Antiquariaat Goltzius: HOLLAND Law
found: 17 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
[Leeuwen, Simon van]
Bellum juridicum, ofte den oorlogh der advocaten, bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende. Amsterdam, H. en wed. D. Boom, 1683.
4°, gebonden in geheel perkament, (6)+726+(10) pag. Iets los in de band.C0882l Dekkers pag. 99 nr. 15; Roberts pag. 299 (als door A. Swaanswyck). Eerste editie van dit beroemde werk waarin opinies pro en contra van een honderdtal rechterlyke beslissingen worden gegeven. De hier beschreven rechtspraak geschiedde voornamelijk voor rec
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53555
€  488.75 [Appr.: US$ 526.2 | £UK 419.75 | JP¥ 76562]
Catalogue: HOLLAND Law

 
[ Limborch, Frans van ]
Brief betreffende twee preuven dat het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt. Geschreven aan H.Z.D.V.A.R.D.I.M. door E.L.E.O.D.H.O., Leiden, P. van der Aa, 1717.
Folio, 19e- eeuwse half perkamenten band, 16 pag., met op de titelpagina gegraveerd gezicht op Binnenhof en Hofvijver door C.F. C1066l Van der Aa XI pag. 446; Haitsma Mulier / van der Lem 53; Hoftijzer - P. van der Aa, pag. 47. Frans van Limborch (1679-1761), jurist en oudheidkundige, liet een groot aantal juridische en historische manuscripten na. Dit is een van zijn zeldzame gedrukte p
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53574
€  258.75 [Appr.: US$ 278.58 | £UK 222.25 | JP¥ 40533]

 
Extract Resolutien Staten van Holland 7-2-1727 met de "Lijst van de taxen op de ampten (tot leeninge)." Gedrukt, folio, 49 pag.
Met in pen een groot aantal correcties. M14125
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57958
€  69.00 [Appr.: US$ 74.29 | £UK 59.25 | JP¥ 10809]

 
---
Ordonnantie ende instructie ghemaeckt op de vordernisse vande justitie voor den Hove van Hollandt in cleyne saecken. Delft, Alb. Heyndrickz, 1583.
4°, zonder omslag, (24) pag., met afbeelding van de Hollandse tuin op titelpagina (met de letters P.T. in het hekje). C0894l Typ. Batavia 6360; STCN: 1 ex.; niet in Simoni. Diverse regelingen om kleine rechtzaken te scheiden van grote zaken, zodat voor deze laatste categorie meer tijd overblijft. Uitgevaardigd door de Staten van Holland 21/22-12-1579 en opnieuw gedrukt in 1583.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53800
€  316.25 [Appr.: US$ 340.49 | £UK 271.75 | JP¥ 49540]

 
---
Ordonnantie van de policien binnen Holland. 's Gravenhage, erven H.J. v. Wouw, 1658.
4°, 21+(3) pag., origineel sierpapier omslag. C0110l De ordonnantie, pp. 1-21+(1) pag. index, was vastgesteld door de Staten van Holland op 1 april 1580. Op de pp. (23-24) zijn twee andere publicaties van de Staten van Holland afgedrukt: dd. 2-5-1664 betr. het verbod voor een weduwnaar om met een dochter va
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53805
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]
Catalogue: HOLLAND Law

 
---
[Publicatie van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vyerschaere van Zuydt-Hollandt, dd. Dordrecht 29-7-1709]. Dordrecht, J. van Braam, 1709.
Plano, 1 blad, met aantekening in pen betreffende publicatie te Raamsdonk op 18-8-1709.C1538l Het 'beschieten en beschencken van bruydegoms ende bruydts' is zodanig toegenomen dat jonge lieden ook 's nachts bruidsparen 'eer-schoten' geven en wanneer een bruidspaar op weg naar hun huwelijk is zij het paar 'beschencken met wijn of andere drancken' i
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53893
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]
Catalogue: Law Zuid-Holland

 
---
[Publicatie van het Provintiaal Bestuur van Holland, dd. 's Gravenhage 14-3-1796, betreffende een reglement op de revisie van sententien of arresten van het Hof van Holland en Zeeland]. Den Haag, 's Lands Drukkerij 1796.
Plano, 1 blad, eenzijdig bedrukt. Linksboven afbeelding van leeuw in Hollandse tuin.C1444
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53958
€  57.50 [Appr.: US$ 61.91 | £UK 49.5 | JP¥ 9007]
Catalogue: HOLLAND Law

 
---
Sententien en gewezen zaken van den Hoogen en Provincialen Raad in Holland, Zeeland en West-Vriesland, mitsgaders eenige andere zaken den rechten aangaande. Deel I [niet verder verschenen]. Rotterdam, J. Naeranus, 1662.
4°, geheel perkamenten band, (6)+773+(18) pag. Op schutblad in oud handschrift: 'Christoffel van Hoorn, 1664' en 'cost F 3.10.0'. C0410l Roberts pag. 285 Het boek bevat 185 sententies, vanaf 1501 tot in de 17e eeuw. Allen met de namen van partijen en met een register op onderwerpen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54095
€  690.00 [Appr.: US$ 742.88 | £UK 592.5 | JP¥ 108088]
Catalogue: HOLLAND Law

