Antiquariaat Goltzius: Biography Religion
found: 21 books on 2 pages. This is page 2
Previous page

 ROELANTS, E.,, Twee verhandelingen betrekkelijk de geschiedenis en oudheden van Nederland, nagelaten door Egbert Roelants. Met een portret en fac-simile, benevens eenige berigten over den Overledene uitgegeven tot eene gedachtenis voor zijne vrienden.
ROELANTS, E.,
Twee verhandelingen betrekkelijk de geschiedenis en oudheden van Nederland, nagelaten door Egbert Roelants. Met een portret en fac-simile, benevens eenige berigten over den Overledene uitgegeven tot eene gedachtenis voor zijne vrienden.
Groningen, J.B. Wolters, 1839, xxxiv, 230 pages, frontispiece lithograph portrait of Egbert Roelants (I.Z.M. 1838/H.J. Backer) original paper on board binding, two articles by Egbert Roelants (1815-1837)with an in memoriam written by Mr. J. de Wal (1816-1892), an introduction by Petrus Hofstede de Groot (1802-1886) and a short in memoriam by B.H. Lulofs, a further poem by F.C. de Greuve. This edition was published for friends of the deceased only. Scarce.l Roelants (Egbert), werd geb. te Leuven, 30 Maart 1815. De omwenteling van 1830 bracht hem te Groningen, waar hij in de theologie studeerde en 29 Maart 1837 aan de griep overleed. Twee malen werd hij met het eermetaal bekroond, den eersten keer door de Theologische Faculteit te Leiden voor: Eene vergelijking van de Noordsche Mythologie met die der Grieken en Romeinen, vooral met betrekking tot de overblijfselen dier aloude godsdienst in ons vaderland, en den tweeden keer door die van Utrecht: Over de oorzaken en gevolgen der scheuring die in de 15e eeuw in het bisdom Utrecht heeft plaats gehad Na zijn dood gaven zijne vrienden Mr. J. de Wal en Dr. L.S.P. Meyboom van deze twee verhandelingen een vertaling in het licht, onder den titel van: Twee verhandelingen, nagelaten door E. Roelants, Groningen 1839.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67131
€  258.75 [Appr.: US$ 280.74 | £UK 221.5 | JP¥ 42252]

 
ROGGE, H.C.,
Levensbericht van Johannes Gerhardus Rijk Acquoy.
Amsterdam, Johannes Muller, 1898, offprint from Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1897, 42 pages, original paper binding, biography/obituary of this Leiden professor in Religion. Comes with: Ter nagedachtenis van Prof. Dr. J.G.R. Acquoy. VIIIpp. only front of binding remains.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66357
€  143.75 [Appr.: US$ 155.96 | £UK 123 | JP¥ 23473]

 
TESSER, J. [S.J.],
De autobiografie van A. van Gestel s.j..
Offprint Publications De La Sociéte Historique et Archéologique Dans Le Limbourg [1952-1953]. 235 pp. Original wrappers. With a portrait. Wrappers slightly stained.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66204
€  34.50 [Appr.: US$ 37.43 | £UK 29.75 | JP¥ 5634]

 
Tideman, J.
De Remonstrantsche Broederschap. Biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare Kweekschool en gemeenten.
2e druk, bewerkt door H.C. Rogge en B. Tideman. 478 p., geb.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19102
€  143.75 [Appr.: US$ 155.96 | £UK 123 | JP¥ 23473]

 
WAL, J. DE,
Levensschets van Johannes Alberti.
Overdruk uit de Drentsche Volksalmanak, 1844. Reprinted, shortly after 1844, in contemporary half cloth, marbled boards. With a fine lithographed portrait of Johannes Alberti. 53 pp. 13x14,5 cm. Biography of the Dutch professor and theologian Johannes Alberti [1698-1762]. Two volumes in one.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66107
€  224.25 [Appr.: US$ 243.3 | £UK 192 | JP¥ 36618]

 
WAL, J. DE,
Levensschets van Johannes Alberti.
Overdruk uit de Drentsche Volksalmanak, 1844. Reprinted, shortly after 1844. 27 pp. Vol.1 only. Contemporary wrappers.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66109
€  51.75 [Appr.: US$ 56.15 | £UK 44.5 | JP¥ 8450]

Previous page | Pages: 1 | 2 |