Antiquariaat Goltzius: Burman, Petrus Woudenberg
found: 5 books

 
---
De gewaande weduwenaar met het bedroge kermis-kind. Blijspel. Eerste deel, Gedrukt voor den auteur [z.p.] [z.jr.] [1709].
4°, 56 pag., sierpapieren omslag. C0018l Knuttel 15825; CF Knuttel 15826 en 15827 (delen 2 en 3). Eerste van drie smaadschriften in blijspelvorm, gericht tegen Pieter Burman, n.a.v. de aanklacht wegens defloratie.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52869
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP¥ 22518]

 
---
Lof-dicht op de kindermakery van Pieter-buer. Voys: Van de queezel. z.pl. [1709].
4°, zonder omslag, 7 pag. C1284l Knuttel 15830. Bundeling van zes spotliederen op Burman en Dina.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52871
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]

 
---
Proces geventileert voor den Ed. Hove van Utrecht tusschen Dina van Spangen, Wed. van Jan van Woudenberg, als moeder en mombersse over hare onmondige dochter Dina van Woudenberg, imp[etran]ten in cas van defloratie, c[ontr]a den heere ende mr. Petrus Burmannus, professor in de academie alhier, ged[aagde]. Leeuwarden, Eyma Bonnema, 1709.
4°, 19e- eeuws kartonnen omslag (los), 40 pag. C1282l Niet in Knuttel (variant Knuttel 15824); NNBW IV 354; Te Winkel V 84. De Utrechtse hoogleraar Petrus Burman (1668-1741) voerde tussen 1709 en 1715 een hevige wetenschappelijke strijd tegen zijn vijanden. In die zelfde tijd werd hem een proces aangedaan do
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52868
€  546.25 [Appr.: US$ 588.11 | £UK 469.25 | JP¥ 85570]

 
---
Proces, geventileert voor den Ed. Gerechte van Utrecht tusschen den heer ende mr. Petrus Burmannus, professor in de academie alhier, in cas van injurien contra den heer Daniel Voet, medicinae doctor, Rotterdam, Pieter de Vries, 1711.
4°, blauw papieren omslag, 91 pag., slordig exemplaar, onderste deel titelpagina afgescheurd. C1288l Knuttel 15986. Chronologische bundeling van de processtukken uit 1709.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52875
€  546.25 [Appr.: US$ 588.11 | £UK 469.25 | JP¥ 85570]

 
---
Zielwekker of deugdenspoor voor den heere Petrus Burmannus, over deszelfs misval. z.pl. [1709].
4°, zonder omslag, 8 pag.l Knuttel 15828. Drie spotverzen, het laatste gedateerd 1709. C1286
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52873
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]

| Pages: 1 |