 
---
'Waarschouwinge', [van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vierschaar van Zuydholland, dd. Dordrecht 20-3-1719]. Dordrecht, J. v. Braam, [1719].
Plano, 1 blad. Met aantekening in pen betr. publicatie te Raamsdonk op 26-3-1719. C1536l Chirurgijns mogen geen 'derde playster leggen of verband doen' bij personen die door vechten of 'mes-trecken' gewond zijn, alvorens de schout en twee schepenen het slachtoffer hebben gezien. Ook moeten ze een register bijhouden van door hen behandelde gew
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54308
€  69.00 [Appr.: US$ 74.29 | £UK 59.25 | JP¥ 10809]
Catalogue: Law Zuid-Holland

 
Eleutherius N. Batavus [=J. Uytenhage de Mist of P. de la Court jr.?]
Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede den oude gebruiken en wetten in Holland ende West-Vriesland; mits-gaders de veranderingen daar omtrent ten tijden der graven voor-gevallen. Amsterdam, Jan Rieuwertsz de Jonge, 1682.
4°, origineel papier omslag, (28)+48 pag. c0408
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53070
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]
Catalogue: HOLLAND Law

 
Boey, Thymon
Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's Gravenhage, Gaillard, 1760. [Gebonden met:] Dezelfde, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt. 's Gravenhage, Gaillard, 1761.
4°, gebonden in 19e eeuws karton, 10+269+8+236 pag. Rug wat los.C2798
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55308
€  258.75 [Appr.: US$ 278.58 | £UK 222.25 | JP¥ 40533]

 
Bort, Pieter
Alle de wercken [...] begrepen in ses tractaten [...] I Het Hollandts leen-recht II Proceduyren in criminele saecken te houden III De domeynen van Hollandt IV De Hooge en Ambachts-heerlijckheden V Complaincte ende VI d'Arresten. 2e- druk, Leiden, F. Haaringh, 1702.
Folio, geheel perkamenten band. (74)+982+(38) pag. lichte waterschade. Met portret van Bortius.C0700l Roberts pag. 57-58; Dekkers 4. De eerste druk van zijn verzameld werk verscheen in 1681. Er zijn latere uitgaven, o.a. uit 1688, 1702, 1730, 1731, 1781 en z.j.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52800
€  488.75 [Appr.: US$ 526.2 | £UK 419.75 | JP¥ 76562]
Catalogue: HOLLAND Law

 
Groot, Willem de
Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland. Gravenhage, Tongerloo en Verhoeven, 1656.
4°, half perkament uit de tijd, (10)+152+(1) pag. C2970l Dekkers pag. 71; Roberts pag. 138. Drempelverzen van I. Westerbaen en W. v. Velden. Opdracht aan burgemeesteren van Delft. Met registers van Latijnse rechtstermen en van 'Bastaert-duytsche' woorden. Willem de Groot (1597-1662) was de jongste broer van Hugo de Groot
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55480
€  373.75 [Appr.: US$ 402.39 | £UK 321 | JP¥ 58548]

 
Oudenhoven, J. van
Oud-Hollandt nu Zuyt-Hollandt, vervangende een generale beschrijvinge mitsgaders de privilegien, keuren, hant-vesten, costuymen, herkomens, observatien ende gewijsdens van de voorsz. landen. Dordrecht, A. Andriessz., 1654.
Perkament, (20)+612+(27) pag. met fraai geetst frontispice door W. Hondius naar A. van de Venne. Goed exemplaar. C1586l Haitsma Mulier/v.d. Lem 366 e; niet bij Roberts; Dekkers pag. 128. Van Oudenhoven (1600/1601-1690) was predikant met historische belangstelling. In dit boek de rechtsregels voor het Baljuwschap, hof en hoge vierschaar van Zuid-Holland (de streek rond Dord
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53821
€  339.25 [Appr.: US$ 365.25 | £UK 291.5 | JP¥ 53143]
Catalogue: Law Zuid-Holland

 
Oudenhoven, Jacob van
Oude Hollandsche landen, heeren, luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten van 't Hoff van Hollandt Zeelant en West-Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt en den hogen-raedt etc. Amsterdam, S. v. Esvelt, 1743.
4°, halfleer, (8)+228 pag.C1580l Roberts pag. 231; Dekkers pag. 128. Jacob van Oudenhoven (1600/1601 - 1690) was predikant met historische belangstelling. Dit werk werd posthuum gepubliceerd.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53822
€  488.75 [Appr.: US$ 526.2 | £UK 419.75 | JP¥ 76562]
Catalogue: HOLLAND Law

| Pages: 1 | 2 | - Next page