Antiquariaat Goltzius: Bouricius Haersma criminality
found: 1 books

 
--
Deductie aan [...] Staten van Friesland voor vrouwe R.M. Lycklama a Nyeholt, wed. wylen de heere M. van Bouricius, in leven Grietman over Aengwirden voor haar zelfs en als moeder [van...] haar dogter D.C. van Bouricius, en voorts vervangende een merkelijk aantal van stemgeregtigde ingezeetenen van de Grietenye Aengwirden. Tusschen de praetendenten van 't volmagtschap ten landsdage van de Grietenye Aengwirden, voor den jaare 1761. z. pl. [1761].
Folio, zonder omslag zoals verschenen, (2)+23+(20) pag. C1674l Kwestie over stemgerechtigheid voor de goederen te Terbant, Lunjebirdt en Gersloot, alle onder Aengwirden. O.a. had kapitein C.M. van Haarsma een huis gebouwd op grond van de weduwe van Bouricius, waarover zij hem op 26-1-1761 sommeerde het af te breken.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52814
€  92.00 [Appr.: US$ 109.23 | £UK 78.5 | JP¥ 11915]

| Pages: 1 |