koster is referred to al lot in these songs, as is Haarlem. Each song is introduced by an emblem-like illustration: e.g. a winged capital A, the Haarlem city crest, a burning candle, the Dutch lion, Oeroboros (snake) and a printing press. Lit: Sliggers, Bert (ed.), "De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869" (1995).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67628
€  109.25 [Appr.: US$ 117.62 | £UK 94 | JP„ 17114]

 
BURLAGE, JOOST HENDRIK,
Academische tafereelen, Ontworpen en geschetst tijdens het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool, en in rijm gebragt door Mr. J.H. Burlage
Utrecht, N. van der Monde, 1838, xii,164+12 (naamlijst der intekenaren) pages, half linnen binding, lithograph titlepage with vignet by A. Vrolik/H.J. Backer, waterstain on top side of all pages, foxing on several pages, scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65473
€  69.00 [Appr.: US$ 74.29 | £UK 59.25 | JP„ 10809]
Catalogue: History Poetry

 
Cats, Jacob
Alle de wercken van den heere Jacob Cats (...) De laatste druck.
Amsterdam, Ratelband, Van Heekeren, Uytwerf, Van der Putte; The Hague, Van Thol, Busson. 1726. 2 volumes in 1. Folio, full leather with gold decorated spine. Good copy. One hinge cracked but intact. (26)+666+(9)+(20)+608+68 pag. Illustrated with frontispice, 2 portraits of the author, portrait of A.M. v. Schurman, 3 double-page illustrations and about 400 engravings in the text.B0384.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 25028
€  1035.00 [Appr.: US$ 1114.32 | £UK 888.75 | JP„ 162132]

 
Cats, Jacob
Alle de wercken van den heere Jacob Cats (...) De laatste druck.
Amsterdam, Ten Hoorn, Hasebroek, Van Damme, De Groot, J. Ratelband; The Hague, Van Thol, 1712. 2 Volumes. Full leather with gold decorated spines and red title shields. Edges rubbed and hinges of volume II weak but intact. Illustrated with a frontispice, three portraits of Cats and one of Schurman and three double page engravings. Furthermore some 400 illustrations in the text. B2296.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60700
€  1035.00 [Appr.: US$ 1114.32 | £UK 888.75 | JP„ 162132]

 
KEYZER, DIRK,
Omstandig verhaal van den schrikkelyken brand, voorgevallen te Broek op Langedyk; alwaar 41 huizen en het raadhuis door de vlammen zyn verteerd. Op den 10 April 1793. In rym beschreven door Dirk Keyzer,
Alkmaar, J. Hand, [1793], single signature of six leaves, paper cover, 24 pp.,ruffled edges (uncut) but otherwise in fairly good condition.l A report in rhyme concerning the terrible fire of 1793 in Broek op Langedijk.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66012
€  258.75 [Appr.: US$ 278.58 | £UK 222.25 | JP„ 40533]
Catalogue: History Poetry

