Antiquariaat Goltzius: Government Public administration
found: 25 books on 2 pages. This is page 2
Previous page

 
[Witt, Johan de]
Resolutien van de heeren Staten van Hollandt (...) van consideratie (...) genomen zedert den aenvangh van de bedieninge van (...) Johan de Witt als raedt-pensionaris. Beginnende dit volumen met 2-8-1653 ende eyndigende met 19-12-1668.
's Gravenhage, J. Scheltus, 1672. First edition. Folio, book block loose in the binding. Full vellum. (2)+828+56 pag. Later editions were published in 1706 and 1719.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 25048
€  684.25 [Appr.: US$ 742.39 | £UK 586.25 | JP 111618]

 
SLICHER Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 4-7-1788 betr. de absentie van Mr. Raimond Slicher, secretaris van het Hof van Holland, gedrukt, folio, 3 p.
M6620
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 14152
€  28.75 [Appr.: US$ 31.19 | £UK 24.75 | JP 4690]

 
---
[Stukken betreffende Carel Frederik graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris van de Staten van Holland te Cassel, 1763; extract uit de Resolutien van de Staten van Holland], 1763.
Folio, zonder omslag, 101 pag.C1280l Van Wartensleben was behalve minister van de Staten van Holland ook executeur van het testament van Maria Armalia von Grtz, geboren Van Wallenstein. Zij had veel goederen in Hessen Cassel en haar executeur was gevraagd van de opbrengst een R.K. geestelij
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54324
€  86.25 [Appr.: US$ 93.58 | £UK 74 | JP 14070]

 
SUASSO DE LIMA, DA SILVA--- Extract uit de Resolutien Staten van Holland, d.d. 15-11-1769 betr. request Joseph Suasso de Lima, koopman te Amsterdam. Gedrukt, 9 pag.
Betr. ontslag fideicommis, gelegd door de vader van Lima's vrouw: Ribca Mendes da Silva, o.a. op een wijnpakhuis. M11320
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 46395
€  32.20 [Appr.: US$ 34.94 | £UK 27.75 | JP 5253]

 
[THREE COIN ORDINANCES FROM THE NETHERLANDS 1610] 1. Placcaet ende ordonnantie va[n]de hooge en[de] mogende heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, soo opten cours van t' gelt, als opte politie ende discipline betreffende d' exercitie vande munte en[de] muntslach: Midtsgaders t' stuck vanden wissel ende wisselaers, scheyders, affineurs, gout ende silver-smeden, juweliers, ende alle andere in de Vereenichde Nederlanden. [BOUND WITH] 2. Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de nieuwe ordonnantie vander munte, gearresteert ende uytgegeven by de [...] Staten Generael [...] op den sesten iulij 1610. [BOUND WITH] 3. Manvael ofte handtboeck, inhoudende die weerde vanden marck, once, engelsche, en? aes van alle ghevalueerde ende onghevalueerde munte.
Half vellum, Good copy. 1. text only, 2. and 3. with numerous illustrations of coins. 1. The Hague, Hillebrant Iacobsz, 1610. 2. The Hague, Hillebrant Iacobsz, 1610. 3. The Hague, Hillebrant Iacobsz, 1610. A very rare collection of three publication on coins in the Netherlands that belong together. The Beeldenaer and Munvael provide illustrations which accompany the text in the Placcaet.l B2292
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60636
€  4255.00 [Appr.: US$ 4616.53 | £UK 3644.25 | JP 694098]

 
VISSERIJ--- Extract uit de resolutien v.d. Staten van Holland d.d. 11-7-1662. Manuscript, 2 pag., folio.
Gedeputeerden van de Groote Visscherij en haringvangst verzoeken uitbetaling van subsidie over de jaren 1651, 1654 en 1660. Ook betr. 3 oorlogsschepen die in 1639 bij Duins waren. M10330
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45430
€  51.75 [Appr.: US$ 56.15 | £UK 44.5 | JP 8442]

 
VOORDA, UNIVERSITEIT LEIDEN Extract uit de Resolutiën van de vroedschap van Amsterdam dd 2-4-1789, betr. advies in de zaak Prof. Bavius Voorda, Julio, 8 p., gedrukt.
Voorda, reeds 23 jaar hoogleraar recht te Leiden, had geweigerd de eed op de Constitutie af te leggen. M6010
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 13778
€  28.75 [Appr.: US$ 31.19 | £UK 24.75 | JP 4690]

 
Was Getekend: Jan Haverkort, Portret van een scheidend wethouder, met voorwoord van J. Pop. burgemeester van Haarlem. Grafia Haarlem 2002, 46 pp. In goede staat.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59956
€  32.20 [Appr.: US$ 34.94 | £UK 27.75 | JP 5253]

 
Ruter, A.J.C.,
Rapporten van de gouverneurs in de provincien 1840-1849, 3 delen, (1840-1845), niet verder verschenen, Utrecht 1941-1950, 444+274+555 pag.
Met deel IIIa, register en inhoudsopgave, (1972) 51 pag.Paper binding, volume 1, 2 and 3, including the index published in 1972.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43856
€  43.13 [Appr.: US$ 46.79 | £UK 37 | JP 7036]

 
Wintgens, W
Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten -Generaal, 1877-1879. 's-Gravenhage 1879, 391 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 23796
€  28.75 [Appr.: US$ 31.19 | £UK 24.75 | JP 4690]

Previous page | Pages: 1 | 2 |