 
Kruyff, Jan de; Joachim Oudaen; H. Calkoen; Kornelis Westerbaen Wz.; a.o.
Convolute of 13 printed and numerous manuscript Dutch 'Hekeldichten' (hackle poems) of around 1750, in part about freedom of press.
Collected anonymously. Printed titles: (Philalethes Batavus [Petrus Burman]), Ad manes violatos Jani Wittii (...) Aan de geschonden gedachtenisse van Joan de Witt. No place, 1752; (P.H. Bakker), Dichtkundige spectator, no place, 1746; (Jan de Kruyff) Geessel voor de muitelingen, no place, 1748; (Jan de Kruyff), De muitzucht beteugeld, no place, 1748; (Anonymous), Op de verschillende godgeleerden van het Christendom, no place, no date. (Kornelis Westervaen Wz., Teugel voor den yver des predikstoels, (Amsterdam, C. van Tongerlo), (1747); Joachim Oudaen, Zedige proef op den zoogenoemden Teugel voor den yver des predikstoels, The Hague, J. Does, 1747; (Anonymous), Den beteugelaar van den Teugel voor den yver des predikstoels beteugelt, (Amsterdam, A. Olofsen, 1747). (Anonymous), Teugel voor den yver der lasteraars van Gods getrouwe knegten, (Rotterdam, A. Obreen, 1747); Joh. Philoclerus, Zegeprael des predikstoels over den heerschzugtigen Teugel des schimpdigters Archómenus Athórybus, Rotterda, Hutte, 1747. (Jan de Kruyff), Op het berigt van den heere Cornelis Blom aan de lezers van zyne Onnosle veldtbloemtjes: onlangs uitgegeeven te Leeuwarden, (Leyden, 1750). (Anonymous), Op het prikneusje onder de veldblomen, (no name, 1749). Christianus Batavus: Hendrik Calkoen, De vaderlandsche vryheid, Leyden, P. vander Eyk, 1769; (Jan de Kruyff), Liberius Prudens aen Christianus Batavus, (1769). (Hendrik Calkoen), Christianus Batavus aan Liberius Prudens, (1769). Antwoord des konings van Pruyssen aan den heer De Voltaire (no place, no date).B2306.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60751
€  1725.00 [Appr.: US$ 1857.19 | £UK 1481.25 | JP„ 270220]

 
LENNEP, JACOB VAN,
Jacobaas weeklacht op het Huis te Teylingen.
Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1839, 1st edition, 23+(1) pages, original softcover binding with lettering and decoration, this poem by Jacob van Lennep (1802-1868) was translated by S. Farncombe Sanders (Jacoba's lament at the House of Teylingen) in 1873. It deals with the plight of Jacoba van Beieren supposedly imprisoned at the castle of Teylingen (Sassenheim-Voorhout), Scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65029
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP„ 22518]
Catalogue: History Poetry

 LENNEP, JACOB VAN,, Nederlandsche Legenden in rijm gebracht door Mr. J. van Lennep, Jacoba en Bertha
LENNEP, JACOB VAN,
Nederlandsche Legenden in rijm gebracht door Mr. J. van Lennep, Jacoba en Bertha
Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1832, 2nd edition, complete in two volumes, ii,260+iv,150 pages, engraved titlepages by J. Smias/P. Velyn with vignets, original softcover paper binding, however still unbound and as they left the printers, as new, poems by Jacob van Lennep (1802-1868) in which he took Dutch legends as the subject. Books have never been read.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65380
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP„ 22518]
Catalogue: History Poetry

 LITZAU, J.G.,, De luidende St. Laurensklok te Rotterdam. Een berijmd verhaal van de voornaamste gebeurtenissen dezer stad, door Jacob Gabrie¨l Litzau
LITZAU, J.G.,
De luidende St. Laurensklok te Rotterdam. Een berijmd verhaal van de voornaamste gebeurtenissen dezer stad, door Jacob Gabrie¨l Litzau
Rottedam, J.A. van Belle, 1850, 2nd enlarged edition, original illustrated binding, front loose, poem on the history of Rotterdam written by Jacob Gabriel Litzau (1795-1855).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65345
€  74.75 [Appr.: US$ 80.48 | £UK 64.25 | JP„ 11710]
Catalogue: History Poetry

 
OOSTEN VAN STAVEREN, G. L. VAN,
Het beleg van Haarlem in 1572-1573.
Utrecht, N. van der Monde, 1834. Original halfcloth. (32), 80 pp. l G. L. van Oosten van Staveren (1810-1836) was a Dutch clergyman. Binding a bit smudged, internal good and clean. overall a very good copy. Attractive titlepage, designed by Van Oosten van Staveren.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67130
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP„ 13511]
Catalogue: History Poetry

 
SCHIMMEL, H.J.,
Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in een bedrijf. eene bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands. Met slotgedicht van W.J. Hofdijk.
Amsterdam, J.C. Loman Jr., 1879, 46 pages, original paper binding.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65844
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP„ 4504]
Catalogue: History Poetry

 
Willmott, R.A. rev.,
The Poets of the nineteenth century, London, geb., geïll., 620 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59232
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP„ 6305]

| Pages: 1 |